Vegyészmérnök BSc

Letölthető PDF

Matematika I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Kozma László: Matematikai alapok

Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
517 K86

-

Kovács József: Analízis:[felsőoktatási tankönyv]
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár

-

Denkinger Géza: Analízis
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
517 D50

-

 

Matematika I.(gyak.)

Könyv adatai

A polcon

Online

Denkinger Géza: Matematikai Analízis: feladatgyűjtemény
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár

-

Elliott Mendelson: 3000 Solved Problems in Calculus, McGraw-Hill, 1988
Megnézem a katalógusban >>

QA303 S25

-

 

 

Matematika II. (előadás és gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Kozma László: Matematikai alapok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
517 K86

-

Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
517 R96

-

Denkinger Géza: Valószínűségszámítás
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
519.2 D50

-

Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika,
Megnézem a katalógusban >>

KCK
519.2 Sz50

-

Reimann József: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár,
BTEK Raktár

-

Elliott Mendelson: 3,000 Solved Problems in Calculus, McGraw-Hill, 1988
Megnézem a katalógusban >>

QA303 S25

-

 

Mérnöki fizika I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Dede Miklós: Kísérleti fizika 1. kötet
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
530 D37

-

Dede Miklós, Demény András: Kísérleti fizika 2. kötet,
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
530 D37

-

Erostyák J.[et al.]. : A fizika alapjai: [felsőoktatási tankönyv]
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
530 F62

-

Budó Ágoston : Kísérleti fizika I.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK

530 B95

-

Bába Ágoston : Fizikai matematika
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár

-

Feynman, R.P.:Mai fizika, 1., 2., 4. és 7. kötet
Megnézem a katalógusban >>

 BTEK
Raktár

-

J. Orear : Modern fizika
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár
A 366.538

-

 

Mérnöki fizika II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Litz József: Fizika II. [egyetemi és főiskolai hallgatók számára]
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK

530 F62

-

Erostyák János [et al.]: Fizika III. [egyetemi és főiskolai hallgatók részére]
Megnézem a katalógusban >>

 

ÉTK

530 F62

-

Hevesi Imre: Elektromosságtan
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
537 H66

-

Hevesi Imre: Bevezetés az atomfizikába: atomhéjfizika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
539 H66

-

 

 

Általános kémia I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Veszprémi Tamás: Általános kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD31 V80

-

J. McMurray: Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD31 M49

-

 

 

Általános kémia I. ( szeminárium)

Könyv adatai

A polcon

Online

Farkas E. [et al.]: Általános és analitikai kémiai példatár
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD75.9 A49

-

Villányi Attila, Ötösöm lesz kémiából
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD42 V88

-

 

Szervetlen kémia I.

Könyv adatai

A polcon

Online

N. N. Greenwood: Az elemek kémiája I-III
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD466 G62

-

Lázár István: Általános és szervetlen kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD31 L37

-

Szervetlen kémia fogalomtár
 

-

Letölthető a Kémiai Intézet oktatási oldalairól

Emri-Győri-Lázár: Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>

-

-

Geoff Rayner-Canham, Tina Overton: Descriptive Inorganic Chemistry (5th Edition)
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD151 R43

-

Glen E. Rodgers, Descriptive Inorganic, Coordination and Solid-Phase Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD151R77

-

 

 

Szervetlen kémia II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Greenwood, Earnshow, Az elemek kémiája I-III
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD466 G62

-

Papp Sándor: Szervetlen kémia II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD151 Sz74

-

 

 

Általános kémia I.-II.-III. ( előadás)

Könyv adatai

A polcon

Online

Antus Sándor: Szerves kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251A69

Letölthető

 

Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 K11

-

John McMurry: Organic Chemistry: with biological applications
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 M49

-

Janice Gorzynski Smith:Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 S68

-

Herbert Meislich: 3000 Solved Problem in Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD257 M52

-

C. Stan Tsai: Biomacromolecules: introduction to structure, function and informatics
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z T92

-

A. Miller-J. Tanner: Essentials of Chemical Biology:structure and dynamics of biological macromolecules
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QP514.2M68

-

P. M. Dewick: Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QV752 D59

-

Hollósi Miklós: Biomolekuláris kémia I.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z H76

-

Hollósi Miklós: Biomolekuláris kémia II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z H76

-

Biokémia I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Ádám V. [et al.]: Orvosi biokémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z O78

-

L. Stryer: Biochemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z  B55

-

 

 

Bevezetés a közgazdaságtanba

Könyv adatai

A polcon

Online

Mankiw, G. N.: A közgazdaságtan alapjai
Megnézem a katalógusban >>

KCK
330 M 26

-

Samuelson, P. A.: Közgazdaságtan.
Megnézem a katalógusban >>

KCK
330 S13

-

Heyne, P.: A közgazdasági gondolkodás alapjai
Megnézem a katalógusban >>

KCK,BCK
330 H69

-

 

Vállalatgazdaságtan

Könyv adatai

A polcon

Online

Nábrádi A.: Vállalkozási ismeretek
Megnézem a katalógusban >>

KCK, BCK
658.114 N10

-

Chikán A. Vállalatgazdaságtan
Megnézem a katalógusban >>

KCK, BCK
658 C17

-

Andy Schmitz: Principles of Managerial Economics

-

Letölthető

 

 

Polgári jogi ismeretek 1-2.

Könyv adatai

A polcon

Online

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései

-

-

A DE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által kiadott jegyzetek és oktatási tansegédletek

-

Elérhető a moodle rendszerben

Vékás Lajos (szerk.): A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal (Budapest, Complex, 2013)
Megnézem a katalógusban >>

KCK
347(439)(094) P79

-

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
Megnézem a katalógusban >>

KCK
347(439)(094)P79

 

 

 

 

EU ismeretek

Könyv adatai

A polcon

Online

Blahó András: Európai integrációs alapismeretek.
Megnézem a katalógusban >>

KCK, BCK
339.923EU E96

-

Farkas B.:. Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába
Megnézem a katalógusban >>

KCK
341.17EU(036) F20

-

Bernek Á. [et al.]: Az Európai Unió.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK

-

Palánkai T.: Az európai integráció gazdaságtana.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
339.923EU P14

-

Horváth Gy.: Európai regionális politika.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
332.1EU H86

-

Kengyel Ákos: Az Európai Unió közös politikái.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
338.2EU E96

-

 

 

Mérnöki etika

Könyv adatai

A polcon

Online

Legeza László: Mérnöki etika
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár
Műszaki Könyvtár

Letölthető

 

Gyürk István: Mérnöki etika
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár
BCK

-

Nagy Géza: A mérnök etikája
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
HC79.E5 Z92

-

Csurgó Ottóné: Üzleti etika
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
174.4 U96

-

 

 

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje

Könyv adatai

A polcon

Online

Berde Cs. [et al.]: Szervezés és logisztika.
Megnézem a katalógusban >>

KCK, BCK
658.31 Sz74

-

Chikán A.: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Megnézem a katalógusban >>

KCKés BCK 658.3/.8 E91

-

Russell, R. S.: Operations Management
Megnézem a katalógusban >>

BCK
658.3/.8 R97

-

 

 

Analitikai kémia I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD101.2 H34

-

 

 

Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia

Könyv adatai

A polcon

Online

Győri Béla, Emri József és Lázár István: Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok (DE, TTK jegyzete, Debrecen, 2009).
Megnézem a katalógusban >>

QD155 E50

-

Barcza Lajos: A minőségi kémiai analízis alapjai.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD81 B32

-

Wagner Ödön: Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok

-

Letölthető  
 

 

 

Műszeres analitika alkalmazásai

Könyv adatai

A polcon

Online

Lázár István: Elválasztástechnika, egyetemi jegyzet, 2. javított kiadás, DE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2013 (vagy újabb változat)
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár

-

 

 

Műszeres analitika alkalmazásai ( gyak.)

Könyv adatai

A polcon

Online

Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analysis
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD101.2 H34

-

Willard: Instrumental methods of Analysis,
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD79.A-ZW74

-

Douglas A. Skoog: Fundamentals of Analytical Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD75 S67

-

 

 

Műszeres analitika alkalmazásai ( gyak.)

Könyv adatai

A polcon

Online

P. W. Atkins: Fizikai kémia I.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94

-

Fizikai Kémia I. Kulcsfogalmak:

-

-

Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 P88

-

Keszei Ernő: Bevezetés a kémiai termodinamikába (ELTE egyetemi jegyzet)

-

Letölthető

Baranyai András: Statisztikus mechanika vegyészeknek
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár

-

László K., Grofcsik A., Kállay M., Kubinyi M.: Fizikai kémia I. – Kémiai termodinamika

-

Letölthető

Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453Z72

Letölthető

 

 

 

Fizikai kémia I. (szeminárium)

Könyv adatai

A polcon

Online

Fizikai Kémia I. Példatár

-

-

P. W. Atkins: Fizikai kémia I.-III. Megoldások
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94

-

 

 

Fizikai kémia II.

Könyv adatai

A polcon

Online

W. Atkins: Fizikai kémia II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94    

-

Fizikai Kémia II. Kulcsfogalmak

-

-

 

Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 P88

-

Michael J. Pilling: Reakciókinetika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD502 P69

-

 

 

Fizikai kémia II. (szeminárium)

Könyv adatai

A polcon

Online

Fizikai Kémia II. Példatár
Megnézem a katalógusban >>

           -             

-

P. W. Atkins: Fizikai kémia I-III. Megoldások
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94

-

 

Fizikai kémia II. (laboratóriumi gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok I.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD457 F62    

-

Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlat II
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD456 F62

-

Farkas J.: Bevezetés a fizikai-kémiai mérésekbe, I,II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD457 B60

-

P. W. Atkins: Fizikai Kémia I-III.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94

-

Póta György: Fizikai kémia gyógyszerészhallgatók számára
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 P88

-

 

 

Fizikai kémia III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Atkins, P. W. Fizikai kémia III.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 A94

-

Kónya József: Izotópia I és II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.3 K69

-

Inzelt György: Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD553I62

Letölthető

 

Kiss István: Magkémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
Raktár

-

Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.2 N24

-

 

 

Makromolekuláris kémia

Könyv adatai

A polcon

Online

Zsuga Miklós: Makromolekuláris kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD381 Zs95

-

 

 

Szerkezeti anyagok

Könyv adatai

A polcon

Online

Zorkóczy Béla: Metallográfia és anyagvizsgálat
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Verő József:Fémtan
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár,
Műszaki Könyvtár

-

H. Titze: Vegyipari készülékek szerkezeti elemei (Műszaki Könyvkiadó, 1966)

-

-

J.M. Coulson, J.F. Richardson and R.K. Sinnot: Chemical Engineering, Volume 6.
 

-

-

 

 

Műanyagok és feldolgozásuk I. (előadás és gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Zsuga Miklós: Műanyagok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1120 M97

-

Zsuga Miklós: Makromolekuláris Kémia.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD381 Zs95

-

George Odian: Principles of Polymerization
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD281.P6 O12

-

Kovács Lajos: Műanyag zsebkönyv
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1130 M97

-

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP9 U56

-

Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

 

 

Folyamatirányítás I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Mizsey, P.: Folyamatirányítási rendszerek.

-

Letölthető

Seborg, D. E. [et al.]: Process Dynamics and Control.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP155.S35 S48

-

Elnashaie, S. S. E. M. Garhyan, P.: Conversation Equations and Modelling of Chemical and Biochemical Processes., published by Marcel Dekker, Inc., 2003

-

-

Stephanopoulos, G.: Chemical Process Control. An Introduction to Theory and Practice., published by Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984

-

-

Bequette, B. W.: Process Dynamics. Modeling, Analysis, and Simulation., Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, Prentice Hall PTR, 1998

-

-

Bequette, Wayne: Process control : modeling, design, and simulation
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
45.093

-

 

 

Folyamatirányítás II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Mizsey, P.: Folyamatirányítási rendszerek.

        -              

Letölthető

Keviczky, L. [et al.].: Szabályozástechnika.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Seborg, D. E.: Process Dynamics and Control
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP155.S35 S48

-

Stephanopoulos, G.: Chemical Process Control. An Introduction to Theory and Practice., published by Prentice Hall PTR, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984

-

-

Bequette, B. W.: Process Dynamics. Modeling, Analysis, and Simulation., Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, Prentice Hall PTR, 1998

-

-

Bequette, Wayne Process control : modeling, design, and simulation
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
45.093

-

Derek P. Atherton: Control Engineering. An introduction with the use of Matlab. Second Edition, published by bookboon.com, 2013

-

-

 

 

Vegyipari géptan

Könyv adatai

A polcon

Online

Gonda Sándor: Gépészeti alapismeretek, Műszaki rajz-géprajz, Gépelemek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Fábry: Vegyipari gépek és műveletek I-III.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK

-

Dr. László, Gonda, Szalczinger: Gépészeti alapismeretek, Szerkezeti anyagismeretek. Veszprém;
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Fábry: Vegyipari gépészek kézikönyve.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Jamniczky Árpád: Villamos Gépek üzemtana.(Kézirat), Vegyészeti Egyetem (1996)

-

-

Jamniczky Árpád: Gépek üzemtana : elektrotechnika, villamos gépek üzemtana
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár

-

Jamniczky Árpád: Villamos Gépek üzemtana: példatár
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Verő József: Vasötvözetek fémtana
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Mihályi János: Gépelemek-géptan I.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

 

 

Vegyipari géptan II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Magyari István: Villamos gépek I.

 - 

-

Pattantyús Á. Géza: Gyakorlati áramlástan
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Pattantyús Á. Géza: Gépész és villamosmérnökök kézikönyve.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Maja János: Villamos gépek, (Műszaki könyvkiadó, 1990)

-

-

Soltész I.: Elektrotechnika I.,II.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Farkas Mátyás: Folyadékok szállítása TK. Bp. 1990. PMMF jegyzet, J15-336.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Vágó I.: Elektrotechnika: Villamos gépek és kapcsolókészülékek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
33.070

-

Író Béla, Zsenák Ferenc: Energetikai gépek kézirat (Győr, 2000)

-

-

Szabó Szilárd: Áramlástani gépek, Példatár (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006.)

-

-

Bakk Bálint: Gázok szállítása

-

Letölthető

Hodossy László: Elektrotechnika, Széchenyi István Egyetem Győr 2006. elektronikus jegyzet.
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár
K22.528.975

-

Hodossy László: Elektrotechnika

-

Letölthető

Letölthető

 

Fűzy Olivér: Áramlástechnikai gépek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár,
BTEK Raktár

-

Gruber József és szerzőtársai: Ventilátorok
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Odrobina András: Folyadékok és gázok szállítása Nemzeti TK. 1993. PMMF. Jegyzet

-

-

 

 

Vegyipari géptan III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Fábry: Vegyipari gépészek kézikönyve.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Fábry: Vegyipari gépek és műveletek I-III.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

László, Gonda, Szalczinger: Gépészeti alapismeretek, Szerkezeti anyagismeretek. Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Beke János: Műszaki hőtan mérnököknek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Szentgyörgyi Sándor: Vegyipari gépek I. 2. rész
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Manczinger József BME: Vegyipari műveleti számítások I.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Mucskai lászló: Hőcserélők technológiai méretezése.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

Író Béla, Zsenák Ferenc: Energetikai gépek kézirat (Győr, 2000)

-

-

 

 

Vegyipari művelettan I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP155F70

-

Benedek Pál: A vegyészmérnöki tudomány alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Szücs Ervin: Dialógusok a műszaki tudományokról
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

Letölthető

Szűcs Ervin: Hasonlóság és modell
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár

-

J. M. Coulson, J. F. Richardson: Chemical Engineering. Volume 1-6. Third Edition. Pergamon Press. Oxford

-

-

 

 

Vegyipari művelettan II.-III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70

-

Benedek Pál: A vegyészmérnöki tudomány alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Sattler K.: Termikus elválasztási módszerek
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP156.S45 S23

-

J. M. Coulson, J. F. Richardson: Chemical Engineering. Volume 1-6. Third Edition. Pergamon Press. Oxford

-

-

 

 

 

Vegyipari folyamatok és technológiai rendszerek számítógépes modellezése I-II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár 
TP155 F70

-

Pátzay György: Kémiai technológia

-

Letölthető

 

 

Kémiai technológia I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Borda Jenő: Műszaki kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP145 B78

-

Vajta: Általános kémiai technológia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
Raktár

-

Somló György: Vegyipari eljárások Tankönyvkiadó (1974)
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Hancsók Jenő: Korszerű motor-és sugárhajtómű üzemanyagok I. és II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP343 H27

-

 

 

Kémiai technológia I. (gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70

-

Forgács József: Vegyipari technológia tantárgyi gyakorlatok Műszaki Könyvkiadó (2000)

-

-

 

 

Kémiai technológia II.

Könyv adatai

A polcon

Online

A MOL Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék oktatási anyaga

-

Letölthető

 

A TEVA Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék oktatási anyaga, tanszék honlapja

-

Letölthető

 

 

 

 

Kémiai technológia II.(gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70

-

 

 

 

 

Környezettechnológia (előadás és gyakorlat)

Könyv adatai

A polcon

Online

Borda Jenő: Környezetvédelem (Ipari környezetvédelem, Környezetgazdaságtan)
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

 

-

Barótfi István: Környezettechnika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TA170 K90

-

Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TD791 H95

-

Halász János: A vegyipari és környezettechnikai műveletek alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP155 H18

-

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70

-

 

 

 

Kísérleti üzemi gyakorlat

Könyv adatai

A polcon

Online

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70   

-

 

 

Biztonságtechnika

Könyv adatai

A polcon

Online

Kompolthy Tivadar [et al.]: Tűz-és robbanásvédelem
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár
ÉTK Raktár

-

 

Györkös Tivadar: Tűzvédelem
Megnézem a katalógusban >>

BCK, KCK, Műszaki Könyvtár

 

Kardos Márta: Kémiai biztonság
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
T55.3.H3 K18

-

Cseh Károly: Munkavédelem
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK, KCK

-

Nagy Margit: Vegyipari folyamatok és műveletek biztonságtechnikája
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP145 N25

 

D.A. Crowl: Chemical Process Safety
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP150.S24 C32

-

Ungváry György: Munkaegészségtan
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
WA400 M94

-

 

 

Petrolkémia alapjai

Könyv adatai

A polcon

Online

Gál Tivadar Petrolkémiai Technológiák, Nemzeti Tankönyvkiadó 2009.

 -

-

Némethné Sóvágó Judit, Ábrahám József, Gál Tivadar: Vegyipari és Petrolkémiai Technológiák. Miskolci Egyetem

-

Letölthető

Széchy Gábor: Bevezetés a kőolaj-feldolgozás technológiájába, BME, Budapest, 2003

-

Letölthető

Pátzay György, Tungler Antal, és Mika László Tamás: Kémiai technológia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011.
Megnézem a katalógusban >>

 

Letölthető

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP9 U56

-

 

 

Hulladékgazdálkodás

Könyv adatai

A polcon

Online

Barótfi István: Környezettechnika.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TA170 K90    

-

Domokos Endre: Környezetmérnöki Tudástár –Hulladékgazdálkodás.

-

Letölthető

Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TD791 H95

-

Vermes László: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás
Megnézem a katalógusban >>

BCK
628.47 V73

-

Halász János: A vegyipari és környezettechnikai műveletek alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP155 H18

-

Fonyó Zsolt: Vegyipari művelettani alapismeretek.
Megnézem a katalógusban >>

Műszaki Könyvtár
TP155 F70

-

 

 

Spektroszkópiai módszerek I.

Könyv adatai

A polcon

Online

Szilágyi László: Mágneses rezonancia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.N8 Sz79

-

 

Szilágyi László: 1H NMR spektrumok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár
6701587

-

P.J. Hore: Mágneses magrezonancia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.N8 H81

-

Dinya Z.: Elektronspektroszkópia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.E44 D67

-

Dinya Z.: Infravörös spektroszkópia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.I5 D67

-

Dinya Z.: Szerves tömegspektrometria
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD272.S6 D67

-

Tóth G.: Szerves vegyületek szerkezetfelderítése
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD271.A2-Z T73

-

 

 

Minőségmenedzsment

Könyv adatai

A polcon

Online

Bálint Julianna: Minőség (tanuljunk, tanítsunk és valósítsuk meg).
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
658.562 B21

-

 

A.R., Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment (TQM).
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
658.562.3  T43

-

Kövesi János: A minőségmenedzsment alapjai.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
658.562.3 M69

-

Varga Emilné Szűcs Edit: Minőségmenedzsment.
Megnézem a katalógusban >>

KCK 658.562.3 V37, Műszaki Könyvtár

-

Joel E. Ross –Susan Perry (2004): Total Quality Management, Text, Cases and Readings. 3rd Edition, Vanity Books International.

-

-

Foster S. Thomas: Managing Quality. 4th edition.
Megnézem a katalógusban >>

KCK és BCK
658.562.3 F76

-

 

 

Kísérlettervezés

Könyv adatai

A polcon

Online

Kemény Sándor: Kísérletek tervezése és értékelése.
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár

-

 

 

A kémia 

Könyv adatai

A polcon

Online

Kovács Lajos: Száz kémiai mítosz: kérdések, félreértések, magyarázatok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD8 Sz36

-

 

Beck Mihály: Tudomány –áltudomány
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
Raktár

-

Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD31 I62

-

Lente Gábor: Vízilónaptej és más történetek kémiából
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD11 L54

-

John Emsley: Gyilkos molekulák
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QV600 E50

-

Robert L. Wolke: A tudós szakács
Megnézem a katalógusban >>

BTEK
Raktár

-

 

 

Kristálytan

Könyv adatai

A polcon

Online

Székyné Fux Vilma: Kristálytan.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

 

Barta István: Kristálytani alapok.
Megnézem a katalógusban >>

BTEK Raktár

-

Hargittai István: Szimmetria -egy kémikus szemével.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

 

 

Környezettani alapismeretek

Könyv adatai

A polcon

Online

Mészáros Ernő: A környezettudomány alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
GE105 M57

 

-

Kerényi Attila: Környezettan: természet és társadalom- globáis nézőpontból
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
GE105 K39,
KCK és BCK
504 K39

-

Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek –TÁMOP 4.1.2-08/1A, Multimédiás anyag, Nyíregyházi Főiskola, 164 pp

-

-

 

 

A kémia története

Könyv adatai

A polcon

Online

Balázs Lóránt: A kémia története I-II
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD11 B19

 

-

Kovács Lajos [et al.]: Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok,
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD8 Sz36

-

Inzelt György: Kalandozások a kémia múltjában és jelenében (Kémiai esszék)
Megnézem a katalógusban >>

 

ÉTK
QD11 I62

-

Inzelt György: Vegykonyhájában szintén megteszi. A kémiáról és más dolgokról
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD31 I62

-

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Megnézem a katalógusban >>

    
ÉTK
QC7 S62,
BTEK Raktár

-

 

 

Makroökonómia

Könyv adatai

A polcon

Online

Mankiw, G. N.: A közgazdaságtan alapjai.
Megnézem a katalógusban >>

KCK, BCK
330 M26

-

 

Samuelson: Közgazdaságtan.
Megnézem a katalógusban >>

KCK
330 S13

-

Heyne, P.: A közgazdasági gondolkodás alapjai.
Megnézem a katalógusban >>

BCK és KCK
330 H69

-

 

 

Veszélyes és különleges anyagok

Könyv adatai

A polcon

Online

Lázár István: Különleges és veszélyes anyagok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
T55.3.H3 L37

-

 

 

Számítógépes kvantumkémia

Könyv adatai

A polcon

Online

Purgel Mihály: Modern fizikai kémia, 4. fejezet -Kvantumkémiai alkalmazások

-

Letölthető

Veszprémi Tamás, Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

-

Letölthető

 

 

A folyadékkromatográfia alapjai- gyógyszeripari alkalmazások

Könyv adatai

A polcon

Online

Fekete Jenő: Folyadékkromatográfia elmélete és gyakorlata
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD79.C454 F37

-

Kékedy László: Műszeres analitikai kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Kremmer Tíbor: Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD79.C4 K94

-

 

 

 

Alkalmazott radiokémia

Könyv adatai

A polcon

Online

Kónya József: Izotópia I és II.
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.3 K69

-

Kónya József: Nuclear and Radiochemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.3 K69

-

Kiss István: Magkémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.2 K54

-

Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD601.2 N24

-

 

 

Műanyagok és feldolgozásuk II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Ullmann's Encyclopediaof Industrial Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP9 U56

-

Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Zsuga Miklós: Makromolekuláris Kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD381 Zs95

-

Zsuga Miklós: Műanyagok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1120 M97

-

George Odian: Principles of Polymerization
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD281.P6 O12

-

Kovács Lajos: Műanyag zsebkönyv
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1130 M97

-

 

 

Kolloidkémia

Könyv adatai

A polcon

Online

Póta Gy.: Fizikai kémia gyógyszerész hallgatók számára
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD453 P88

-

Hórvölgyi Zoltán: A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai

-

Letölthető

 

 

Biokémia III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Ádám Veronika. Orvosi biokémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z O78

-

Bálint Miklós: Molekuláris Biológia I-III kötet
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QH506 B20

-

Sajgó M., A biokémia alapjai
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z B81

-

Lehninger: Principles of Biochemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z L44

-

J. M. Berg: Biochemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD415.A3-Z B55

-

 

 

Biokolloidika

Könyv adatai

A polcon

Online

Novák Levente: Biokolloidika. Elektronikus egyetemi előadásjegyzet. Debreceni Egyetem TTK Fizikai Kémiai Tanszék, 2017. (folyamatosan frissítve)

-

-

D. Fennell Evans, Hakan Wennerstrom: The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry and Biology Meet, 2nd Ed. (Wiley 1999)

-

-

 

 

NMR operátori gyakorlat I.

Könyv adatai

A polcon

Online

P.J. Hore: Mágneses Magrezonancia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.N8 H81

-

Bruker Topspin 3.x szoftver és kézikönyvek (ingyen letölthetők)

-

-

James Keeler, "Understanding NMR Spectroscopy"
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD96.N8K30

-

Batta Gyula, A modern NMR módszerek elméleti alapjai (pdf jegyzet) (szabadon letölthető)

-

-

 

 

Műanyagok és feldolgozásuk III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Zsuga Miklós: Makromolekuláris Kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD381 Zs95

-

Zsuga Miklós: Műanyagok
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1120 M97

-

George Odian: Principles of Polymerization
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD281.P6 O12

-

Kovács Lajos: Műanyag zsebkönyv
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP1130 M97

-

 

 

Kémiai technológia III.

Könyv adatai

A polcon

Online

Vajta László: Általános kémiai technológia: vegyészmérnök- hallgatók számára
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
TP9U56

-

 

 

Szerves kémiai szeminárium I.-II.

Könyv adatai

A polcon

Online

Antus Sándor: Szerves kémia
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251A69

Letölthető

Kajtár Márton: Változatok négy elemre
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 K11

-

John McMurry: Organic Chemistry: with biological applications
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 M49

-

Janice Gorzynski Smith: Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 S68

-

Herbert Meislich : 3000 Solved Problem in Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD257 M52

-

 

 

Haladó szerves kémiai szeminárium

Könyv adatai

A polcon

Online

E. J. Corey: The Logic of Chemical Synthesis
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD262 C28

-

S. Warren: Designing Organic Syntheses
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK Raktár

-

P Wyatt: Organic Synthesis: Strategy and Control
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD262 W99

-

John McMurry Organic Chemistry: with biological applications
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 M49

-

Janice Gorzynski Smith: Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD251 S68

-

Herbert Meislich: 3000 Solved Problems in Organic Chemistry
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD257 M52

-

 

Frissítés dátuma: 2020.09.21.