Új könyvek

Agrártudományok Biológia és természet Filozófia Fizika Földrajz és földtudományok Informatika Irodalomtudomány és irodalmak Jogtudomány Kommunikáció és médiatudomány Kémia és vegyészmérnöki tudományok Környezettudományok és környezeti nevelés Közgazdaságtudomány Közigazgatás-tudomány Matematika Műszaki tudományok Művészetek Nyelvtudomány és nyelvek Néprajz Orvostudomány Pedagógia Politológia Pszichológia Szociológia és szociálpolitika Számítástechnika Továbbiak Történet
Környezettörténet
Törőcsik Tünde
2020
9789633067734
A kötet Sümegi Pál professzor 60. születésnapjának tiszteletére készült és 58 tanulmányt tartalmaz. A tanulmányokról az online elérhető tartalomjegyzék részletes tájékoztatást ad. (http://geosci.u-szeged.hu/download.php?docID=118755)
;Geography and geological sciences;History;Biology and nature;
Bounded rationality and behavioural economics
Mallard, Graham
2018
9781138499744
This asserts that the cognitive abilities of human decision-makers are not always sufficient to find optimal solutions to complex real-life problems, leading decision-makers to find satisfactory, sub-optimal outcomes. This was a foundational component of the development of Behavioural Economics but in recent years the two fields have diverged, each with its own literature, its own approach and its own proponents. ...
Többet
This asserts that the cognitive abilities of human decision-makers are not always sufficient to find optimal solutions to complex real-life problems, leading decision-makers to find satisfactory, sub-optimal outcomes. This was a foundational component of the development of Behavioural Economics but in recent years the two fields have diverged, each with its own literature, its own approach and its own proponents. Behavioural Economics explores the areas of commonality between Economics and Psychology, in terms of its focus and its approach, whereas the bounded rationality literature largely analyses the implications of sub-optimal decision?making through the mathematically sophisticated methodology of mainstream Economics. his book examines the nature and consequences of this divergence and questions whether this is a case of beneficial specialisation or whether it is unhelpful, potentially stunting the development of some aspects of Economics. ...
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Adózási és adótervezési ismeretek
Czoboly Gergely; Erdős Gabriella
2021
9789632585291
Az adók a mindennapi és az üzleti élet folyamatosan jelen lévő tényezői, amelyek jelentősen befolyásolhatják a döntéseket. Minden vállalatvezető rendszeresen szembesül a cégét érintő egyszerűbb vagy bonyolultabb adózási kérdésekkel. Magyarországon ma sokféle kiadványból válogathat az érdeklődő, ha az adóztatásról szeretne ismereteket szerezni. Ezek tipikusan a különféle területeket érintő aktuális adójogszabályokb...
Többet
Az adók a mindennapi és az üzleti élet folyamatosan jelen lévő tényezői, amelyek jelentősen befolyásolhatják a döntéseket. Minden vállalatvezető rendszeresen szembesül a cégét érintő egyszerűbb vagy bonyolultabb adózási kérdésekkel. Magyarországon ma sokféle kiadványból válogathat az érdeklődő, ha az adóztatásról szeretne ismereteket szerezni. Ezek tipikusan a különféle területeket érintő aktuális adójogszabályokból indulnak ki, azokat látják el magyarázatokkal, egészítik ki hasznos példákkal. Ez a kötet ettől eltérő módszerrel vizsgálja az adóztatást. Általános jogelvekből és gazdasági összefüggésekből kiindulva a szabályozások logikáját vizsgálja, a szabályok egyszerű ismertetése helyett azok működésére koncentrál. Felismerve az adózási környezet gyakran változó jellegét, a könyv a szabályozás adópolitikai összefüggéseit és strukturális elemeit mutatja be. Az általános elvek ismeretében aztán a jelenlegi adórendszer ezeknek az elveknek az aktuális megvalósulásaként jelenik meg. Ilyen módon a kötet egyszerre szakkönyv, tudományos értékű munka, amely a modern adóztatás elméleti alapvetését adja, és kézikönyv is adószakemberek számára. Kiválóan alkalmas az egyetemi oktatás adózási kurzusain való felhasználásra is, ugyanis képes olyan elméleti megalapozást adni olvasójának, amelynek segítségével a gyakran változó szabályozások között is magabiztosan el tud igazodni. A szerzők, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, maguk is gyakorló adószakértők, az adótervezésről is közölnek ismereteket. Abból indulnak ki, hogy az adó is egy termelési költség, amelynek szabálykövető, a jogszabály céljaival összhangban történő csökkentése racionális üzleti magatartás. A könyv bemutatja az adókikerülés, valamint az agresszív adótervezés elleni nemzetközi összefogás eszköztárát is. E kötet egyszerre szolgálja az egyetemi adójogi képzés megalapozását és a széles szakmai közönség igényeinek kielégítését.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az adózás alapkérdései. (p. 15-40.)
 • Adótani alapismeretek. (p. 41103.)
 • A személyi jövedelemadó. (p. 106-150.)
 • A gazdasági társaságok adózása. (p. 151-228.)
 • Általános forgalmi adó. (p. 229-262.)
 • Az adótervezés alapjai. (p. 264-275.)
 • Az adótervezés és az agresszív adótervezés eszközei. (p. 276-362.)
 • Az adókikerülés korlátai. (p. 363-416.)
;Economics;
Az elektronikus hírközlés gazdasági közigazgatása hazánkban
Lapsánszky András
2021
9789632959931
E hiánypótló kötet összesen tíz különálló részben tárgyalja a modern gazdaság és az állami működés alapjának is tekinthető terület, az elektronikus hírközlés különféle kérdéseit. Lapsánszky írásában a gazdasági közigazgatás alapjaitól kezdve, a hálózatszabályozáson át a fogyasztóvédelem kérdéséig aprólékosan járja körül a területet. ... A monográfia nem csupán a hírközlési igazgatás nemzetközi aspektusait tárja az...
Többet
E hiánypótló kötet összesen tíz különálló részben tárgyalja a modern gazdaság és az állami működés alapjának is tekinthető terület, az elektronikus hírközlés különféle kérdéseit. Lapsánszky írásában a gazdasági közigazgatás alapjaitól kezdve, a hálózatszabályozáson át a fogyasztóvédelem kérdéséig aprólékosan járja körül a területet. ... A monográfia nem csupán a hírközlési igazgatás nemzetközi aspektusait tárja az olvasó elé, hanem a hazai hírközlési szakigazgatás történetének, gazdasági közigazgatási összefüggéseinek, szabályozásának, közigazgatási módszereinek és jogintézményeinek, valamint nemzetközi összefüggéseinek feltárására is vállalkozik.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A gazdasági közigazgatás alapjai. (p. 15-38.)
 • Az általános és hírközlési versenyszabályozás viszonya. (p. 39-70.)
 • A liberalizált hírközlés "állami" elemei. (p. 71-105.)
 • Az európai közös hírközlési jog. (p. 107-136.)
 • A hírközlési piaci verseny közszolgáltatása: az egyetemes hírközlési szolgáltatás. (p. 137-166.)
 • Állami tulajdon a liberalizált hírközlési piacon. (p. 167-213.)
 • A hírközlési közigazgatás eljárásrendje. (p. 215-259.)
 • A hírközlési piaci verseny szabályozása - a piacszabályozás. (p. 261-302.)
 • A hírközlési hálózat és a piac - a hálózatszabályozás. (p. 303-341.)
 • Fogyasztóvédelem a hírközlésben - a kiskereskedelmi szabályozás. (p. 343-440.)
;Economics;Technology;Public administration;Law;
Financial management for decision makers
Atrill, Peter
2020
9781292311432
Now in its ninth edition, Financial Management for Decision Makers provides students with a unique focus on the practical application of financial management and its role in decision making. Covering topics such as financial planning, making capital investment decisions, and financing a small business, it provides an ideal introduction to the world of financial management....This text is ideal for undergraduates f...
Többet
Now in its ninth edition, Financial Management for Decision Makers provides students with a unique focus on the practical application of financial management and its role in decision making. Covering topics such as financial planning, making capital investment decisions, and financing a small business, it provides an ideal introduction to the world of financial management....This text is ideal for undergraduates from a non-accounting or non-finance discipline taking an introductory module in financial management. It is also suitable for postgraduate students enrolled on certificate and diploma courses in financial management, as well as those enrolled on Diploma in Management Studies and MBA programmes. The text can also be used by finance and accounting students as a foundation for further study.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • The world of financial management. (p. 1-32.)
 • Financial planning. (p. 33-87.)
 • Analysing and interpreting financial statements. (p. 89-145.)
 • Making capital investment decisions. (p. 147-197.)
 • Making capital investment decisions: further issues. (p. 199-255.)
 • Financing a business 1: sources of finance. (p. 257-304.)
 • Financing a business 2: raising lomg-term finance. (p. 305-351.)
 • The cost of capital and the capital structure decision. (p. 353-397.)
 • Making distributions to shareholders. (p. 399-439.)
 • Managing working capital. (p. 441-490.)
 • Measuring and managing for shareholder value. (p. 491-538.)
 • Business mergers and share valuation. (p. 539-596.)
 • International aspects of financial management. (p. 597-630.)
;Economics;Technology;
Trendek és töréspontok II.
Szanyi Miklós; Szunomár Ágnes; Török Ádám
2021
9789634546566
Tartalomjegyzék
 • Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok?: alternatív növekedési utak keresése a visegrádi országokban. (p. 10-59.)
 • Digitális vállalkozások Magyarországon: egy növekedési alternatíva. (p. 60-79.)
 • Fel lehet-e zárkózni külföldi közvetlen tőkével?: az FDI szerepe a visegrádi országok gazdasági növekedésében. (p. 80-107.)
 • Emelkedő félhold Európa peremén: a török gazdaság a 21. század elején. (p. 108-144.)
 • Török külpolitika a 21. század elején. (p. 145-158.)
 • További szempontok a török gazdaság elemzéséhez: opponensi vélemény Szigetvári Tamás tanulmányáról. (p. 159-167.)
 • Brazília a hierarchikus, államvezérelt kapitalizmus csapdájában? (p. 168-220.)
 • A történelmi meghatározottságok jelentőségéről: megjegyzések Ricz Judit tanulmányához. (p. 221-226.)
 • Digitális átalakulás és felzárkózás gyártó gazdaságokban: Magyarország példája. (p. 227-265.)
 • Digitalizáció alulnézetből. (p. 266-279.)
;Economics;
The Palgrave handbook of research design in business and management
Strang, Kenneth D.
2015
9781349479061
Any research study needs a solid design before data collection or analysis can begin. This design ensures that any experimental evidence obtained by a researcher serves its purpose in making the researcher's argument more robust. Just as an architect prepares a blueprint before he approves a construction project, a researcher needs to prepare a plan their own before they start their research. The Palgrave Handboo...
Többet
Any research study needs a solid design before data collection or analysis can begin. This design ensures that any experimental evidence obtained by a researcher serves its purpose in making the researcher's argument more robust. Just as an architect prepares a blueprint before he approves a construction project, a researcher needs to prepare a plan their own before they start their research. The Palgrave Handbook of Research Design in Business and Management uses a new state-of-the-art research design typology model to guide researchers in creating the blueprints for their experiments. By focusing on theory and cutting-edge empirical best-practices, this handbook utilizes visual techniques to appease all learning styles.
Kevesebbet
;Economics;Technology;Other;
Adótan és adóeljárás
Halász Zsolt; Szabó Ildikó; Varga Erzsébet
2021
9789632959849
Jelen kötet célja az adózás rendszerének, alapfogalmainak és az adóeljárási szabályozásnak áttekintése a jogi egyetemi szintű pénzügyi jogi oktatás igényei szerint. Ennek megfelelően a szerzőknek nem célja a szabályozás minden egyes részelemének bemutatása, hanem sokkal inkább egy alapos fogalomtisztázó és átfogó rendszertani elemző módszert követve, a téma egyes elemeinek működését és összefüggéseit szeretnék meg...
Többet
Jelen kötet célja az adózás rendszerének, alapfogalmainak és az adóeljárási szabályozásnak áttekintése a jogi egyetemi szintű pénzügyi jogi oktatás igényei szerint. Ennek megfelelően a szerzőknek nem célja a szabályozás minden egyes részelemének bemutatása, hanem sokkal inkább egy alapos fogalomtisztázó és átfogó rendszertani elemző módszert követve, a téma egyes elemeinek működését és összefüggéseit szeretnék megismertetni az olvasókkal. A kötet elsődlegesen egyetemi tankönyvként való felhasználási céllal készült, amelyben azonban a szerzők nem pusztán a hazai szabályozás leírására törekedtek, hanem a releváns helyeken kitértek a nemzetközi és európai uniós szabályozásra, illetve az alkotmánybírósági, valamint a hazai és uniós bírósági gyakorlatra is.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az adózás története. (p. 13-42.)
 • Az adórendszer és elemei. (p. 43-109.)
 • Az adózás eljárási szabályai. (p. 111-204.)
;Economics;
Modern vállalatértékelés
Takács András
2021
9789634546641
A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azo...
Többet
A vállalatértékelés az üzleti tudományok önálló területeként több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az eltelt évtizedek során kutatók százait foglalkoztatta az a kérdés, hogy miként lehet a vállalat, illetve a vállalati üzletrész valódi, belső értékét definiálni és meghatározni, ami a szakterület jelentős fejlődését, nagy jelentőségű tudományos eredmények megszületését eredményezte. A vállalatértékelés azonban jóval több egy elméleti tudománynál, hiszen a cégérték-becslés komoly gyakorlati jelentőséggel bír a mindennapi gazdasági életben, legyen szó akár adásvételi ügyleteket, vállalati fúziókat, átszervezéseket, menedzsmentkompenzációs-rendszerek kidolgozását megalapozó üzleti tanácsadásról, befektetési tanácsadásról vagy peres eljárásokban végzett igazságügyi szakértői, illetve magánszakértői tevékenységről. A könyvben a szerző saját oktatói, kutatói és gyakorlati tapasztalatára építve kettős célt valósít meg. Egyrészt a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók, kutatók, hallgatók vagy egyszerűen csak a téma iránt érdeklődők számára tudományos igényességgel összeállított áttekintést ad a vállalatértékelés tudományának jelenlegi állásáról és a széles körben ismert nemzetközi gyakorlati standardokról. Ugyanakkor anonimizált, de minden esetben valós értékelési szituációt szemléltető példákon, esettanulmányokon keresztül a szakmában dolgozó gyakorlati szakemberek számára olyan modern gyakorlati ismereteket közvetít, amelyek felhasználásával a mai kor kihívásainak megfelelő, magas színvonalú, szakmai vitákban biztonsággal megvédhető értékelési jelentések, szakvélemények készíthetők.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • 1. Bevezetés. (9-12.)
 • A vállalatértékelés elméleti alapjai, szakirodalmi háttere. (p. 13-87.)
 • A nemzetközi és hazai értékelési gyakorlatot meghatározó standardok. (p. 88-102.)
 • Az értékelési elméletek és standardok gyakorlati alkalmazása. (p. 103-113.)
 • Komplex esettanulmányok. (p. 114-150.)
;Economics;Technology;
Digitális nomádok
Woldoff, Rachael A.; Litchfield, Robert C.
2021
9789635730513
A digitális nomádok a világgazdaságban az innováció és a kreatív ipar meghatározó szereplői. E kötet róluk, továbbá közösségeikről szól és betekintést kaphatunk általa a digitális nomádok életformájába is. A könyv mindeközben értékes támpontokat nyújt mind a vállalkozásoknak, mind a döntéshozóknak és magának a millenniumi generáció tagjainak is ahhoz, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szabadság, a közösségi...
Többet
A digitális nomádok a világgazdaságban az innováció és a kreatív ipar meghatározó szereplői. E kötet róluk, továbbá közösségeikről szól és betekintést kaphatunk általa a digitális nomádok életformájába is. A könyv mindeközben értékes támpontokat nyújt mind a vállalkozásoknak, mind a döntéshozóknak és magának a millenniumi generáció tagjainak is ahhoz, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szabadság, a közösségi élet és a kreatív kiteljedés között napjaink gyorsan változó, digitális világában.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Búcsú mindentől: Szabadulástörténetek. (p. 27-58.)
 • Hétköznapi varázs: Üdv a balinéz Szilícium-völgyben! (p. 59-100.)
 • Paradicsomparadoxon: Egy digitális nomád közösség kialakítása. (p. 101-142.)
 • Ez nem nyaralás: Keress pénzt, és váltsd valóra az álmaidat! (p. 143-188.)
 • A nomadizmus fázisai: A nászutasok, a vízumügyeskedők és a helybeli nomádok. (p. 189-222.)
 • Következtetések: A szabadság, a közösség és a jelentőségteljes munka keresése. (p. 223-238.)
;Economics;Technology;Sociology and social policy;
Literature review and research design
Harris, Dave
2020
9780367250379
Designing a research project is possibly the most difficult task a dissertation writer faces. It is fraught with uncertainty: what is the best subject? What is the best method? For every answer found, there are often multiple subsequent questions and it's easy to get lost in theoretical debates, and buried under a mountain of literature. This book looks at literature review in the process of research design, and ...
Többet
Designing a research project is possibly the most difficult task a dissertation writer faces. It is fraught with uncertainty: what is the best subject? What is the best method? For every answer found, there are often multiple subsequent questions and it's easy to get lost in theoretical debates, and buried under a mountain of literature. This book looks at literature review in the process of research design, and how to develop a research practice that will build skills reading and writing about research literature--skills that remain valuable in both academic and professional careers. Literature review is approached as a process of engaging with the discourse of scholarly communities that will help graduate researchers refine, define, and express their own scholarly vision and voice. This orientation on research as an exploratory practice, rather than merely a series of predetermined steps in a systematic method, allows the researcher to deal with the uncertainties and changes that come with learning new ideas and new perspectives. The focus on the practical elements of research design make this book an invaluable resource for graduate students writing dissertations. Practicing research allows room for experiment, error, and learning, ultimately helping graduate researchers use the literature effectively to build a solid scholarly foundation for their dissertation research project.
Kevesebbet
;Other;
66 számviteli eset megoldása
Kardos Péter; Tóth Mihály
2021
9789632959825
Ez a kötet értékes számviteli csemegét kínál az értő olvasók számára. A szerzők egy-egy érdekes kérdést, az élet vagy a jogszabályok által létrehozott számviteli "anomáliát" vagy különlegességet dolgoznak fel olvasmányosan és szórakoztatóan. A könyv 66 szakmai cikket tartalmaz, 8 nagyobb kérdéskör alá csoportosítva. A témák kiválasztása a szerzők érdeklődését tükrözik, semmiképpen sem állítható, hogy azok a számvi...
Többet
Ez a kötet értékes számviteli csemegét kínál az értő olvasók számára. A szerzők egy-egy érdekes kérdést, az élet vagy a jogszabályok által létrehozott számviteli "anomáliát" vagy különlegességet dolgoznak fel olvasmányosan és szórakoztatóan. A könyv 66 szakmai cikket tartalmaz, 8 nagyobb kérdéskör alá csoportosítva. A témák kiválasztása a szerzők érdeklődését tükrözik, semmiképpen sem állítható, hogy azok a számvitel minden területét lefedik. A könyvben található számviteli megoldások, elemzések a 2021. március 31-én hatályos jogszabályi környezetet veszik alapul.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Beszerzés - értékesítés. (p. 13-71.)
 • Termelés - szolgáltatásnyújtás. (p. 73-96.)
 • Rutinműveletek. (p. 97-146.)
 • Adó. (p. 147-197.)
 • Befektetés - Finanszírozás. (p. 199-223.)
 • Tőkeműveletek. (p. 225-247.)
 • Beszámoló, év végi teendők. (p. 249-317.)
 • Különleges helyzetek. (p. 319-381.)
;Economics;Technology;
A hangprotézissel végzett beszédrehabilitáció gyakorlati kérdései
Reményi Ákos
2021
9789632268064
A laringektomizált betegek beszédrehabilitációjának gold standardja a hangprotézisek alkalmazása. A szerző a magyarországi első hangprotézis-beültetést 1987-ben végző dr. Lichterberger György munkacsoportjához kapcsolódva 1998 óta foglalkozik a témával. A gazdagon illusztrált könyv a felesleges rézleteket mellőzve a komplex posztlaringektómiás rehabilitáció mint elméleti és gyakorlati alapjait, mind a technikai ré...
Többet
A laringektomizált betegek beszédrehabilitációjának gold standardja a hangprotézisek alkalmazása. A szerző a magyarországi első hangprotézis-beültetést 1987-ben végző dr. Lichterberger György munkacsoportjához kapcsolódva 1998 óta foglalkozik a témával. A gazdagon illusztrált könyv a felesleges rézleteket mellőzve a komplex posztlaringektómiás rehabilitáció mint elméleti és gyakorlati alapjait, mind a technikai részleteit, valalmint a leggyakoribb problémákat és azok megoldási lehetőségeit ismertetve kínál egyszerű és gyors segítséget ezen betegekkel foglalkozók számára. A kiadvány a több évtizedes tapasztalatokat is bemutatva nem csak a témával most ismerkedők számára kíván vezérfonalul szolgálni, de az abban már jártasak számára is próbál ötleteket adni. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Klíma
Eisenstein, Charles
2021
9789635070886
A klímaváltozás kérdését új szemszögből megközelítve Charles Eisenstein teljesen más keretek közé helyezi a témát, formabontó megoldásokat és célokat vonultat fel, amelyeket magunkévá téve sikerrel haladhatunk végig az ökológiai pusztításból kivezető úton. A témát alapos kutatásnak alávető Eisenstein rendkívüli éleslátással vázolja fel, a természet birodalmát számokká redukálva, hogyan szakadtunk el környezetünkr...
Többet
A klímaváltozás kérdését új szemszögből megközelítve Charles Eisenstein teljesen más keretek közé helyezi a témát, formabontó megoldásokat és célokat vonultat fel, amelyeket magunkévá téve sikerrel haladhatunk végig az ökológiai pusztításból kivezető úton. A témát alapos kutatásnak alávető Eisenstein rendkívüli éleslátással vázolja fel, a természet birodalmát számokká redukálva, hogyan szakadtunk el környezetünkről, és tettünk szert ma is uralkodó háborúközpontú gondolkodásunkra. A szerző, aki egy teljes fejezetet szentel a klímaszkeptikusi álláspont taglalásának, arra biztat mindenkit, hogy lépjen túl a szén-dioxid-kibocsátás oly gyakran tárgyalt problémáján, és a napjainkat jellemző rövidlátó, hiányos megközelítést maga mögött hagyva lássa át a teljesebb képet. Azaz azt, hogy a folyók, az erdők, illetve a természeti és az anyagi világ összes többi lénye szent és saját jogán értékes; nem csupán azért, mert karbonkrediteket szerez nekünk, illetve elejét veszi bizonyos fajok kihalásának. Végtére is, ha azt tudakolnánk bárkitől, miért is vált környezetvédő belőle, valószínűleg arról a folyóról mesél majd nekünk, amelyben gyermekként fürdött, arról az óceánról, amelynek partjára kirándult, azokról a vadállatokról, amelyeket megfigyelt, avagy azokról a fákról, amelyekre kiskorában felmászott. A könyv a közelítő katasztrófáról és elkerülhetetlen végzetünkről a valóban fontos kérdések felé irányítja a figyelmünket, tartalmas lelki kapcsolatok kiépítésére buzdít, illetve kézzelfogható és megvalósítható megoldásokat kínál mindazoknak, akik valóban gondoskodni szeretnének a bolygónkról. Ha megszabadítjuk magunkat jelenlegi háborús mentalitásunktól, és képessé válunk átlátni a teljesebb képet, azaz azt, hogyan járulhat hozzá a börtönreform vagy a bálnák megmentése a Föld ökológiai egészségének újjáépítéséhez, levetkőzhetjük a megoldásokkal szembeni ellenállásunkat, felhagyhatunk a bűnbakkereséssel, és mélyen magunkba nézhetünk, egészen oda, ahol a valódi elhivatottság lakozik. (Részlet a könyv ajánlójából)
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;Environmental science and education;
Így kezdődött (majdnem) minden
Lawton, Graham
2021
9789632521350
Az összetett földi élet kialakulásától kezdve az első írott nyelven át a világűr emberi meghódításáig az Így kezdődött (majdnem) minden egyedülálló módon mutatja be világegyetemünk múltját, jelenét és jövőjét. A New Scientist 1956 óta világszerte arról ismert, hogy igyekszik mindenki másnál érthetőbben bemutatni és elmagyarázni a tudomány és a technológia legújabb felfedezéseit és találmányait, megfelelő kontext...
Többet
Az összetett földi élet kialakulásától kezdve az első írott nyelven át a világűr emberi meghódításáig az Így kezdődött (majdnem) minden egyedülálló módon mutatja be világegyetemünk múltját, jelenét és jövőjét. A New Scientist 1956 óta világszerte arról ismert, hogy igyekszik mindenki másnál érthetőbben bemutatni és elmagyarázni a tudomány és a technológia legújabb felfedezéseit és találmányait, megfelelő kontextusba helyezi azokat, és megvizsgálja, mit jelenthetnek a jövő számára. A New Scientist a különböző csatornáin keresztül hétről hétre több mint ötmillió lelkes és hűséges olvasót ér el szerte a világon.
Kevesebbet
;Biology and nature;Other;Geography and geological sciences;
Rejtőzködő tenger
Nyírő András
2020
9789635410279
Kevesen tudják, hogy a Dunántúli-középhegység alatt, a föld mélyében csodálatos, kristálytiszta karsztvíz áramlik. Ez táplálja a budapesti termálfürdőket, a Hévízi-tavat, a tatai és az esztergomi forrásokat. A könyv nemcsak ezekről, a nemzeti kincsnek számító vizeinkről szól, hanem beszámol a karsztvízkatasztrófákról is, bemutatja és korabeli írásokkal dokumentálja azt az időszakot, amikor a 20. század második fel...
Többet
Kevesen tudják, hogy a Dunántúli-középhegység alatt, a föld mélyében csodálatos, kristálytiszta karsztvíz áramlik. Ez táplálja a budapesti termálfürdőket, a Hévízi-tavat, a tatai és az esztergomi forrásokat. A könyv nemcsak ezekről, a nemzeti kincsnek számító vizeinkről szól, hanem beszámol a karsztvízkatasztrófákról is, bemutatja és korabeli írásokkal dokumentálja azt az időszakot, amikor a 20. század második felében a szén- és bauxitbányászat következtében kiszivattyúzták a vizet, emiatt forrásaink kiszáradtak, az élővilág elpusztult, a lakosság ivóvízhiánnyal küzdött. Nyírő András doktori disszertációjának négyéves kutatómunkájára támaszkodva a rejtőzködő tenger nyomába eredt, felkereste a forrásokat, muzeológussal, mérnökkel, hidrológussal, geológussal, helyiekkel beszélgetett. Az album látványos fotóvilágával, fordulatos történeteivel hozza közel az olvasókhoz a karsztvizek világát.(Részlet a könyv ajánlójából)
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;Arts;
Fenntartható urbanizáció
Bajnai László
2021
9789635093403
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának új könyve a fenntartható városfejlesztéshez szükséges legfontosabb alapismereteket foglalja össze a szerző három évtizedes városfejlesztő munkájának, egyetemi oktatói és kutatói tevékenységének legfontosabb eredményei tükrében. Hasznos olvasmány a fejlesztéspolitikai, várospolitikai döntéshozók, városfejlesztők, településfejles...
Többet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatójának új könyve a fenntartható városfejlesztéshez szükséges legfontosabb alapismereteket foglalja össze a szerző három évtizedes városfejlesztő munkájának, egyetemi oktatói és kutatói tevékenységének legfontosabb eredményei tükrében. Hasznos olvasmány a fejlesztéspolitikai, várospolitikai döntéshozók, városfejlesztők, településfejlesztők, valamint a településfejlesztés, urbanisztika témakörének egyetemi kutatói, oktatói, hallgatói és a téma iránt érdeklődő minden olvasó számára.
Kevesebbet
;Arts;Geography and geological sciences;
Deformable models
Suri, Jasjit S.; Farag, Aly A.
2007
Deformable Models: Biomedical and Clinical Applications is the first entry in the two-volume set which provides a wide cross-section of the methods and algorithms of variational and Partial-Differential Equations (PDE) methods in biomedical image analysis. The chapters of Deformable Models: Biomedical and Clinical Applications are written by the well-known researchers in this field, and the presentation style goes...
Többet
Deformable Models: Biomedical and Clinical Applications is the first entry in the two-volume set which provides a wide cross-section of the methods and algorithms of variational and Partial-Differential Equations (PDE) methods in biomedical image analysis. The chapters of Deformable Models: Biomedical and Clinical Applications are written by the well-known researchers in this field, and the presentation style goes beyond an intricate abstraction of the theory into real application of the methods and description of the algorithms that were implemented. As such these chapters will serve the main goal of the editors of these two volumes in bringing down to earth the latest in variational and PDE methods in modeling of soft tissues. Overall, the chapters in the first volume provide an elegant cross-section of the theory and application of variational and PDE approaches in medical image analysis. This volume introduces, discusses, and provides solutions for problems ranging from structural inversion to models for cardiac segmentation, and other applications in medical image analysis. Graduate students and researchers at various levels of familiarity with these techniques will find the volume very useful for understanding the theory and algorithmic implementations. In addition, the various case studies provided demonstrate the power of these techniques in clinical applications. Researchers at various levels will find these chapters useful to understand the theory, algorithms, and implementation of many of these approaches. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Rossz érzések jó okkal
Nesse, Randolph M.
2021
9789633049600
Evészavarok, autizmus, alkoholizmus, depresszió, pánikbetegség, skizofrénia - a mentális betegségek sok ember életét megnehezítik. De miért léteznek egyáltalán? Miért nem küszöbölte ki őket mindeddig az evolúció, ha ennyi szenvedéssel járnak? Randolph M. Nesse, a világhírű pszichiáter szerint a negatív érzelmek bizonyos helyzetekben hasznosak is lehetnek. Esettanulmányokkal gazdagított könyvében a laikus olvasó s...
Többet
Evészavarok, autizmus, alkoholizmus, depresszió, pánikbetegség, skizofrénia - a mentális betegségek sok ember életét megnehezítik. De miért léteznek egyáltalán? Miért nem küszöbölte ki őket mindeddig az evolúció, ha ennyi szenvedéssel járnak? Randolph M. Nesse, a világhírű pszichiáter szerint a negatív érzelmek bizonyos helyzetekben hasznosak is lehetnek. Esettanulmányokkal gazdagított könyvében a laikus olvasó számára is érthető módon magyarázza el az egyes mentális betegségek evolúcióbiológiai okait, és fekteti le egy új tudományág, az evolúciós pszichiátria alapjait. Az új szemléletmód a klinikai tapasztalatokra és a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva segít megérteni, miért olyan sebezhető az elménk, és gyökeresen átalakítja hozzáállásunkat a pszichiátriai betegségekhez (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Psychology;Medical sciences;
Netter's infectious diseases
Jong, Elaine C.; Stevens, Dennis L.; Netter, Frank Henry
2022
9780323711593
Widely used by students, residents, generalists, and specialists, Netter's Infectious Diseases, 2nd Edition delivers must-know information on infectious diseases in a highly illustrated, easily accessible format. Concise visual overviews of essential topics provide a convenient, trustworthy way to review the basics of a given infectious disease or issue or to share with patients or staff. Drs. Elaine Jong and Denn...
Többet
Widely used by students, residents, generalists, and specialists, Netter's Infectious Diseases, 2nd Edition delivers must-know information on infectious diseases in a highly illustrated, easily accessible format. Concise visual overviews of essential topics provide a convenient, trustworthy way to review the basics of a given infectious disease or issue or to share with patients or staff. Drs. Elaine Jong and Dennis Stevens cover the wide spectrum of illness and disease in this complex field using memorable illustrations by world-renowned artist Frank H. Netter and others, offering a time-saving, authoritative look at infectious disease risk factors, clinical presentations, pathophysiology, and more. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Minőség és kiválóság
Tavaszi Tivadar
2021
9786150111865
Tartalomjegyzék
 • Mi is a minőség? (p. 10-34.)
 • A minőség fejlődése és irányzatai. (p. 35-61.)
 • Minőség, mint üzleti mutató. (p. 62-84.)
 • Vállalati rendszerek építése, működtetése. (p. 85-116.)
 • A gyártási feltételek hatása a minőségre. (p. 117-139.)
 • Zero Defect (nulla hiba) japán módra. (p. 140-166.)
 • Zero Defect amerikai módra. (p. 167-192.)
 • Új termékek bevezetése - minőségtervezés. (p. 193-215.)
 • Ki felel a minőségért? (P. 216-240.)
 • Összegzés, záró gondolatok. (p. 241-247.)
;Economics;Technology;
A verseny vége
Molenaar, Cor
2021
9789635730674
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés. (p. 17-22.)
 • A hálózati gazdaság fejlődése: lehetőségek és veszélyek. (p. 23-47.)
 • Az új piaci feltételek. (p. 49-65.)
 • Az ellátási lánctól a hálózatig. (p. 67-93.)
 • A hálózatok versenytárssá válnak. (p. 95-119.)
 • A technológia mint az új versenytársi kapcsolatok alapja. (p. 121-140.)
 • A vevőről van szó, nem a termékekről: a vízióváltás. (p. 141-154.)
 • Új marketing- és versenyelvek a technológia alkalmazásával. (p. 155-169.)
 • Ázsia lehetőségei a sajátosságai és kultúrája alapján. (p. 171-210.)
 • A jövő útján: csatlakozni vagy eltűnni? (p. 211-228.)
;Economics;Technology;Computer science;Computer science and technology;
Political economy and the sociology of system transformation
Morita Tsuneo
2021
9789634560845
Tsuneo Morita was Professor of Economics at Hosei University, Tokyo. He was also an economic adviser to the Embassy of Japan, Hungary during the system transformation. After returning to the university, he moved to the Nomura Research Institute as a research adviser and was stationed in Budapest for ten years. He is the leading theorist in the field of system transformation in Japan and is also known as the schola...
Többet
Tsuneo Morita was Professor of Economics at Hosei University, Tokyo. He was also an economic adviser to the Embassy of Japan, Hungary during the system transformation. After returning to the university, he moved to the Nomura Research Institute as a research adviser and was stationed in Budapest for ten years. He is the leading theorist in the field of system transformation in Japan and is also known as the scholar of economic theory and practice who introduced János Kornai's understanding of economics to the Japanese world.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • The Metodology of System Transformation: The Discrepancy between Theory and Reality. (p. 15-33.)
 • Social Philosophy of System Transformation. (p. 34-53.)
 • The Economics of System Transformation: Capital Accumulation during the Economic Crisis. (p. 54-85.)
 • The Economics of Post-Socialism: Conflicts between State and Market. (p. 86-142.)
 • The Sociology of System Transformation: Shortage in the Treasurized Economy. (p. 143-171.)
 • The Politics of System Transformation: The Legacy of the Old System. (p. 172-224.)
 • Post-Socialism and Populism: The East-West Divide on Refugee and Immigration Issues. (p. 225-257.)
 • A Historiography of System Transformation: Rethinking Socialism in the Twentieth Century. (p. 258-333.)
 • Summarizing Twentieth-Century Socialism and System Transformation. (p. 334-364.)
;Economics;Sociology and social policy;Politics;
Textbook of public health dentistry
Hiremath, S. S.
2016
9788131246634
The third edition of the book is thoroughly updated and presented in new four-colour format. Based on the syllabus prescribed by Dental Council of India, the book covers various aspects of public health, dental public health, preventive dentistry, social sciences and research methodology through simple presentations of the content. The book is specifically designed to cater the needs of undergraduate students, wou...
Többet
The third edition of the book is thoroughly updated and presented in new four-colour format. Based on the syllabus prescribed by Dental Council of India, the book covers various aspects of public health, dental public health, preventive dentistry, social sciences and research methodology through simple presentations of the content. The book is specifically designed to cater the needs of undergraduate students, would also be useful for postgraduate students and academicians. Salient Features Provides comprehensive elucidation of Public Health Dentistry covering from the very basics to current understanding of the discipline Categorization of chapters in sections helps to provide continuity and clarity to the readers Thoroughly updated chapters on infection control in Dental Setting, Forensic Dentistry, Hospital Administration, Occupational Hazards, Nutrition And Oral Health, Minimal Invasive Dentistry, National Oral Health Policy, Global Perspective of Fluorides and Dental Practice Management Contemporary issues are highlighted with more organized and rational description Includes some useful information like facts about tobacco, fluorides and clinical cases proforma separately under the Appendices (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Clinical guide to oral diseases
Malamos, Dimitris; Scully, Crispian
2021
9781119328117
A quick reference and revision guide on the most common oral and perioral diseases seen in clinical practice Clinical Guide to Oral Diseases is a concise reference on the common diseases encountered in daily practice. Presenting a large selection of clinical cases, this user-friendly resource covers a range of oral and perioral lesions located in hard and soft tissues of the mouth and neck, as well as oral manife...
Többet
A quick reference and revision guide on the most common oral and perioral diseases seen in clinical practice Clinical Guide to Oral Diseases is a concise reference on the common diseases encountered in daily practice. Presenting a large selection of clinical cases, this user-friendly resource covers a range of oral and perioral lesions located in hard and soft tissues of the mouth and neck, as well as oral manifestations of various systemic diseases. Nearly 300 high-quality color images complement succinct descriptions of clinical cases seen in both community and hospital care settings. Divided into three parts, the text first covers oral lesions classified by their color, appearance, and symptomatology such as bleeding, disturbances of saliva, taste, and orofacial pain. Part two describes the most common oral lesions by location, including those in the buccal mucosae, floor of mouth, gingivae and jaws, lips, neck, palate, salivary glands, tongue, and teeth. The third part encompasses oral lesions that are normal variations or those common to specific age groups or associated with various clinical phenomena. Provides nearly 300 high-quality clinical photos and relevant questions to help lead readers to the proper diagnosis of common oral diseases Contains concise tables relevant to each chapter with a list of common oral lesions and conditions Offers MCQs of varying levels of difficulty to help readers test their knowledge in Oral Medicine Includes clinical flow charts according to the location and duration of oral lesions Incorporates the ICD-10 Codes of oral lesions and diseases Clinical Guide to Oral Diseases is a valuable reference for general dental and medical practitioners, undergraduate dental students, and postgraduate trainees in oral and maxillofacial surgery, oral medicine, oral pathology, periodontology as well as general pathology, dermatology or head and neck oncology. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Dental terminology
Kindle, Calista
2022
9780357456828
Providing a solid foundation for the dental field, Kindle/Dofka's DENTAL TERMINOLOGY, 4th Edition, is a quick reference guide that breaks down complicated dental word parts so you can easily learn their meanings. Its innovative word-building approach helps dental assistants understand and remember terminology. Instead of a strict dictionary of dental terms, it serves as a word bank with pronunciation guides and de...
Többet
Providing a solid foundation for the dental field, Kindle/Dofka's DENTAL TERMINOLOGY, 4th Edition, is a quick reference guide that breaks down complicated dental word parts so you can easily learn their meanings. Its innovative word-building approach helps dental assistants understand and remember terminology. Instead of a strict dictionary of dental terms, it serves as a word bank with pronunciation guides and definitions applied to specific practice areas. Chapters are organized by specialty area, so you can quickly find the information you need. The new edition has been thoroughly updated with current visuals, pictures and diagrams. Whether utilized in the classroom or on the job, DENTAL TERMINOLOGY is a valuable reference you can use for years to come. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Global health
Benatar, Solomon R.; Brock, Gillian
2021
9781108728713
Addressing global health is one of the largest challenges facing humanity in the 21st century, however, this task is becoming even more formidable with the accelerated destruction of the planet. Building on the success of the previous edition, the book outlines how progress towards improving global health relies on understanding its core social, economic, political, environmental and ideological aspects. A multi-d...
Többet
Addressing global health is one of the largest challenges facing humanity in the 21st century, however, this task is becoming even more formidable with the accelerated destruction of the planet. Building on the success of the previous edition, the book outlines how progress towards improving global health relies on understanding its core social, economic, political, environmental and ideological aspects. A multi-disciplinary group of authors suggest not only theoretically compelling arguments for what we must do, but also provide practical recommendations as to how we can promote global health despite contemporary constraints. The importance of cross-cultural dialogue and utilisation of ethical tools in tackling global health problems is emphasised. Thoroughly updated, new or expanded topics include: mass displacement of people; novel threats, including new infectious diseases; global justice; and ecological ethics and planetary sustainability. Offering a diverse range of perspectives, this volume is essential for bioethicists, public health practitioners and philosophers. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Országmárka-építés
Papp-Váry Árpád Ferenc
2020
9789635313365
Az országmárka-építés napjaink marketingtudományának egyik legaktuálisabb, legfontosabb és legizgalmasabb területe, még ha a kifejezéstől sokan idegenkednek is. Papp-Váry Árpád korábbi könyve, az Országmárkázás definiálta az országmárkázás céljait, bemutatta alapvető modelljeit, és megalkotott egy lehetséges rendszert, miközben a tevékenység korlátait sem hallgatta el. Jelen kötet egyfajta folytatásként néhány kie...
Többet
Az országmárka-építés napjaink marketingtudományának egyik legaktuálisabb, legfontosabb és legizgalmasabb területe, még ha a kifejezéstől sokan idegenkednek is. Papp-Váry Árpád korábbi könyve, az Országmárkázás definiálta az országmárkázás céljait, bemutatta alapvető modelljeit, és megalkotott egy lehetséges rendszert, miközben a tevékenység korlátait sem hallgatta el. Jelen kötet egyfajta folytatásként néhány kiemelt elemre fókuszál. Először is a márkanevet, az országnevet és annak fontosságát taglalja. Az országszlogenekről és országlogókról szóló részek érdekes kategorizálást nyújtanak arról, hogy melyek a leggyakrabban használt megoldások. Ezt követően a komplexebb verbális és vizuális arculat is előkerül, majd az országmárka-kommunikáció eszközeit bemutató fejezet még tágabb perspektívát kínál. Végül, de nem utolsósorban a szerző összegyűjtötte, hogy Magyarország milyen szlogenekkel élt az elmúlt évtizedekben, milyen kampányokkal népszerűsítették hazánkat, és kiderül az is, hogy miért pont WOW Hungary a jelenlegi jelmondat.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az országnevek mint márkanevek. (p. 9-25.)
 • Országszlogenek csoportosítása, avagy mivel csalogatják leginkább a turistákat. (p. 27-65.)
 • Országlogók kategorizálása, avagy hogyan építenek a "branding program szívére" az egyes nemzetek. (p. 67-101.)
 • Az országarculat szerepe, avagy mit tanulhatunk a finnektől és az észtektől. (p. 103-121.)
 • Az országmárka-kommunikáció lehetséges eszközei és csoportosításuk. (p. 123-136.)
 • Magyarország-kampányok az elmúlt két évtizedből. (p. 137-155.)
;Economics;Technology;Sociology and social policy;
A médiahack művészete
Györfi András
2021
9789633493205
Ez a könyv útmutatást, gyakorlati tanácsot ad minden kis- és középvállalkozásnak abban, hogy miként érhetnek el olyan médiamegjelenéseket, amelyekre amúgy nem lenne lehetőségük. A médiamegjelenések áttételesen ügyfeleket hoznak, növelik a brandünk ismertségét, számos jótékony hatással bírnak. Ha van egy jó ötletünk, amivel felhívjuk magunkra a média figyelmét, akkor költségek nélkül szerepelhetünk akár óriási közö...
Többet
Ez a könyv útmutatást, gyakorlati tanácsot ad minden kis- és középvállalkozásnak abban, hogy miként érhetnek el olyan médiamegjelenéseket, amelyekre amúgy nem lenne lehetőségük. A médiamegjelenések áttételesen ügyfeleket hoznak, növelik a brandünk ismertségét, számos jótékony hatással bírnak. Ha van egy jó ötletünk, amivel felhívjuk magunkra a média figyelmét, akkor költségek nélkül szerepelhetünk akár óriási közönség előtt is, ezzel közelebb kerülve az üzleti céljainkhoz. Pontosan ebben segít a Médiahack Művészete, bemutatja, hogy hogyan, miként, milyen gondolati- és gyakorlati eszköztárral érhetjük el, hogy a médiában szerepelhessünk. Csináljunk valamit, ami a médiának tetszik, hogy pontosan mit és hogyan, arról szól ez a könyv.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A médiahack esszenciája. (p. 11-26.)
 • A hírfogyasztás pszichológiája. (p. 27-46.)
 • Utazás az újságíró koponyája körül. (p. 47-57.)
 • A sikeres médiahack titka. (p. 59-91.)
 • A newsjacking eszköze. (p. 93-106.)
 • A médiahack lépései. (p. 107-119.)
 • Az utánkövetés. (p. 121-127.)
 • Esettanulmányok. (p. 129-152.)
 • Médiahack a közösségi média korában. (p. 153-160.)
 • A médiahack haszonélvezői. (p. 161-170.)
 • Ötlettár. (p. 171-176.)
 • Médiahack-gyűjtemény. (p. 177-192.)
;Economics;Technology;Computer science;Computer science and technology;Communication and media science;
Suicide prevention
Moutier, Christine Yu; Pisani, Anthony R.; Stahl, Stephen M.
2021
9781108463621
The current suicide public health crisis and advances in clinical practice have increased the need for clear, evidence-informed guidance on suicide prevention in healthcare. This clinical suicide prevention handbook is an essential resource for mental health and primary care professionals, and any practitioner aiming to ensure their practice is up-to-date, patient-centred and consistent with the most current stand...
Többet
The current suicide public health crisis and advances in clinical practice have increased the need for clear, evidence-informed guidance on suicide prevention in healthcare. This clinical suicide prevention handbook is an essential resource for mental health and primary care professionals, and any practitioner aiming to ensure their practice is up-to-date, patient-centred and consistent with the most current standards of care. Starting with a summary of the science and public health model of suicide, the book offers quick tips for suicide screening, risk assessment, interventions, and follow-up communication. It discusses medicolegal risk management, how health systems can prevent suicide and provides highly specialized guidance for clinicians following the loss of a patient to suicide. Focused sections include incorporating social media into care plans, telemedicine, issues related to culture and race/ethnicity, and working with specific populations. It introduces an integrated, prevention-oriented approach to suicide prevention, incorporating realistic supports, foreseeable changes, and strategies. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Saxena, Shailendra K.
2020
9789811548161
Provides collated information on novel coronavirus (SARS-CoV-2) biology, including replication, genetics, and pathogenesis Discusses the pathogenesis of various emerging and re-emerging SARS coronaviruses Summarizes prevention with potential therapeutics against novel SARS-CoV-2 and COVID-19. Highlights prevention and control strategies for COVID-19 and novel SARS-CoV-2 infection Reviews the host-pathogen interact...
Többet
Provides collated information on novel coronavirus (SARS-CoV-2) biology, including replication, genetics, and pathogenesis Discusses the pathogenesis of various emerging and re-emerging SARS coronaviruses Summarizes prevention with potential therapeutics against novel SARS-CoV-2 and COVID-19. Highlights prevention and control strategies for COVID-19 and novel SARS-CoV-2 infection Reviews the host-pathogen interaction, host immune response and clinical manifestation of the human Coronavirus disease COVID-19 (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Biology and nature;Medical sciences;
Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát
Gates, Bill
2021
9789634337379
"AZÉRT ÍRTAM EZT A KÖNYVET, MERT NEMCSAK A PROBLÉMÁT LÁTOM, HANEM A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT IS." ... "Bill Gates egy évtizedet töltött azzal, hogy a fizika, a kémia, a biológia, a mérnöki tudományok, a politikatudomány, valamint a közgazdaságtan területén tevékenykedő kutatók és szakértők bevonásával feltárja a klímaváltozás okait és vázolja a lehetséges következményeket. Az ügy ugyanis mostanra halaszth...
Többet
"AZÉRT ÍRTAM EZT A KÖNYVET, MERT NEMCSAK A PROBLÉMÁT LÁTOM, HANEM A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT IS." ... "Bill Gates egy évtizedet töltött azzal, hogy a fizika, a kémia, a biológia, a mérnöki tudományok, a politikatudomány, valamint a közgazdaságtan területén tevékenykedő kutatók és szakértők bevonásával feltárja a klímaváltozás okait és vázolja a lehetséges következményeket. Az ügy ugyanis mostanra halaszthatatlanná vált. Így Gates nemcsak a zéró emisszió fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem azt is részletezi, hogy mit kell tennünk e fontos cél elérése érdekében. A könyv tárgyilagosan és közérthetően szembesíti az olvasót a velünk szemben álló társadalmi, környezeti és tudományos kihívásokkal. Kiderül, milyen forradalmi innovációk szükségesek ahhoz, hogy megújítsuk azokat az ágazatokat, amelyek leginkább felelősek a jelenlegi helyzetért. Gates az egyén szintjén érvényes cselekvést és a karbonsemlegességet érintő, kormányokon átívelő javaslatokat egyaránt fontos szempontnak tekinti, ebben a szellemiségben elemzi a jelenleg tomboló világjárvány, valamint a 2020-as amerikai elnökválasztás lehetséges hatásait is. A karbonsemlegesség elérése nem lesz egyszerű, gyökeres változások szükségesek. Bolygónk jövője a tét, de ha követjük a könyvben ismertetett tervet, a cél teljesíthető." Részlet a könyv ajánlójából.
Kevesebbet
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;
Magyarország kistájai
Csorba Péter
2021
9789638971241
Részlet a könyv ajánlójából "A tájföldrajz a legkomplexebb geográfiai szakterület, területi szemléletű szintézise a természetföldrajzi és a földhasználaton, a településföldrajzon keresztül a társadalmi-gazdasági adottságoknak. Összetettsége miatt nem kezdő kutatóknak való téma, valódi tájföldrajzossá évtizedek alatt alakulhat, fejlődhet valaki, ha időközben nem horgonyoz le valamely földrajzi részterületnél, pl. g...
Többet
Részlet a könyv ajánlójából "A tájföldrajz a legkomplexebb geográfiai szakterület, területi szemléletű szintézise a természetföldrajzi és a földhasználaton, a településföldrajzon keresztül a társadalmi-gazdasági adottságoknak. Összetettsége miatt nem kezdő kutatóknak való téma, valódi tájföldrajzossá évtizedek alatt alakulhat, fejlődhet valaki, ha időközben nem horgonyoz le valamely földrajzi részterületnél, pl. geomorfológiánál, biogeográfiánál, vagy demográfiánál és sikerül megőriznie érdeklődését a földrajzi tájak komplexitása iránt. A tájföldrajz különleges vonása, hogy az egyes tájtípusok meghatározásánál nem lehet eltekinteni az adott területegység látványától, vizuális habitusától. A táji megjelenést legjobban fényképekkel lehet érzékeltetni, de egy ilyen jellegű gyűjtemény a 196 hazai kistájról eddig még nem jelent meg. A szerző 2016 és 2020 között kb. 45 000 km-t tett meg az országban azért, hogy összegyűjtse ennek az albumnak a fotóanyagát."
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;
Nagyvárosok Magyarországon
Rechnitzer János; Berkes Judit
2021
9789635313426
Részlet a könyv előszavából "2017 tavaszán kutatási programot dolgoztunk ki arra, hogy a hazai nagyvárosok fejlődési pályáit áttekintsük, keresve azok sajátosságait, értékelve eredményeiket, meghatározva jövőjük lehetséges irányait és az azokat alakító tényezőket. A regionális tudomány eszközeivel és módszereivel építettük fel kutatási elképzelésünket. Azaz törekedtünk a fejlődés időbeli irányainak és sajátosságai...
Többet
Részlet a könyv előszavából "2017 tavaszán kutatási programot dolgoztunk ki arra, hogy a hazai nagyvárosok fejlődési pályáit áttekintsük, keresve azok sajátosságait, értékelve eredményeiket, meghatározva jövőjük lehetséges irányait és az azokat alakító tényezőket. A regionális tudomány eszközeivel és módszereivel építettük fel kutatási elképzelésünket. Azaz törekedtünk a fejlődés időbeli irányainak és sajátosságainak kimutatására úgy, hogy a területitőke-elmélet adaptációjával a városrendszer meghatározó alkotóit az egyes lokális rendszerekben vizsgáljuk, majd azok kapcsolatait, egymásra hatásait feldolgozzuk. A nyolc magyar nagyvárost, azaz a 100 ezer főnél népesebb (vagy azt korábban elért), regionális funkciókkal rendelkező központokat választottuk ki. Ezekre egyenként komplex elemző tanulmányok készültek, valamint a városfejlődést meghatározó általános és specifikus (horizontális) tényezők értékelését végezték el a kutatócsoport tagjai, ami során a nagyvárosok összehasonlítása, egybevetése, kiértékelése történt meg....A kutatások eredményeit összefoglaló jelen tanulmány a kötetben közölteken túl további nyolc - az egyes nagyvárosokat bemutató - elemzésre épít. A kutatási program fő eredményeit jelentetjük meg, döntően a jelzett tanulmányok és az azokat megalapozó kutatások eredményei alapján, és természetesen a témában rendezett konferenciákon, tanácskozásokon elhangzottakat is beépítettük, ám nem vonatkoztathattunk el több évtizedes nagyvároselemzési tapasztalatainktól sem. Bízunk abban, hogy kutatásunkkal adalékokkal tudunk szolgálni a hazai nagyvárosok fejlődésének megértéséhez, azok egyedi és együttes változási irányainak feltérképezéséhez"
Kevesebbet
;Sociology and social policy;Arts;Geography and geological sciences;Economics;
Integritásmenedzsment
Pulay Gyula
2021
9789634546337
Az integritással rendelkező ember azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit mond. Ezáltal méltó a bizalmunkra. A szervezetek is integritásuk révén teremthetnek bizalmat maguk iránt. A bizalom megőrzéséhez az szükséges, hogy minden dolgozó kövesse a szervezet kinyilvánított értékeit, akkor is, ha ez pillanatnyi érdekeivel ellentétes. Miként érheti el ezt a szervezet vezetője? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv...
Többet
Az integritással rendelkező ember azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit mond. Ezáltal méltó a bizalmunkra. A szervezetek is integritásuk révén teremthetnek bizalmat maguk iránt. A bizalom megőrzéséhez az szükséges, hogy minden dolgozó kövesse a szervezet kinyilvánított értékeit, akkor is, ha ez pillanatnyi érdekeivel ellentétes. Miként érheti el ezt a szervezet vezetője? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv, végigvezetve az olvasót a szervezeti integritás megteremtésének és megszilárdításának útján.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Integritás és bizalom. (p. 14-38.)
 • Túllépni a túlszabályozás csapdáján (Szabálykövetés vagy/és értékkövetés). (p. 39-50.)
 • Az integritásmenedzsment mint a menedzsmentkontroll-rendszer része. (p. 51-75.)
 • Az értékrend meghatározása, kinyilvánítása. (p. 76-100.)
 • A szervezeti értékrend belsővé tétele (beágyazódása). (p. 101-122.)
 • A szervezeti kultúra szerepe a szervezeti integritás megerősítésében. (p. 123-140.)
 • Értékrend-vezérelt rend. (p. 141-154.)
 • A szervezeti integritás megteremtésének kockázatalapú megközelítése. (p. 155-183.)
 • Az értékek követésének segítése, szükség esetén kikényszerítése. (p. 184-205.)
 • A szervezeti és a személyi integritás összehangolásának modelljei. (p. 206-229.)
 • A szervezeti integritás megvalósulásának belső értékelése és ellenőrzése. (p. 230-245.)
 • A szervezet integritási kockázatainak és kontrolljainak külső értékelése és ellenőrzése. (p. 246-271.)
;Economics;Technology;Sociology and social policy;Philosophy;Law;Public administration;
Handbook of infectious disease data analysis
Held, Leonhard; Hens, Niel; O'Neill, Phillip D.; Wallinga, Jacco
2021
9781138626713
Recent years have seen an explosion in new kinds of data on infectious diseases, including data on social contacts, whole genome sequences of pathogens, biomarkers for susceptibility to infection, serological panel data, and surveillance data. The Handbook of Infectious Disease Data Analysis provides an overview of many key statistical methods that have been developed in response to such new data streams and the a...
Többet
Recent years have seen an explosion in new kinds of data on infectious diseases, including data on social contacts, whole genome sequences of pathogens, biomarkers for susceptibility to infection, serological panel data, and surveillance data. The Handbook of Infectious Disease Data Analysis provides an overview of many key statistical methods that have been developed in response to such new data streams and the associated ability to address key scientific and epidemiological questions. A unique feature of the Handbook is the wide range of topics covered. Key features Contributors include many leading researchers in the field Divided into four main sections: Basic concepts, Analysis of Outbreak Data, Analysis of Seroprevalence Data, Analysis of Surveillance Data Numerous case studies and examples throughout Provides both introductory material and key reference material (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;;
Intervízió
Bellersen, Monique; Kohlmann, Inez
2021
9789632884196
Az intervízió a szakmai tudás fejlesztésének olyan módszere, amelyben közelebbi vagy távolabbi kollégák segítenek egymásnak túljutni a munkájuk során felmerülő nehézségeken, elakadásokon, makacsul ismétlődő kudarcokon és kellemetlen helyzeteken. Egy 5-8 főből álló csoport sok-sok kérdés megfogalmazásával göngyölíti fel az éppen aktuális témagazda esetét. Könyvünk a 10 legjobb intervíziós módszert magyarázza el, me...
Többet
Az intervízió a szakmai tudás fejlesztésének olyan módszere, amelyben közelebbi vagy távolabbi kollégák segítenek egymásnak túljutni a munkájuk során felmerülő nehézségeken, elakadásokon, makacsul ismétlődő kudarcokon és kellemetlen helyzeteken. Egy 5-8 főből álló csoport sok-sok kérdés megfogalmazásával göngyölíti fel az éppen aktuális témagazda esetét. Könyvünk a 10 legjobb intervíziós módszert magyarázza el, melyek kevés tapasztalattal is megtanulhatóak, hamar eredményre vezetnek, és bármely fejlődni kívánó profitorientált vagy non-profit szervezetben, csoportban használhatóak.
Kevesebbet
;Economics;Technology;Medical sciences;
Ipari középvállalatok és regionális fejlődés
Lux Gábor
2020
9789635314027
Tartalomjegyzék
 • A középvállalatok szerepe az európai iparban. (p. 17-88.)
 • A középvállalati szektor jelentőségéről. Nemzetközi trendek és hazai kihívások. (p. 19-35.)
 • A Mittelstand szerepe a bajor iparosodásban. (p. 37-55.)
 • A keletnémet átalakulás, különös tekintettel a szászországi feldolgozóipari vállalati struktúrára. (p. 57-69.)
 • A középvállalatok hangsúlyos szerepe a francia újraiparosításban. (p. 71-88.)
 • A hazai iparvállalatok az empirikus kutatások tükrében. (p. 89-189.)
 • A hazai középvállalati szektor kvantitatív elemzése. (p. 91-108.)
 • A középvállalatok fejlődése négy ipari térségben. Az empirikus kutatás eredményei. (p. 109-127.)
 • A középvállalati szektor térbeli megoszlása és jövőképe a városhierarchiában. (p. 129-144.)
 • Az iparvállalatokat támogató helyi intézményrendszer. (p. 145-161.)
 • A középvállalati szektor szerepe a városfejlődésben. Dunaújvárosi esettanulmány. (p. 163-189.)
 • A középvállalatokat támogató intézmények és fejlesztéspolitikai megoldások. (p. 191-248.)
 • Kormányzási fordulat a helyi gazdaságfejlesztésben. (p. 193-212.)
 • A helyi vállalakozásfejlesztési eszközök. (p. 213-229.)
 • Ipar 4.0 és a hazai középvállalatok. (p. 231-248.)
;Economics;
Pharmacy in public health
Carter, Jean; Slack, Marion
2010
9781585281725
Pharmacy in Public Health: Basics and Beyond outlines what public health is and why it is so important for today's pharmacists to know. This practical book covers key areas like the foundations of public health, concepts and tools of policy, and models of public health programs run by pharmacists. It provides pharmacists and pharmacy students all of the tools they need to get started making an impact in their comm...
Többet
Pharmacy in Public Health: Basics and Beyond outlines what public health is and why it is so important for today's pharmacists to know. This practical book covers key areas like the foundations of public health, concepts and tools of policy, and models of public health programs run by pharmacists. It provides pharmacists and pharmacy students all of the tools they need to get started making an impact in their communities. Readers are guided through three sections that progressively build knowledge of concepts, tools, and models of pharmacist participation in public health activities. Be prepared for21st century challenges such as: - Disease prevention - Immunization programs - Public health crises such as Avian Influenza and H1N1 virus - The obesity and diabetes epidemics - Government health programs n Health care reform - Tobacco cessation - And much more This publication answers these tough issues and prepares you for public health challenges ahead. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Coronavirus Politics
Greer, Scott L.; King, Elizabeth Jane; Peralta-Santos, André; Massard da Fonseca, Elize
2021
9780472038626
COVID-19 is the most significant global crisis of any of our lifetimes. The numbers have been stupefying, whether of infection and mortality, the scale of public health measures, or the economic consequences of shutdown. Coronavirus Politics identifies key threads in the global comparative discussion that continue to shed light on COVID-19 and shape debates about what it means for scholarship in health and compara...
Többet
COVID-19 is the most significant global crisis of any of our lifetimes. The numbers have been stupefying, whether of infection and mortality, the scale of public health measures, or the economic consequences of shutdown. Coronavirus Politics identifies key threads in the global comparative discussion that continue to shed light on COVID-19 and shape debates about what it means for scholarship in health and comparative politics. Editors Scott L. Greer, Elizabeth J. King, Elize Massard da Fonseca, and André Peralta-Santos bring together over 30 authors versed in politics and the health issues in order to understand the health policy decisions, the public health interventions, the social policy decisions, their interactions, and the reasons. The book's coverage is global, with a wide range of key and exemplary countries, and contains a mixture of comparative, thematic, and templated country studies. All go beyond reporting and monitoring to develop explanations that draw on the authors' expertise while engaging in structured conversations across the book. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
A koronavírus-válság kezelésének első eredményei
Parragh Bianka; Kis Norbert; Báger Gusztáv
2020
Meggyőződésem szerint Az ösztönző állam válságkezelése című tanulmánykötet szerzői kollektívája azért is tartotta kötelességének, hogy újabb kötetet adjon közre, mert a világszerte súlyos gazdasági hatásokkal járó járvány új, a megszokottól eltérő válaszokat követel, s válaszra vár, hogy az ösztönző állam e körülmények között miként működik. Ugyanis túl nem becsülhető jelentősége van annak, hogy az ösztönző állam ...
Többet
Meggyőződésem szerint Az ösztönző állam válságkezelése című tanulmánykötet szerzői kollektívája azért is tartotta kötelességének, hogy újabb kötetet adjon közre, mert a világszerte súlyos gazdasági hatásokkal járó járvány új, a megszokottól eltérő válaszokat követel, s válaszra vár, hogy az ösztönző állam e körülmények között miként működik. Ugyanis túl nem becsülhető jelentősége van annak, hogy az ösztönző állam gazdaságpolitikájának megoldásai mennyiben segítik együtt és egyszerre a jelen súlyos terheinek oldását és a fenntartható fejlődés pályájára történő visszatérést.... (Kovács Árpád egyetemi tanár)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A koronavírus-válság újszerűsége és kezelésének első eredményei: az ösztönző állam mint válságkezelő. (p. 17-64.)
 • A válságkezelés értékelésének kritériumrendszere. (p. 65-88.)
 • Eredményes vállalati válságkezelés célzott állami ösztönzés mellett. (p. 89-121.)
 • Digitális tudásmegosztással a fenntartható, versenyképes felsőoktatásért. (p. 123-159.)
 • Digitális tudásmegosztással a fenntartható oktatásért - a koronavírus elleni védekezés Magyarországon a köznevelés területén. (p. 161-206.)
 • A digitális oktatás új útjai a Nemeti Közszolgálati Egyetemen. (p. 207-224.)
 • Az űrszektor gazdasági-társadalmi szerepe gazdaságtörténeti visszatekintésben és az állami szerepvállalás tükrében. (p. 225-248.)
 • A koronavírus-válsáh gatása a tőkepiacra ás a tőzsdére. (p. 249-277.)
 • A Gránit Bank mint digitális bank. (p. 281-292.)
 • Széchenyi Kártya "békeidőben" és válságban. (p. 293-316.)
 • A DM-KER Nyrt. mint tőzsdei kkv válságlehetőségei. (p. 317-333.)
;Economics;Technology;Medical sciences;
Integritásmenedzsment
Pulay Gyula
2021
9789634546320
Tartalomjegyzék
 • Integritás és bizalom.
 • Az integritásmenedzsment mint a menedzsmentkontroll-rendszer része.
 • Az értékrend meghatározása, kinyilvánítása.
 • A szervezeti értékrend belsővé tétele (beágyazódása).
 • A szervezeti kultúra szerepe a szervezeti integritás megerősítésében.
 • Értékrend-vezérelt rend.
 • A szervezeti integritás megteremtésének kockázatalapú megközelítése.
 • Az értékek követésének segítése, szükség esetén kikényszerítése.
 • A szervezeti és a személyi integritás összehangolásának modelljei.
 • A szervezeti integritás megvalósulásának belső értékelése és ellenőrzése.
 • A szervezet integritási kockázatainak és kontrolljainak külső értékelése és ellenőrzése.
;Economics;Technology;Sociology and social policy;Philosophy;Law;Public administration;
Maxillofacial trauma
Singh, Akhilesh Kumar; Sharma, Naresh Kumar
2021
9789813363373
This book amalgamates the basic concepts in understanding the science of maxillofacial skeleton with the clinical skills required towards managing complex facial fractures. The book is presented in two sections. The first section introduces the readers with the introduction to maxillofacial trauma, biomechanics of maxillofacial skeleton, the principle of internal fixation, medicolegal aspects of maxillofacial trau...
Többet
This book amalgamates the basic concepts in understanding the science of maxillofacial skeleton with the clinical skills required towards managing complex facial fractures. The book is presented in two sections. The first section introduces the readers with the introduction to maxillofacial trauma, biomechanics of maxillofacial skeleton, the principle of internal fixation, medicolegal aspects of maxillofacial trauma, and preoperative workup which provides a brief outline towards an understanding of the basic concepts about the anatomy and physiology of facial skeleton. The second section is oriented clinically with case-based discussions that start from the emergency management of facial trauma including the recent protocols of basic life support and advanced trauma life support, emergency airway management followed by definitive management guidelines in stabilizing and fixing the fractured facial bones. The clinical cases have been discussed in a way to provide practical knowledge and skills to the postgraduate students and clinicians who will enhance their knowledge and facilitate the decision-making process. This book would be a valuable read for clinicians in oral & maxillofacial surgery, ENT surgery, plastic surgery and allied trauma specialists dealing with maxillofacial trauma. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;;
A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai
Horváth Gábor; Farkas Alexandra; Kriska György
2016
9789633122532
Az égbolt jellegzetes, felhőzöttségtől és napállástól függő polarizációs mintázata nemcsak meteorológiai, hanem biológiai szempontból is fontos, mert kiváló viszonyítási irányt szolgáltat a polarizációérzékeny látórendszerű állatoknak, mikor azok más jel híján vannak. A könyv részletesen tárgyalja ezen égi mintázat jellemzőit tiszta, derült, felhős, borult és ködös időben, füst jelenlétében, valamint teljes napfog...
Többet
Az égbolt jellegzetes, felhőzöttségtől és napállástól függő polarizációs mintázata nemcsak meteorológiai, hanem biológiai szempontból is fontos, mert kiváló viszonyítási irányt szolgáltat a polarizációérzékeny látórendszerű állatoknak, mikor azok más jel híján vannak. A könyv részletesen tárgyalja ezen égi mintázat jellemzőit tiszta, derült, felhős, borult és ködös időben, füst jelenlétében, valamint teljes napfogyatkozáskor. A szerzők többek között, beszámolnak azon hőlégballonos mérésükről, amelyben kimutatták a poláros ég 4. polarizálatlan (neutrális) pontjának létezését. Bemutatják, hogy a különböző vízirovarok (például kérészek, szitakötők, vízipoloskák, vízibogarak és bögölyök) a vízfelszínről tükröződő nap- és égboltfény vízszintes polarizációja alapján miként találják meg petéző helyüket és életterüket. Ebben a vizet utánzó délibáb nem okoz zavart, az erősen és vízszintesen poláros fényt tükröző mesterséges felületek (például aszfaltutak, napelemtáblák, sötét autók, fényes fekete mezőgazdasági műanyag fóliák, fekete sírkövek, üvegépületek és kőolajtavak) azonban polarizáló vízfelszínt utánozva megtévesztik és vonzzák e polarotaktikus rovarokat. A könyvet olvasva kiderül, hogy az e jelenségen alapuló poláros fényszennyezés csökkentésének egyik trükkje a zebráktól is elleshető, és hogy miként működnek a fénypolarizációs elvű bögölycsapdák. A szerzők részletesen írnak azon hipotézis kapcsán végzett terepi és laboratóriumi kísérleteikről is, miszerint a viking hajósok borult és/vagy ködös időben napkő-kristályokat és az égboltfény polarizációját használva tájékozódhattak a nyílt tengeren.
Kevesebbet
;Physics;Biology and nature;Other;Environmental science and education;
Modern árazás
Danyi Pál; Rekettye Gábor; Veres István Attila
2021
9789634545644
"Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik most akarnak megismerkedni az árazás izgalmas világával, akik az árdöntések összefüggéseit újra végig akarják gondolni, alapvető területeit számba akarják venni. Azoknak főképp ajánlom, akik a mai élenjáró gyakorlatot akarják megismerni, át akarják látni a digitalizáció erre a területre kifejtett hatását, az MI megjelenésének következményeit, az erre alapozott új üzleti modelle...
Többet
"Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik most akarnak megismerkedni az árazás izgalmas világával, akik az árdöntések összefüggéseit újra végig akarják gondolni, alapvető területeit számba akarják venni. Azoknak főképp ajánlom, akik a mai élenjáró gyakorlatot akarják megismerni, át akarják látni a digitalizáció erre a területre kifejtett hatását, az MI megjelenésének következményeit, az erre alapozott új üzleti modellek működését, a startupok árdöntéseinek kereteit. Friss példákkal, esetekkel ad a könyv impulzusokat a hazai és a nemzetközi piacra vonatkozó vállalkozói döntések irányainak kialakításához." (Törőcsik Mária egyetemi tanár)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az ezerarcú ár - elméleti kitekintés. (p. 15-31.)
 • Az ár szerepe a marketingben, árképzési módszerek. (p. 32-50.)
 • Az ár és a fogyasztó kapcsolata. (p. 51-64.)
 • Árazási stratégiák. (p. 65-89.)
 • Árdifferenciálás - yield menedzsment. (p. 90-102.)
 • Termékcsaládok árazása. (p. 103-116.)
 • Startupok árazási gyakorlata - tanácsok kezdő vállalkozásoknak. (p. 117-147.)
 • Árak az értékesítési csatornában. (p. 148-165.)
 • Árak a nemzetközi marketingben. (p. 166-178.)
 • A digitalizáció korára jellemző üzletpolitikák új árazási módszerei. (p. 179-194.)
 • Árkutatási módszerek megkérdezéssel. (p. 195-220.)
 • Dinamikus árazás a gyakorlatban. (p. 221-248.)
 • Okos árazás - árazási eszközök, rendszerek, mesterséges intelligencia. (p. 249-269.)
 • Árazásmenedzsment. (p. 270-286.)
;Economics;Technology;
A 100 legjobb coaching gyakorlat
Wehrle, Martin
2021
9789639493872
Martin Wehrle remekművet alkotott coachok és coach szemléletű vezetők, tanácsadó szakemberek számára: egy kizárólag gyakorlati anyagot tartalmazó kézikönyvet, mely lineárisan vezet végig a teljes coachingfolyamaton, egyidejűleg gazdag tudásanyagot, hasznos tippeket, profi tanácsokat nyújt az olvasóinak. A könyv különlegessége, hogy a benne található gyakorlatok elvégzéséhez nem feltétlenül szükséges kliens. Termés...
Többet
Martin Wehrle remekművet alkotott coachok és coach szemléletű vezetők, tanácsadó szakemberek számára: egy kizárólag gyakorlati anyagot tartalmazó kézikönyvet, mely lineárisan vezet végig a teljes coachingfolyamaton, egyidejűleg gazdag tudásanyagot, hasznos tippeket, profi tanácsokat nyújt az olvasóinak. A könyv különlegessége, hogy a benne található gyakorlatok elvégzéséhez nem feltétlenül szükséges kliens. Természetes helyzetekben is gyakorolhatók, melyek a hétköznapokban adódnak. Akár barátaival, kollégáival beszélgetve is elvégezhet néhány gyakorlatot. Más feladatoknál Ön a saját kliense: kipróbálhatja önkísérletként, amit másoknál szeretne később alkalmazni. Hiszen sikeres coach csak az lehet, aki minden helyzetet megragad a gyakorlásra.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Gazdasági német szótár
Olaszyné Kállai Kamilla
2021
9786158069823
A szerző ismét újdonsággal jelent meg a könyvpiacon. Gazdasági szótáraaz OLKA Kiadó gondozásában, magánkiadásként látott napvilágot. Könyve valóban egyedülálló a maga nemében, mert a mai idők igényeihez igazodik, aktuális és autentikus kontextusba helyezi a szakszavakat, amelyeket sokesetben más szótárakban nem találhatunk meg. Általában jellemző, hogy azt a kifejezést keressük hiába, amire éppen szükségünk lenne...
Többet
A szerző ismét újdonsággal jelent meg a könyvpiacon. Gazdasági szótáraaz OLKA Kiadó gondozásában, magánkiadásként látott napvilágot. Könyve valóban egyedülálló a maga nemében, mert a mai idők igényeihez igazodik, aktuális és autentikus kontextusba helyezi a szakszavakat, amelyeket sokesetben más szótárakban nem találhatunk meg. Általában jellemző, hogy azt a kifejezést keressük hiába, amire éppen szükségünk lenne. Nem így Olaszy Kamilla szótárában: itt nagyvalószínűséggel rábukkanunk a megfelelő szócikkre.
Kevesebbet
;Linguistics and language;
Adóismeretek
Burján Ákos; Galántainé Máté Zsuzsanna; Kovácsné Sipos Ágnes Margit
2021
9789636381912
Az Adóismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó nagyságrendűek. Így kerültek - külön fejezetet alkotva és a többi adónemhez viszonyítva - részletesebb kifejtésre a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi ad...
Többet
Az Adóismeretek című könyv elsősorban az adózás témakörével ismerkedők számára készült. Az anyag felépítésénél a szerzők előnyben részesítették azon főbb adónemek tárgyalását, amelyek a költségvetési bevételek tekintetében meghatározó nagyságrendűek. Így kerültek - külön fejezetet alkotva és a többi adónemhez viszonyítva - részletesebb kifejtésre a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adó témakörei. A kiadvány az egyéb adófajták és az adózást érintő jogszabályok esetében pedig - ha nem is a teljes, de az adórendszerünket és annak logikáját átfogóan - jellemző kép bemutatására törekszik.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Államháztartási és adózási alapok. (p. 11-46.)
 • A személyi jövedelemadó. (p. 47-119.)
 • A magánszemély jövedelmét terhelő járulékok és hozzájárulások. (p. 121-142.)
 • A társasági adó. (p. 143-185.)
 • Az általános forgalmi adó. (p. 187-251.)
 • Helyi és települési adók. (p. 253-270.)
 • Vállalkozók egyszerűsített adózása. (p. 271-282.)
 • Egyéb adók. (p. 283-296.)
 • Az illetékek rendszere. (p. 297-316.)
 • Az Adózás eljárási szabályai az Art.; az Air és az Avt. alapján. (p. 317-368.)
 • Nemzetközi adózás és az Európai Unió adójoga. (p. 369-428.)
;Economics;
Élet a Földön
Attenborough, David Frederick
2021
9789633556221
A mára már klasszikussá vált könyv és a belőle készült filmsorozat nemzedékeket varázsolt el és ismertetett meg Földünk elképesztően gazdag élővilágával. Az Élet a Földön első kiadása stílszerűen Charles Darwin, az evolúcióelmélet atyja születésének 170. évfordulóján, 1979-ben jelent meg. Ez az átdolgozott és a tudományos kutatás legújabb eredményeivel kiegészített új kiadás méltán fogja elbűvölni azokat, akik ann...
Többet
A mára már klasszikussá vált könyv és a belőle készült filmsorozat nemzedékeket varázsolt el és ismertetett meg Földünk elképesztően gazdag élővilágával. Az Élet a Földön első kiadása stílszerűen Charles Darwin, az evolúcióelmélet atyja születésének 170. évfordulóján, 1979-ben jelent meg. Ez az átdolgozott és a tudományos kutatás legújabb eredményeivel kiegészített új kiadás méltán fogja elbűvölni azokat, akik annak idején olvasták az első változatot, ugyanakkor megeleveníti az akkori élményt az új olvasókban is. A felvillanyozóan gazdag merítésű könyvben, a bőséges képanyag segítségével és David Attenborough kalauzolásával követhetjük végig bolygónk élővilágának történetét az élet első szikrájától napjainkig.
Kevesebbet
;Biology and nature;Arts;
Nagyragadozók Magyarországon

2020
;Biology and nature;Agriculture and related sciences and techniques;
Az önző gén
Dawkins, Richard
2021
9789635444540
Richard Dawkins brit evolúcióbiológust ez a könyv emelte korunk legismertebb természettudósainak sorába, és tette az egyik legismertebb tudomány-népszerűsítővé a világon. Az önző gén teóriája annyiban különbözik Darwin elméletétől, hogy a kiválasztódás egységének nem a fajokat, hanem a géneket tekinti. Dawkins könyve a neodarwinizmus egyik nagy továbbfejlesztése, eszerint mindannyian túlélőgépek vagyunk, és az a ...
Többet
Richard Dawkins brit evolúcióbiológust ez a könyv emelte korunk legismertebb természettudósainak sorába, és tette az egyik legismertebb tudomány-népszerűsítővé a világon. Az önző gén teóriája annyiban különbözik Darwin elméletétől, hogy a kiválasztódás egységének nem a fajokat, hanem a géneket tekinti. Dawkins könyve a neodarwinizmus egyik nagy továbbfejlesztése, eszerint mindannyian túlélőgépek vagyunk, és az a dolgunk, hogy megőrizzük a géneknek nevezett önző molekulákat. A lenyűgöző és szellemes kötet az evolúció génszemléletű felfogásának kifejtésével, az önzés és az önzetlenség biológiájának vizsgálatával arra törekszik, hogy az élettel kapcsolatban minden a helyére kerüljön a szívekben éppúgy, mint az agyakban. Ez az új kiadás az első angol nyelvű megjelenésének 40. évfordulójára készült - ez alkalomból a szerző több, magyarul eddig még meg nem jelent szöveggel egészítette ki.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Mama utolsó ölelése
Waal, Frans B. M. de
2021
9789633556207
Frans de Waal holland főemlőskutató és etológus négy évtizede tanulmányozza az állatok viselkedését. Korábbi könyve, az Elég okosak vagyunk, hogy értsük, milyen okosak az állatok?, az állatok intelligenciájával foglalkozott, a Mama utolsó ölelése gazdag érzelmi életükről mesél lenyűgöző történeteket. A könyv a csimpánz mátriárka, Mama halálával kezdődik, aki szoros kapcsolatban állt Jan van Hooff biológussal. Amik...
Többet
Frans de Waal holland főemlőskutató és etológus négy évtizede tanulmányozza az állatok viselkedését. Korábbi könyve, az Elég okosak vagyunk, hogy értsük, milyen okosak az állatok?, az állatok intelligenciájával foglalkozott, a Mama utolsó ölelése gazdag érzelmi életükről mesél lenyűgöző történeteket. A könyv a csimpánz mátriárka, Mama halálával kezdődik, aki szoros kapcsolatban állt Jan van Hooff biológussal. Amikor Mama már haldoklott, Van Hooff felkereste őt a ketrecében. Búcsújuk, melyet videóra vettek, felrobbantotta az internetet. Emberek milliói lehettek tanúi annak, ahogy Mama széles mosollyal üdvözli, majd megöleli a professzort. Nem az ember az egyetlen faj, érvel De Waal, amely képes szeretni, gyűlölni vagy szégyenkezni, örömet, undort vagy empátiát érez. A Mama utolsó ölelése segít felismernünk, milyen sokféle módon kapcsolódnak egymáshoz emberek és állatok, elolvasása után új szemmel tekintünk majd a környező világra.
Kevesebbet
;Biology and nature;Medical sciences;Psychology;
Drága barátaim, kedves majmok
Csányi Vilmos
2021
9789635720699
Csányi Vilmos ismét tudományos alapossággal, mégis végtelenül szórakoztatóan, humorral, személyes történetekkel fűszerezve járja körül az ember viselkedését, motivációit, kevéssé ismert tulajdonságait. Hogy krízis idején hogyan reagálunk, milyen válaszaink vannak például a világjárványra, miként viseljük a hónapokig tartó bezártságot, próbáljuk elviselni a személyes találkozások hiányát - viselkedésmódjainkat alap...
Többet
Csányi Vilmos ismét tudományos alapossággal, mégis végtelenül szórakoztatóan, humorral, személyes történetekkel fűszerezve járja körül az ember viselkedését, motivációit, kevéssé ismert tulajdonságait. Hogy krízis idején hogyan reagálunk, milyen válaszaink vannak például a világjárványra, miként viseljük a hónapokig tartó bezártságot, próbáljuk elviselni a személyes találkozások hiányát - viselkedésmódjainkat alapvetően meghatározza, hogyan éltek valaha őseink. Korábban egy domináns személy vezette, néhány száz főből álló csoportban éltünk, amelynek tagjaival folyamatosan együttműködtünk. A legfontosabb célkitűzésünk egykor az volt, hogy magát a csoportot életben tartsuk. Nem úgy a másik csoport tagjait, akikkel konfliktusban álltunk. Ma már nem léteznek ezek a csoportok, megatársadalmakban élünk, egyszemélyes csoportként - és ez erős hatással van a mindennapjainkra. Korábbi, vándorló, gyűjtögető-vadászó életmódunk idején azt tanultuk, hogy döntéseinket gyorsan, csak a közvetlen következményeket figyelembe véve hozzuk meg. Inkább választottuk azt a megoldást, amely közeli jóval kecsegtetett és ködös, távoli rosszal, mint a közeli, pici rosszat és távoli, megfoghatatlan, de hatalmas jót. Ezért nehéz rávenni ma az embereket arra, hogy gondoljanak a klímaváltozásra, ne irtsák ki az esőerdőket, korlátozzák a szén-dioxid-kibocsátásukat, és egyáltalán: foglalkozzanak a távoli jövővel.
Kevesebbet
;Sociology and social policy;Biology and nature;
Gombák a magyar néphagyományban
Zsigmond Győző
2020
9786069716007
Az egyetemes emberi sajátos vetületébe nyújt betekintést az etnomikológia, számos érdekességet kínál, több titkot is megmagyaráz, s még több kérdést vet fel. Keressük a továbbiakban együtt a választ - kedves Olvasó - többek közt arra, hogy mennyiben tekinthető a gomba egyetemes emberi osztályozónak (ahogy Toporov nevezi);1 jelrendszerünkben, ünnep- és hétköznapjainkban hol s mikor, milyen fontossággal bír.
;Biology and nature;Ethnography;History;
Stresszoldás kutyáknak
Becker, Marty; Radosta, Lisa; Sung, Wailani; Becker, Mikkel
2019
9786155715037
Fear Free ("Félelem nélkül") pozitív megerősítésen alapuló program, amely bizonyítottan segít a félénk és szorongó kutyákon. Ebben a kötetben "Amerika első számú állatorvosa", Dr. Marty Becker, és jeles kollégái a programot megalkotó úttörő állatgyógyászok és viselkedéskutatók tudására és tapasztalataira építve járják körül a stressz, a félelem és a szorongás tüneteit, amelyeket a kutyatartók jól ismernek, még ha ...
Többet
Fear Free ("Félelem nélkül") pozitív megerősítésen alapuló program, amely bizonyítottan segít a félénk és szorongó kutyákon. Ebben a kötetben "Amerika első számú állatorvosa", Dr. Marty Becker, és jeles kollégái a programot megalkotó úttörő állatgyógyászok és viselkedéskutatók tudására és tapasztalataira építve járják körül a stressz, a félelem és a szorongás tüneteit, amelyeket a kutyatartók jól ismernek, még ha ritkán értik is meg, mivel állnak szemben. Rendkívül hasznos könyv, telis-tele személyes történetekkel és részletesen leírt megoldásokkal, amely életmentő lehet az aggódó gazdik és félénk kutyáik számára. A könyvből többek között megtudhatod: Miért válik egy állat félénkké és szorongóvá, milyen káros hatásai vannak a félelemnek a kutya életére, és hogyan segít ezen a Fear Free program? Milyen típusai vannak a félelemnek, és hogyan ismerhetjük fel ezek jeleit a kutyán? Milyen buktatókkal jár a büntetés, milyen előnyei vannak ezzel szemben a pozitív megerősítésnek, és mi a jutalmazás helyes módja? (A könyv lépésről lépésre ismerteti a jutalmazás megfelelő alkalmazását.) Hogyan szoktathatod helyes viselkedésre a kutyádat, és növelheted az önbizalmát, valamint az alkalmazkodóképességét bármely életkorban? Hogyan taníthatod meg a kutyádat alapvető vezényszavakra és izgalmas feladatokra, amelyekkel biztosíthatod a lelki egészségét? Hogyan oszlathatod el a kutya leggyakoribb félelmeit jutalmazás alapú módszerekkel? Hogyan teheted félelemmentessé az állatorvosi vizsgálatot, a kutyakozmetikai kezeléseket, a gyerekekkel való játékot, a forgalmas köztereket, a családi kiruccanásokat és más konkrét élethelyzeteket.
Kevesebbet
;Biology and nature;Agriculture and related sciences and techniques;Medical sciences;
A Börzsönytáj lepkevilága
Vojnits András
2021
9786158051231
A szerző hat évtizednyi különleges kötődése a Börzsönytáj iránt, a fotóin megjelenő elcsendesedő egyben éber figyelme, az évtizedek alatt sokezer órán át megtett gyalogutak kitartó kutatásai tükröződnek a könyv személyes hangvételű oldalain. Az egyedülálló műfajú kiadvány nem lepkehatározó és nem a megszokott stílusban megalkotott ismeretterjesztő könyvek egyike, hanem tudományos értéket teremtő, különleges, szemé...
Többet
A szerző hat évtizednyi különleges kötődése a Börzsönytáj iránt, a fotóin megjelenő elcsendesedő egyben éber figyelme, az évtizedek alatt sokezer órán át megtett gyalogutak kitartó kutatásai tükröződnek a könyv személyes hangvételű oldalain. Az egyedülálló műfajú kiadvány nem lepkehatározó és nem a megszokott stílusban megalkotott ismeretterjesztő könyvek egyike, hanem tudományos értéket teremtő, különleges, személyes stílusú "iránytű", mely nélkülözhetetlen a Börzsönyt járóknak, kutatóknak és mindazoknak, akik először szeretnének eligazodni a Börzsönytáj rejtelmeiben. A szemléletes és részletes tájleírások, természetföldrajzi, állatföldrajzi és lepkefauna élőhely bemutatások során a szerző kutatói tisztelettel adózik a Börzsöny és a szomszédos tájak (Kovácspataki-hegység, Naszály, Szentendrei-sziget) természeti csodáinak.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban
Nagy Előd Ernő; Kovács Béla
2020
9786068349565
Közös orvosi egyetemi jegyzet-sorozatot indított útjára a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány által fenntartott Studium Kiadó, illetve a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója. A sorozatban a felsőfokú marosvásárhelyi orvosképzést, az egyetemi oktatást és kutatást egyaránt szolgáló, segítő szakmunkák megjelentetését tervezzük, melyek az intézmény oktatóinak tollából születtek. Az Élettan cím...
Többet
Közös orvosi egyetemi jegyzet-sorozatot indított útjára a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány által fenntartott Studium Kiadó, illetve a kolozsvári székhelyű Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadója. A sorozatban a felsőfokú marosvásárhelyi orvosképzést, az egyetemi oktatást és kutatást egyaránt szolgáló, segítő szakmunkák megjelentetését tervezzük, melyek az intézmény oktatóinak tollából születtek. Az Élettan című kötet a sorozat első darabjaként márciusban látott napvilágot, szerzői Metz Júlia, Orbán-Kis Károly, valamint Szilágyi Tibor. A második kötetet a Nagy Előd Ernő és Kovács Béla szerzőpáros jegyzi, Élelmiszerkémia és táplálkozástudomány dióhéjban címmel idén májusban várható megjelenése.
Kevesebbet
;Chemistry and chemical technology;Technology;Medical sciences;
A természet jelbeszéde
Wohlleben, Peter
2021
9789633556825
A természetben tett felfedezőutak a kertkapunk előtt kezdődnek. Ezernyi kisebb-nagyobb izgalmas és lenyűgöző jelenség játszódik le itt - feltéve, hogy észrevesszük őket. A természet jelbeszéde pontosan ebben segít: hogy meglássuk azokat a jeleket, amelyeket a szél, a felhők, a növények és az állatok adnak le. A százszorszép felcsap időjósnak, a daru élő hőmérő, a körömvirágtól pedig megtudhatjuk, hány óra van. Pet...
Többet
A természetben tett felfedezőutak a kertkapunk előtt kezdődnek. Ezernyi kisebb-nagyobb izgalmas és lenyűgöző jelenség játszódik le itt - feltéve, hogy észrevesszük őket. A természet jelbeszéde pontosan ebben segít: hogy meglássuk azokat a jeleket, amelyeket a szél, a felhők, a növények és az állatok adnak le. A százszorszép felcsap időjósnak, a daru élő hőmérő, a körömvirágtól pedig megtudhatjuk, hány óra van. Peter Wohlleben sokféle természeti jelenséget bemutat, és hasznos ötleteket kapunk tőle a kerti munkákhoz is az öntözéstől a fagyvédelemig. Megismertet minket a hétköznapi jelenségek és az ismert népi bölcsességek tudományos hátterével, miközben lerántja a leplet néhány mítoszról. Praktikus tudnivalókban és érdekes tényekben bővelkedő könyve érzelmes védőbeszéd a természet védelme mellett. Peter Wohlleben (1964) gyermekkora óta természetvédőnek készült. Erdőgazdálkodást tanult, s napjainkban az Eifel-hegységben irányít egy környezetbarát erdőgazdaságot. Számos tévéműsor vendége, népszerű előadó.
Kevesebbet
;Biology and nature;Agriculture and related sciences and techniques;Geography and geological sciences;Environmental science and education;
Hangyák
Foitzik, Susanne; Fritsche, Olaf
2021
9789633557174
Elképesztőek. Mindenhol ott vannak. Kertjeikben gombát gondoznak, és háziállatként levéltetveket tartanak. Komplex társadalomban, matriarchátusban élnek, és fejlett kommunikációs rendszerek segítségével szervezik meg akár milliós kolóniáik életét. Susanne Foitzik és Olaf Fritsche szórakoztatóan, közérthetően, de tudományos igényességgel kalauzolnak végig a hangyák világán: jól szervezett birodalmakon, amelyek mell...
Többet
Elképesztőek. Mindenhol ott vannak. Kertjeikben gombát gondoznak, és háziállatként levéltetveket tartanak. Komplex társadalomban, matriarchátusban élnek, és fejlett kommunikációs rendszerek segítségével szervezik meg akár milliós kolóniáik életét. Susanne Foitzik és Olaf Fritsche szórakoztatóan, közérthetően, de tudományos igényességgel kalauzolnak végig a hangyák világán: jól szervezett birodalmakon, amelyek mellett naponta haladunk el anélkül, hogy igazán belegondolnánk létezésük mikéntjébe. A hangyák teljesen idegen, időnként mégis meghökkentően ismerős világának feltárása során a szerzők bepillantást engednek a kutatók mindennapjaiba is a kolóniák laboratóriumba szállításától a hangyák agyának mikroszkópos tanulmányozásáig. Letehetetlen, akár egy jó sci-fi.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Fenntarthatóság és a 3-12 évesek fenntarthatóságra nevelése
Doba László
2018
9786150041186
"A jegyzet célja a pedagógusjelöltek fenntarthatósági és környezeti nevelési kompetenciáinak fejlesztése. Ezen belül ismereteik bővítése, az ismeretek alkalmazási készségeinek, képességeinek fejlesztése, az ezekkel kapcsolatos (környezeti és környezeti nevelési) attitűdjeinek pozitív alakítása."Részlet a jegyzet előszavából.
;Education;Environmental science and education;
A számvitel nagy kézikönyve
Kardos Péter; Szakács Imre; Tóth Mihály
2021
9789632959795
A könyv a gazdasági események ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre. A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt kötet szerzőinek célja...
Többet
A könyv a gazdasági események ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre. A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt kötet szerzőinek célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget, eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny

2020
9786158165013
"...egy olyan összefoglaló példatár, amely nagy segítségére lesz majd mind a lelekesen készülő diákoknak, mind az őket töretlen lelkesedéssel felkészítő kollegáknak..."
;Environmental science and education;
Fejezetek a társadalomföldrajz világából
Pirisi Gábor; Trócsányi András
2019
9786155457890
Részlet a könyv előszavából: "A könyv címében foglalt tématerületen jó ideje oktatva, közel egy évtizede döntöttük el, hogy készítenénk egy tankönyvet saját gondolataink alapján, saját diákjainknak. Az alapanyagok gyűltek, azonban az összeállításra fordítható idő csak nem akart feltűnni. Végül az elmúlt években feltűnő idődarabkákat összegyűjtögetve állhatott össze - lassan, nagyon lassan - e könyv, amely kísérlet...
Többet
Részlet a könyv előszavából: "A könyv címében foglalt tématerületen jó ideje oktatva, közel egy évtizede döntöttük el, hogy készítenénk egy tankönyvet saját gondolataink alapján, saját diákjainknak. Az alapanyagok gyűltek, azonban az összeállításra fordítható idő csak nem akart feltűnni. Végül az elmúlt években feltűnő idődarabkákat összegyűjtögetve állhatott össze - lassan, nagyon lassan - e könyv, amely kísérlet a maga nemében. Kísérlet, hiszen vakmerő vállalkozás manapság felsőoktatásba szánt, magyar nyelvű tankönyv írására, kiadására adni a fejünket. A hazai szakkönyvpiac talán sosem létezett igazán abban az értelemben, hogy a csekély számú vásárló nem tette, nem tehette rentábilissá a sokszor igen nagy gonddal készült kiadványok elkészítését és megjelentetését. Mecénás kellett szinte mindegyikhez, akik azonban mára részben eltűntek, de időközben átalakultak a könyvfogyasztási szokások is. Ma már hallgatóink - legyünk őszinték - csak közvetlen, életveszélyes fenyegetés hatására vesznek egyáltalán könyveket a kezükbe, az meg hogy valaki a félév teljesítéséhez tankönyvet vásároljon, szinte kimeríti a tudományos fantasztikum fogalmát... Mindehhez járul még hozzá a földrajz iránt tapasztalható érdeklődés, sajnos minden művelője által érzékelt és statisztikailag is kimutatható lassú, de folyamatos apadása. Az évtizedek óta (talán egész felnőtt életében) identitás-kihívásokkal küzdő geográfia varázsa megkopni látszik abban a világban, amikor a "hol vannak a helyek" kérdésre már nem a geográfus, hanem a Google válaszol. Ennél is nagyobb baj, hogy mintha a tudás, a tudományok ismerete is leértékelődött volna, annak elmélyült, aprólékos megszerzése pedig amolyan dohos, múlt századi cselekedetnek tűnik, amire az ABC újabb betűiről követhetetlen sebességgel váltakozva elnevezett generációk látható idegenkedéssel tekintenek. Új megközelítések kellenek tehát: több mint két évtized telt el azóta, hogy néhai mentorunk, Tóth József professzor vezetésével nekirugaszkodott egy csapat, általános társadalomföldrajz könyvet írni, azzal a szándékkal, hogy a diszciplína minden akkori lényeges, vagy annak tűnő aspektusát belefoglalják a kétkötetes tankönyvbe. Minden hibája mellett és minden erénye ellenére elszállt felette az idő: nem egy fejezete ma már inkább sajátos történeti forrás, nem pedig aktuális tudást nyújtó tankönyv. Sok minden megváltozott persze az elmúlt két évtizedben: ma anyagi, időbeli, szervezési okokból szinte lehetetlennek tűnik megismételni azt a vállalkozást. Nem is próbáljuk: jelen könyv véletlenül sem kívánja lefedni az általunk társadalomföldrajznak vélt tudományterületek teljes egészét. Az alapképzésben oktatott évek egyik tanulsága számunkra az volt, hogy egyszerűsíteni és fókuszálni kell földrajzi programjainkban. A társadalomföldrajz világába bevezetőként szánt könyvünket tehát általános alapokra, népesség- és településföldrajzi részekre redukáltuk. Voltak területek, amelyeket azért hagytunk el, mert az egyszerűsítés áldozatául estek, vannak olyanok, ahol a saját felkészültségünket nem éreztük elegendőnek ahhoz, hogy írjunk róla, és voltak olyanok (gazdaságföldrajz), ahol ez utóbbi szempont mellett még nemrégiben megjelent, illetve jelen sorok írásakor is készülő tankönyvek bőven kielégítik az új szemléletű irodalom iránti igényt. Végezetül: tényleg nincsenek illúzióink a tankönyvekkel kapcsolatban. Ennek a könyvnek a nyomtatott példányai innen-onnan összekapart forrásokból a régóta magas minőséget képviselő Publikon Kiadó értő gondozásában (köszönet érte) elsősorban hagyománytiszteletből, tanszékek, pályatársaink és a könyvtárak számára jelennek meg. A mű kézzel fogható verzióját külön ajánljuk lektorainknak, akik értékes - és néha további sok munkát kívánó - javaslataikkal járultak hozzá annak minőségéhez. A nagyközönség, reménybeli ifjabb olvasóink számára az e-könyv verziót ajánljuk, amely talán kielégíti az információhordozóval kapcsolatos elvárásaikat. Persze, lehet, hogy célszerűbb lett volna felénekelni az egészet a YouTube-ra, de ehhez adottságaink - saját belátásunk szerint (is) - korlátozottak. Maradtak tehát a (száraz) szövegrészek, amelyeket igyekeztünk (zömmel) saját fényképeinkkel, ábráinkkal fogyaszthatóbbá, színesebbé tenni, felhasználva a világ számos pontján a térrel kapcsolatban szerzett és megörökített tapasztalatainkat."
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;
Astronomie in der Zeit von König Matthias
Ekler Péter; Zsoldos Endre
2020
9789636312923
A csillagászat XV. századi magyarországi jelenlétét és művelőit kívánja bemutatni ez a könyv. Bár az Oszmán Birodalom - a kor legerősebb hadseregével - állandó fenyegetettségben tartotta a Magyar Királyság déli határát, Zrednai (Vitéz) János esztergomi érsek és Mátyás király - a lehetőségekhez képest - sokat áldozott arra, hogy kiemelkedő képességű külföldi tudósokat hívjon hazánkba. Közéjük tartozott Johannes Re...
Többet
A csillagászat XV. századi magyarországi jelenlétét és művelőit kívánja bemutatni ez a könyv. Bár az Oszmán Birodalom - a kor legerősebb hadseregével - állandó fenyegetettségben tartotta a Magyar Királyság déli határát, Zrednai (Vitéz) János esztergomi érsek és Mátyás király - a lehetőségekhez képest - sokat áldozott arra, hogy kiemelkedő képességű külföldi tudósokat hívjon hazánkba. Közéjük tartozott Johannes Regiomontanus (Johann Müller, 1436-1476), aki 1467 és 1471 között hazánkban - Pozsonyban, Esztergomban, Budán - élt és tevékenykedett. Közismert latin neve (Regiomontanus) szülőhelyére, a bajországi Königsbergre utal. A német tudós kora legnagyobb matematikusa és csillagásza volt. Magyarországi - különösen pedig budai (1468-1471) - tartózkodása idején hazánk a matematika és csillagászat nemzetközi élvonalának egyik "gyújtópontja" volt.
Kevesebbet
;Other;Mathematics;History;
Sve ptice Srbije
Rašajski, Javor
2017
9788652127443
All the birds of Serbia includes Gui Buzzard's foreword in English as well as the names of every bird species in the English, German and Latin language.
;Biology and nature;
A csillagok útján
Tőrös István
2020
9789633278024
1980. május 26. 20 óra 20 perc: magyar idő szerint ekkor indult el nyolcnapos útjára a világűrbe az első és ez idáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan Valerij Kubaszovval a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Megannyi közös emlékünk között egy akkor készült dal is szól erről a páratlan eseményről, amely mottója is egyben a 40. évfordulóra megjelenő kötetnek: "Jelentem: a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre k...
Többet
1980. május 26. 20 óra 20 perc: magyar idő szerint ekkor indult el nyolcnapos útjára a világűrbe az első és ez idáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan Valerij Kubaszovval a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén. Megannyi közös emlékünk között egy akkor készült dal is szól erről a páratlan eseményről, amely mottója is egyben a 40. évfordulóra megjelenő kötetnek: "Jelentem: a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szujuz-36 kutató űrhajósa."
Kevesebbet
;Technology;Other;
Az első magyar űrrepülés története
Remes Péter
2020
9786150098654
Ez a reprezentatív, tudományos igényű könyv Farkas Bertalan 40 évvel ezelőtti űrrepülésérőlszól. A szerzőnek kiemelkedő szerep jutott a magyar űrhajós-jelöltek kiválogatásában, felkészítésében és a magyar orvosbiológiai, űrélettani kísérletek összeállításában. A több mint 400 oldalas könyv részletesen foglalkozik a szovjetek és amerikaiak 60-as és 70-es években szerzett űrorvosi tapasztalataival. Korábban soha nem...
Többet
Ez a reprezentatív, tudományos igényű könyv Farkas Bertalan 40 évvel ezelőtti űrrepülésérőlszól. A szerzőnek kiemelkedő szerep jutott a magyar űrhajós-jelöltek kiválogatásában, felkészítésében és a magyar orvosbiológiai, űrélettani kísérletek összeállításában. A több mint 400 oldalas könyv részletesen foglalkozik a szovjetek és amerikaiak 60-as és 70-es években szerzett űrorvosi tapasztalataival. Korábban soha nem látott részletességgel (és Magyarországon nem publikált fotókkal, táblázatokkal) mutatja be a szovjet szakemberek elvárásait, illetve az ezek alapján megvalósult kecskeméti és moszkvai kiválogatási folyamatot. A szerző ír űrhajósaink felkészítéséről és első űrhajósunk repüléséről. A téma feldolgozásának mélységét mutatja, hogy a hivatkozási jegyzék több, mint 800 (!) tételt tartalmaz.
Kevesebbet
;Technology;Other;
Szerves mikroszennyezők a vizekben
Knisz Judit
2020
9789635313600
Tartalmi leírás: E hiánypótló kötet célja, hogy a legújabb tudományos eredmények felhasználásával segítsen az olvasónak eligazodni a környezetben, azon belül is a vizeinkben előforduló szerves mikroszennyező anyagok bonyolult világában. A könyv első része a szennyezőanyagokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és a téma megértéséhez szükséges alapvető kémiai ismereteket foglalja össze. Részletesen végigveszi, mi...
Többet
Tartalmi leírás: E hiánypótló kötet célja, hogy a legújabb tudományos eredmények felhasználásával segítsen az olvasónak eligazodni a környezetben, azon belül is a vizeinkben előforduló szerves mikroszennyező anyagok bonyolult világában. A könyv első része a szennyezőanyagokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és a téma megértéséhez szükséges alapvető kémiai ismereteket foglalja össze. Részletesen végigveszi, milyen módon kerülhetnek szerves mikroszennyezők a környezetünkbe, ott milyen sors vár rájuk, illetve milyen hatással lehetnek a vízi ökoszisztémára és az egészségünkre. Külön fejezet foglalkozik a szerves mikroszennyező anyagok előfordulásával az ivóvízbázisokban és az ivóvízben. Az olvasó többek között tájékozódhat a környezetből való kimutatás lehetőségeiről, a kockázatbecslési módszerekről, valamint a szerves mikroszennyezők eltávolítási módjairól a szennyvíztisztítás során. A tankönyv legutolsó fejezete részletesen bemutatja az egyes mikroszennyező csoportokat, valamint sok szakirodalmi hivatkozással segíti a témában szakdolgozó hallgatók, kutatók munkáját. Ajánljuk e könyvet minden, a téma iránt érdeklődő szakdolgozó, PhD-hallgató, illetve fiatal kutató figyelmébe, valamint a témával most ismerkedő és abban elmélyülni szándékozó laikus olvasó számára.
Kevesebbet
;Environmental science and education;Chemistry and chemical technology;Technology;Medical sciences;Law;
Reumatológia
Szekanecz Zoltán; Szűcs Gabriella
2020
9789633189122
Ez a tematikus, rendszerezett jegyzet áttekinti a reumatológiai kórképek elméleti hátterét, diagnosztikáját és modern kezelését is. A jegyzet első 8 fejezetében a reumatológiai propedeutika (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika, differenciáldiagnosztika) mellett rövid elméleti immunológiai áttekintés és egy terápiás blokk is szerepel. Másik felében az egyes kórképeket ve...
Többet
Ez a tematikus, rendszerezett jegyzet áttekinti a reumatológiai kórképek elméleti hátterét, diagnosztikáját és modern kezelését is. A jegyzet első 8 fejezetében a reumatológiai propedeutika (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika, differenciáldiagnosztika) mellett rövid elméleti immunológiai áttekintés és egy terápiás blokk is szerepel. Másik felében az egyes kórképeket vesszük sorra, és azonos logikai rendben tárgyaljuk az arthritisek, szisztémás autoimmun-reumatológiai kórképek, gyermekreumatológiai betegségek, degeneratív kórképek, metabolikus csontbetegségek, lágyrész-reumatizmusok és egyéb ritkább, de fontos határterületi kórállapotok főbb vonatkozásait. Célunk az, hogy az orvostanhallgatók emészthető, a felkészülés során jól használható és a vizsga anyagát is magában foglaló egyetemi jegyzethez jussanak, egyúttal a könyv anyaga alapot teremthessen a szakvizsgára való felkészüléshez is. Remélhetőleg a gyakorló reumatológusok, háziorvosok és egyéb diszciplínák képviselői is találnak újdonságot, érdekességeket is, miközben hivatásukat művelik. Mindnyájuknak nagy szeretettel ajánljuk az új Reumatológia e-jegyzetet. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Megfeneklett tehetségek
Brown, Thomas E.
2020
9786155574382
A könyv 15 valós és érdekes történetet mutat be intelligens, jó képességű tinédzserekről és felnőttekről, akik az iskolában, a munkahelyükön vagy társas kapcsolataikban megrekedtek az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) miatt. Az ADHD nemzetközileg elismert szaktekintélyének számító Dr. Brown kiemeli az érzelmek gyakran fel nem ismert szerepét ebben a komplex rendellenességben. Elmagyarázza, hogy miért ra...
Többet
A könyv 15 valós és érdekes történetet mutat be intelligens, jó képességű tinédzserekről és felnőttekről, akik az iskolában, a munkahelyükön vagy társas kapcsolataikban megrekedtek az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) miatt. Az ADHD nemzetközileg elismert szaktekintélyének számító Dr. Brown kiemeli az érzelmek gyakran fel nem ismert szerepét ebben a komplex rendellenességben. Elmagyarázza, hogy miért ragadnak meg még igazán tehetséges emberek is, ha ADHD-val élnek, mert habár jól tudnak koncentrálni néhány, őket érdeklő feladatra, de gyakran nem tudnak megfelelően összpontosítani más fontos tevékenységekre és kapcsolatokra. Az első olyan könyv, mely elmagyarázza az érzelmek meghatározó szerepét az ADHD-vel élők mindennapi működésében. Erőssége az elméleti, áttekintő fejezet is, amely röviden és érthetően mutatja be a figyelemhiánnyal élők nehézségeit. A szerző a legutóbbi kutatási eredményeket is vázolva betekintést nyújt az általa alkalmazott kezelési módszerekbe, amelyekkel a hozzá fordulók "kiszabadulnak" az ADHD okozta nehézségeik fogságából és életüket kielégítőbb és sikeresebb irányban folytathatják. A leírt esetek egyediek, a felvetett problémák azonban gyakoriak - az érintett olvasók könnyen magukra fognak ismerni. Az alkalmazott stratégiák pedig átültethetőek a mindennapi gyakorlatba, ilyen értelemben ez az írás tekinthető önsegítő könyvnek is. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Rheumatology
Szekanecz Zoltán; Szűcs Gabriella
2020
9789633188736
This thematic, systematic book reviews the theoretical background, diagnosis, and modern treatment of rheumatic diseases. In the first 8 chapters, in addition to musculoskeletal propaedeutics (medical history, physical examination, imaging and laboratory diagnostics, differential diagnosis), a brief basic immunology chapter and a therapeutic block are also included. In the second half of the book, each disease is ...
Többet
This thematic, systematic book reviews the theoretical background, diagnosis, and modern treatment of rheumatic diseases. In the first 8 chapters, in addition to musculoskeletal propaedeutics (medical history, physical examination, imaging and laboratory diagnostics, differential diagnosis), a brief basic immunology chapter and a therapeutic block are also included. In the second half of the book, each disease is listed and the main aspects of arthritis, systemic autoimmune rheumatological diseases, paediatric rheumatological diseases, osteoarthritis, low back pain, metabolic bone diseases, soft tissue rheumatisms and other rare but important conditions are discussed. Our goal is to provide medical students with a digestible, easy-to-use book that includes the topics required for the exam. Hopefully, practicing rheumatologists, general practitioners and representatives of other disciplines will also find this book useful during their medical practice. We highly recommend the new Rheumatology e-book to all of them. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Az ellenállás uralása
Anderson, Carol M.; Stewart, Susan
2020
9786155574368
Klinikai útmutató a családterápiához Ismét egy könyv, arra a hatalmas tapasztalati anyagra alapozva, ami a pszichológusjelöltek pár- és családterápia-oktatásából szűrődött le. Rövid tájékozódás: az USA-ban 230 egyetemen folyik klinikai pszichológiai képzés, az egyetemi rangsorban a Pittsburghi Egyetem az első tízben van. Itt működött a szenior szerző, Carol M. Anderson (1939-2014) - szakmai elismerései felsorolás...
Többet
Klinikai útmutató a családterápiához Ismét egy könyv, arra a hatalmas tapasztalati anyagra alapozva, ami a pszichológusjelöltek pár- és családterápia-oktatásából szűrődött le. Rövid tájékozódás: az USA-ban 230 egyetemen folyik klinikai pszichológiai képzés, az egyetemi rangsorban a Pittsburghi Egyetem az első tízben van. Itt működött a szenior szerző, Carol M. Anderson (1939-2014) - szakmai elismerései felsorolására kevés lenne ez az oldal... Az ellenállás uralása az első könyv, ami kizárólag a családokkal foglalkozás nehézségeire és zsákutcáira összpontosít. Átfogó leltár mindenféle olyan jelenségről, amelynek hátterében ellenállás rejtőzik, a terápia bármely szakaszában, de különösen a kezdetekkor. Nemcsak a kliensek motívumaival foglalkozik, hanem a terapeutában, és hangsúlyosan az intézményi környezetben rejlő akadályokkal is. Vagyis a szerzők figyelme kiterjed a rendszer (kliensek-terapeuta-intézmény) minden elemére. A munka egyik nagy előnye, hogy független az egyes családterápiás iskoláktól. A másik, hogy miközben a tárgyalásmód didaktikus, minden elképzelhető helyzetre praktikus javaslatot ajánl a felmerülő ellenállások megelőzésére, áthidalására vagy kikerülésére. Értékes forrás tehát, főként a kezdő vagy gyakorló terapeutának, és hasznos olvasmány mindenkinek, aki a hivatása folytán érintkezik párokkal és családokkal. Végső tanulsága: az ellenállás minden változás egyetemes és szükséges komponense. Ez ugyan evidencia, de gyakran megfeledkezünk róla. Pedig az előrelátás - hatalom. "Azt rögtön megérted, hogy terapeutának lenni végtelenül érdekes hivatás, és kevesek osztályrésze. A beletanulás azonban elég kemény és bonyolult és sok időbe telik - azzal, hogy lediplomáztál, még éppen csak elkezdődik. A kiképzés, akármilyen alapos is, nem képes megtanítani a klinikai jártasságot, amire akkora szükség van egy felzaklatott családnál. Ki kell alakítanod a saját stratégiáidat a hozzád segítségért forduló emberek olykor egészen irracionális igényeinek kezelésére, és különösen a segítés folyamatát szabotáló manőverekre. Így hát, hiába van egyetemi diplomád, sőt akár doktorátusod, az első feladat, hogy ne hökkenj vagy zavarodj meg olyan karaktereken, mint Április Bolondja Alice Csodaországából. Csatlakoznod kell a klienseidhez, hogy segíts nekik változtatni az életükön - de ha mellétrafálsz a szükségleteiknek, már el is veszítetted őket, minden esély nélkül valamiféle szövetség megalapozására velük, és ezzel elpuskázva a segítés lehetőségét... Így aztán nem csodálkozhatunk a terápiás kudarcok magas arányán." (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;Sociology and social policy;
Thieme test prep for the USMLE
Babbini, Mario; Bansal, Sandeep
2018
9781626234239
Learning Pharmacology through Clinical Cases by Mario Babbini and Sandeep Bansal uniquely integrates the preclinical disciplines, which is crucial for pharmacological problem solving and learning to think critically. Each case portrays a real-life scenario, promoting a bridge from foundational knowledge to its application. A series of USMLE-style questions with thorough explanations guide the reader through a comp...
Többet
Learning Pharmacology through Clinical Cases by Mario Babbini and Sandeep Bansal uniquely integrates the preclinical disciplines, which is crucial for pharmacological problem solving and learning to think critically. Each case portrays a real-life scenario, promoting a bridge from foundational knowledge to its application. A series of USMLE-style questions with thorough explanations guide the reader through a comprehensive understanding of relevant basic science disciplines such as physiology, pathology, and microbiology, followed by a detailed analysis of the pharmacology. Key Features Nearly 50 case studies mirror situations seen in every-day practice In-depth coverage of drugs in the context of specific disease states and clinical situations Comprehensive cases encompass medical/family/drug history, physical examination, lab findings, diagnosis, pharmacotherapy, and follow-up One set of multiple choice questions addresses related basic science content. A second set covers topics related to the pharmacology, such as mechanism of action, adverse effects, and contraindications. This essential, highly practical resource will help medical students build problem-solving skills, assess pharmacology knowledge, and fully prepare for board examinations. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;;
Foundations
Carp, Stephen J.
2019
9781626235397
A unique blueprint to a successful physical therapy practice from renowned experts In the last 100 years, the profession of physical therapy has grown from a little-known band of "reconstruction aides" to a large and expanding worldwide group of dedicated professionals at the cutting edge of health care diagnostics, interventions, research, ethics, and altruistic community service. Foundations: An Introduction to...
Többet
A unique blueprint to a successful physical therapy practice from renowned experts In the last 100 years, the profession of physical therapy has grown from a little-known band of "reconstruction aides" to a large and expanding worldwide group of dedicated professionals at the cutting edge of health care diagnostics, interventions, research, ethics, and altruistic community service. Foundations: An Introduction to Physical Therapy by distinguished physical therapist and educator Stephen Carp reflects nearly 40 years of expertise in this evolving field. The book covers the "the background music" of physical therapy - important issues aspiring physical therapists and physical therapist assistants need to master prior to starting clinical practice. Sixteen chapters present a broad spectrum of content, covering core behavioral, clinical, and professional concerns encountered in practice. Experts provide firsthand guidance on reimbursement, working as a healthcare team, documentation, ethical issues and community service, clinical research and education, an overview of the APTA, career development, and more. Key Highlights From the history of the profession to cultural, spiritual and legal aspects of practice, this unique resource provides insights not found in traditional physical therapy foundation textbooks About 20 comprehensive vignettes with real-life experiences enhance the text Text boxes with insightful "first-person" narratives highlight chapter content A list of review questions and meticulous references at the end of every chapter enhance learning and encourage further research All PT and PTA students will benefit from the expert wisdom and pearls shared in this essential reference. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;Education;
Applied oral physiology
Wilding, R. J. C.
2020
9781684201792
Unique textbook presents and integrates dental sciences essential for the practice of dentistry Applied Oral Physiology: The Integration of Sciences in Clinical Dentistry by prosthodontist, biologist, and educator Robin Wilding integrates basic science topics traditionally taught separately, enabling readers to understand the interconnected relationship between the scientific and clinical aspects of dentistry. On...
Többet
Unique textbook presents and integrates dental sciences essential for the practice of dentistry Applied Oral Physiology: The Integration of Sciences in Clinical Dentistry by prosthodontist, biologist, and educator Robin Wilding integrates basic science topics traditionally taught separately, enabling readers to understand the interconnected relationship between the scientific and clinical aspects of dentistry. On the broadest level, this well-researched, readable, and easy-to-study book brings together related elements of anatomy, physiology, microbiology, and biochemistry. Integration of these areas helps students comprehend the different elements of dental science, thereby improving their ability to understand and treat patient problems. For example, understanding how saliva influences oral health is vital information every dentist needs to know. Key Features An introduction to the structure and related function of teeth and oral soft tissues The relationship between oral ecology and biofilms, dental caries, nutrition, and mucosal immunity Discussion of clinical and neurogenic pain in context with functions including taste, reflexes, mastication, swallowing, and speech A balanced presentation of TMJ dynamics including the role that physical and psychosocial factors play in dysfunction Content considered to be non-essential is presented in appendices at the end of the book, placing the focus on need-to-know information Topics such as the oral cavity environment, cellular interactions, the extracellular matrix, and bone physiology are covered in one highly relevant resource for clinical dental practice, making this the quintessential text for undergraduate dentistry students. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Pocket atlas of oral diseases
Laskaris, George
2020
9783132417878
A seemingly boundless wealth of exquisite images for the diagnosis and therapy of diseases of the oral cavity, and systemic diseases with oral manifestations This remarkable reference work is the result of decades of experience on the part of a top specialist in oral medicine, George Laskaris. The book draws heavily from the singular dedication with which the author has been documenting details of the pathology o...
Többet
A seemingly boundless wealth of exquisite images for the diagnosis and therapy of diseases of the oral cavity, and systemic diseases with oral manifestations This remarkable reference work is the result of decades of experience on the part of a top specialist in oral medicine, George Laskaris. The book draws heavily from the singular dedication with which the author has been documenting details of the pathology of the diseases of thousands of patients he has treated over the past decades, and also capturing these on camera in exquisite photographs. Key Features: More than 1,000 close-up photographs, in high resolution and full color, from the author's vast collection of more than 130,000 images Concise explanatory texts supporting the images Consistent organization of crucial information, including guidelines for diagnostic and therapeutic approaches to the patient with oral disease, basic characteristics of the diseases, diff erential diagnoses, histopathologic findings, lab findings, and therapeutic strategies An appendix including tables of differential diagnosis based on morphology and color of lesions, and tables with biopsy considerations Laskaris' Color Atlas of Oral Diseases: Diagnosis and Treatment is certain to be an essential reference not only for physicians and dentists involved in the diagnosis and therapy of oral diseases but also for dermatologists, otorhinolaryngologists, pediatricians, internists, hematologists, and rheumatologists evaluating the oral manifestations of systemic diseases. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Oral cancer
Fakhry, Carole; Pitman, Karen T.; Kiess, Ana P.; Eisele, David W.
2020
9781626239685
A state-of-the-art guide on oral cancer management from distinguished experts! Oral Cancer: Evaluation, Therapy, and Rehabilitation edited by prominent Johns Hopkins clinicians and educators Carole Fakhry, Karen Pitman, Ana Kiess, and David Eisele provides a comprehensive, state-of-the-art review on the diagnosis and management of oral cancer. This unique resource fills a void in the literature by exploring surgi...
Többet
A state-of-the-art guide on oral cancer management from distinguished experts! Oral Cancer: Evaluation, Therapy, and Rehabilitation edited by prominent Johns Hopkins clinicians and educators Carole Fakhry, Karen Pitman, Ana Kiess, and David Eisele provides a comprehensive, state-of-the-art review on the diagnosis and management of oral cancer. This unique resource fills a void in the literature by exploring surgical and reconstructive issues specific to each subsite of the oral cavity. Important pre- and post-treatment evaluations by dental, speech language pathology, and the oncologic care team are reviewed. The comprehensive book is divided into 10 sections, each focused on different facets of the patients' trajectory. The text starts with epidemiology of oral cavity cancer and discussion of patient populations at increased risk of oral cavity cancer. The book details pre-cancers, multidisciplinary diagnostic evaluations, treatment, post-treatment, recurrent and metastatic oral cancer, and palliative care, concluding with future directions such as chemoprevention. A full spectrum of oral neoplasms are covered in depth, including different types of squamous cell cancer, primary malignancies of the mandible, and sublingual and minor salivary gland malignancies. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Microvascularis coronariabetegség
Szauder Ipoly
2021
9789632268088
A microvascularis coronariabetegség, súlyossága, szövődményei (myocardialis infarctus és halálozás) a gyakorlatban kevéssé ismert. Mind az elsődleges, mind a másodlagos (iatrogen- revaszkularizációk utáni, és nem a myocardium betegségeiben létrejövő) formája összetett és nem könnyen diagnosztizálható kórkép. A microvascularis coronariabetegség diagnosztikáját többnyire a pozitív terheléses EKG utáni negatív koron...
Többet
A microvascularis coronariabetegség, súlyossága, szövődményei (myocardialis infarctus és halálozás) a gyakorlatban kevéssé ismert. Mind az elsődleges, mind a másodlagos (iatrogen- revaszkularizációk utáni, és nem a myocardium betegségeiben létrejövő) formája összetett és nem könnyen diagnosztizálható kórkép. A microvascularis coronariabetegség diagnosztikáját többnyire a pozitív terheléses EKG utáni negatív koronarográfia jelenti. Kezelése és további vizsgálata szemléleti okok, valamint a korlátozottan elérhető invazív és noninvazív eszközök miatt többnyire elmarad. A könyv célja - részletes patofiziológiai bevezetés után - vezérfonalat adni a diagnózistól a kezelésig, a hazai lehetőségek figyelme vételével, ezekre adaptált javaslatokkal, könnyen áttekinthető diagnosztikus és terápiás algoritmusokkal. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Az egészséghez fűződő jog
Julesz Máté
2021
9789632267944
"Az egészséghez fűződő jog - A pótanyaságtól a COVID-19-ig" című könyv célja, hogy bemutassa a pótanyaságot (béranyaságot és dajkaanyaságot), a daganatos betegségért járó kártérítést, az egészséghez való alkotmányos jogot, továbbá a COVID-19 fontosabb orvosi jogi vonatkozásait friss jogesetek és jogszabályok, valamint a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával és továbbfejlesztésével. A könyv szerzője az...
Többet
"Az egészséghez fűződő jog - A pótanyaságtól a COVID-19-ig" című könyv célja, hogy bemutassa a pótanyaságot (béranyaságot és dajkaanyaságot), a daganatos betegségért járó kártérítést, az egészséghez való alkotmányos jogot, továbbá a COVID-19 fontosabb orvosi jogi vonatkozásait friss jogesetek és jogszabályok, valamint a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával és továbbfejlesztésével. A könyv szerzője az MTA köztestületi tagja, PhD-fokozattal rendelkező kutató-oktató. A könyv a jogászok és az orvosok mellett a páciensek számára is fontos ismeretekkel szolgál. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;Law;
Állatkísérleti alapismeretek
Németh Norbert; Deák Ádám
2020
9789633189085
;Biology and nature;Philosophy;
Ecosystem Collapse and Recovery
Newton, Adrian C.
2021
9781108460200
There is a growing concern that many important ecosystems, such as coral reefs and tropical rain forests, might be at risk of sudden collapse as a result of human disturbance. At the same time, efforts to support the recovery of degraded ecosystems are increasing, through approaches such as ecological restoration and rewilding. Given the dependence of human livelihoods on the multiple benefits provided by ecosyste...
Többet
There is a growing concern that many important ecosystems, such as coral reefs and tropical rain forests, might be at risk of sudden collapse as a result of human disturbance. At the same time, efforts to support the recovery of degraded ecosystems are increasing, through approaches such as ecological restoration and rewilding. Given the dependence of human livelihoods on the multiple benefits provided by ecosystems, there is an urgent need to understand the situations under which ecosystem collapse can occur, and how ecosystem recovery can best be supported. To help develop this understanding, this volume provides the first scientific account of the ecological mechanisms associated with the collapse of ecosystems and their subsequent recovery. After providing an overview of relevant theory, the text evaluates these ideas in the light of available empirical evidence, by profiling case studies drawn from both contemporary and prehistoric ecosystems. Implications for conservation policy and practice are then examined.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Makrogazdaság, államháztartás koronavírus-járvány idején
Halm Tamás
2020
9789638451255
Tartalomjegyzék
 • Makrogazdasági, költségvetési helyzetkép 2019-ről. (p. 11-18.)
 • A makrogazdaság és az államháztartás alakulása 2019-ben és 2020-ban. (p. 19-27.)
 • A 2020. évi költségvetési folyamatok. (p. 28-44.)
 • Az Európai Uniót, benne Magyarország gazdaságát és államháztartását érő világgazdasági hatások - különös tekintettel a brexitre. (p. 45-50.)
 • A magyar gazdaság és államháztartás helyzete 2020 I. félévében és makrogazdasági prognózis. (p. 51-56.)
 • Makrogazdasági elemzés és előrejelzés a Költségvetési Tanács részére - 2020-2021. (p. 57-63.)
 • Makrogazdasági, államháztartási helyzetkép és kitekintés, 2020-2022. (p. 64-69.)
 • Makrogazdasági, államháztartási helyzetkép és kitekintés 2020-2022-re. (p. 70-79.)
 • A COVID-19 járvány hatása a 2020. I. félévi makrogazdasági és költségvetési folyamatokra. (p. 80-98.)
 • A COVID-járvány rövid távú hatásai a nemzetközi és magyar gazdaságra. (p. 99-105.)
 • A gazdasági növekedés strukturális jellemzői az Európai Unióban. (p. 106-114.)
 • A fenntarthatóság és a gazdasági-társadalmi fejlődés megjelenése a versenyképességben Magyarországon. (p. 115-118.)
 • A kis- és középvállalati szektor szerepe a magyar gazdaságban. (p. 119-126.)
 • Az E + E-hulladékok kezelésével kapcsolatos kihívások és ezek lehetséges rendszer szintű megoldásai. (p. 127-136.)
 • A fenntartható fejlődés és az államháztartás kölcsönhatásai, a levegőminőség példáján. (p. 137-144.)
;Economics;
Üzleti ötletek tesztelése
Bland, David J.; Osterwalder, Alexander
2021
9786156167033
Átlagosan tízből hét új termék képtelen beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az Üzleti ötletek tesztelése szeretné megfordítani ezt a statisztikát. Ez gyakorlati útmutató egy egész kísérlettárat bocsát most az ön rendelkezésére az új ötletek teszteléséhez. Könyvünk segítségével megtanulhatja a tesztelés folyamatát, megtervezheti első kísérletét és elkezdheti üzleti ötletei tesztelését. Ha nem ismeretlen önnek a te...
Többet
Átlagosan tízből hét új termék képtelen beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az Üzleti ötletek tesztelése szeretné megfordítani ezt a statisztikát. Ez gyakorlati útmutató egy egész kísérlettárat bocsát most az ön rendelkezésére az új ötletek teszteléséhez. Könyvünk segítségével megtanulhatja a tesztelés folyamatát, megtervezheti első kísérletét és elkezdheti üzleti ötletei tesztelését. Ha nem ismeretlen önnek a tesztelés világa, most elmélyítheti ismereteit, új ötleteket és megoldásokat találhat a kísérlettárból. Ha pedig a szervezeten belül szeretné kiterjeszteni a tesztelés gyakorlatát a megfelelő szokások és nyelvhasználat segítségével, ennek a módját is megtanulhatja.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
Üzletimodell-építés
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves
2021
9789632786407
Generációnkat az iparágakat felforgató új üzleti modellek határozzák meg. Mégis, oly kevéssé értjük ezek működését, miközben teljesen megváltoztatják az üzleti környezetünket.Az Üzletimodell-építés olyan hatékony, egyszerű és jól bevált eszközöket kínál, amelyek segítenek megérteni, megtervezni, átalakítani és megvalósítani az üzleti modelleket.Az Üzletimodell-építés egyszerre praktikus és inspiráló kézikönyv azok...
Többet
Generációnkat az iparágakat felforgató új üzleti modellek határozzák meg. Mégis, oly kevéssé értjük ezek működését, miközben teljesen megváltoztatják az üzleti környezetünket.Az Üzletimodell-építés olyan hatékony, egyszerű és jól bevált eszközöket kínál, amelyek segítenek megérteni, megtervezni, átalakítani és megvalósítani az üzleti modelleket.Az Üzletimodell-építés egyszerre praktikus és inspiráló kézikönyv azoknak, akik tökéletesíteni akarják jelenlegi üzleti modelljeiket - vagy egy teljesen újat akarnak építeni.
Kevesebbet
;Economics;Technology;
A fluoreszcens mikroszkópia hagyományos és szuperfelbontású módszereinek alapjai
Pozsgai Imre
2019
9789634930723
A könyv megírását a 2008-as és 2014-es kémiai Nobel-díjak témái, a zöld fluoreszcens fehérjék, illetve a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia kifejlesztése motiválták. A három részből álló kötet biológusok, biofizikusok és orvostanhallgatók képzéséhez nyújt segítséget. Az első részben a fluoreszcencia jelenségét, a természetben való előfordulását ismerteti. Tárgyalja azon optikai alapfogalmakat, amelyek nemc...
Többet
A könyv megírását a 2008-as és 2014-es kémiai Nobel-díjak témái, a zöld fluoreszcens fehérjék, illetve a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia kifejlesztése motiválták. A három részből álló kötet biológusok, biofizikusok és orvostanhallgatók képzéséhez nyújt segítséget. Az első részben a fluoreszcencia jelenségét, a természetben való előfordulását ismerteti. Tárgyalja azon optikai alapfogalmakat, amelyek nemcsak a fluoreszcens, de a hagyományos fénymikroszkópia szempontjából is elengedhetetlenek. Ez a rész mutatja be a fluoreszcens mikroszkópiát alapfokon. A második rész a speciálisnak nevezett módszereket tárgyalja. Ezen mikroszkópos módszerek felbontása nem haladja meg az 1873 óta ismert Abbe-féle határokat. Mindazonáltal a speciális módszerek már magukban hordozzák azokat az észszerű vonásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fény a vizsgálandó biológiai mintákat, beleértve az élő mintákat is, ne tegye tönkre. A harmadik rész témája a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia, amely definíció szerint legalább kétszer jobb felbontású, mint az Abbe által megadott felbontás. Manapság a tízszeres javulás sem ritka. A szuperfelbontású módszerek közös vonása, hogy a fluoreszkáló molekulákat azáltal választja szét, hogy azok időben nem egyszerre világítanak. Másik jellemzője, hogy igyekszik kihasználni a korábban speciálisnak nevezett módszerek kedvező tulajdonságait is. A könyv jelentős figyelmet szentel annak a műszaki-tudományos háttérnek, amely nélkül a módszereket jól lehet ismerni, de nem lehet kreatívan alkalmazni.
Kevesebbet
;Biology and nature;Physics;
A tudomány tudománya
Wang, Dashun; Barabási Albert-László
2020
9789634335634
A tudományos forradalmakat gyakran új eszközök - a mikroszkóp, a távcső, a genomszekvenálás - feltalálása robbantja ki, s ezek a találmányok mind gyökeresen megváltoztatták képességünket a világ megértésére, mérésére, sőt megváltoztatták azt is, ahogyan a világról gondolkodunk. S vajon melyek a rendelkezésünkre álló legújabb lehetőségek? A tudományos vállalkozások egészét nyomon követő digitális adatok váratlan mó...
Többet
A tudományos forradalmakat gyakran új eszközök - a mikroszkóp, a távcső, a genomszekvenálás - feltalálása robbantja ki, s ezek a találmányok mind gyökeresen megváltoztatták képességünket a világ megértésére, mérésére, sőt megváltoztatták azt is, ahogyan a világról gondolkodunk. S vajon melyek a rendelkezésünkre álló legújabb lehetőségek? A tudományos vállalkozások egészét nyomon követő digitális adatok váratlan módon, figyelemre méltó részletességgel és pontossággal nyújtanak segítséget a tudományos világ belső működésmódjának megértésében. Mert a kutatók manapság milliónyi tanulmányt, preprintet, támogatáskérelmet és szabadalmat jelentetnek meg évente, részletes nyomok vannak tehát ezekről a sokra tartott munkákról - és arról, hogyan jöttek létre. Az ilyesfajta adatokhoz való hozzáférés egy új multidiszciplináris területnek - a tudomány tudományának - a kialakulását katalizálja, amely - hozzásegítve bennünket a tudományfejlődés kvantitatív megértéséhez is - óriási tudományos, technológiai és oktatási értékeket hozhat felszínre.
Kevesebbet
;Other;
A nyilvánosság kelepcéi
Görög Ibolya
2021
9789635430604
Görög Ibolya könyve a közéleti szereplők megkerülhetetlen műve, záródarabja a szerző előző tanácsadó könyveinek (Protokoll - az életem, Mindennapi maceráink). A nyilvánosság kelepcéi először közel húsz évvel ezelőtt, 2004-ben jelent meg. Azóta számos változás történt a média, a cégkommunikáció, a politika világában, és elképesztő mértékben bővült az online jelenlét és megjelenés. Megváltozott a világ, de bizonyos ...
Többet
Görög Ibolya könyve a közéleti szereplők megkerülhetetlen műve, záródarabja a szerző előző tanácsadó könyveinek (Protokoll - az életem, Mindennapi maceráink). A nyilvánosság kelepcéi először közel húsz évvel ezelőtt, 2004-ben jelent meg. Azóta számos változás történt a média, a cégkommunikáció, a politika világában, és elképesztő mértékben bővült az online jelenlét és megjelenés. Megváltozott a világ, de bizonyos normák még ma is alapkövei a nyilvánosságnak. Kövessük Ibolya tanácsait, és kevésbé ér minket kellemetlen meglepetés, akár online, akár offline térben dolgozunk! Az előző kiadáshoz képest a kötet az Online protokoll című fejezettel bővült.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A hitelességről. (p. 13-19.)
 • A nonverbális közlésekről. (p. 20-51.)
 • A hatalomról. (p. 52-58.)
 • A hiteles találkozás. (p. 59-66.)
 • A sikeres tárgyalás háttere. (p. 67-72.)
 • Prezentáció, kiselőadás tartása. (p. 73-90.)
 • A szónoki beszéd. (p. 91-98.)
 • Fellépés a sajtóban. (p. 99-116.)
 • Egy fejezet újságíróknak. (p. 117-133.)
 • Szereplés ceremóniákon, fogadásokon. (p. 134-149.)
 • Elnökségben, konferencián. (p. 150-153.)
 • A házastárs nyilvános megjelenése. (p. 154-162.)
 • Privát közszereplés. (p. 163-167.)
 • Online protokoll. (p. 168-178.)
 • (Pót)fejezet: Néhány szó az Európai Unióról - elsősorban protokollszempontból. (p. 179-183.)
;Law;Ethnography;
Zen a közösségi marketingben
Hyder, Shama
2019
9786150012575
A közösségi marketingnek nem kell szenvedésnek lennie! Létezik egy könnyebb és örömtelibb módszer, hogy megnöveld a bevételeidet, erről szól ez a könyv. Facebook - Instagram - Twitter - Pinterest - LinkedIn - Snapchat - Youtube: Milyen konkrét marketingtaktikákat alkalmazz ezeken a felületeken? 4 pontos checklist, ami nélkül nem érdemes foglalkoznod a közösségi marketinggel; A 3 lépéses formula, hogy soha többé n...
Többet
A közösségi marketingnek nem kell szenvedésnek lennie! Létezik egy könnyebb és örömtelibb módszer, hogy megnöveld a bevételeidet, erről szól ez a könyv. Facebook - Instagram - Twitter - Pinterest - LinkedIn - Snapchat - Youtube: Milyen konkrét marketingtaktikákat alkalmazz ezeken a felületeken? 4 pontos checklist, ami nélkül nem érdemes foglalkoznod a közösségi marketinggel; A 3 lépéses formula, hogy soha többé ne szenvedj hiányt ügyfelekben; A nagyszerű weboldal 3 fő feladata és 7 fontos eleme. Plusz rengeteg hasznos tipp ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a közösségi marketingedből, miközben még élvezed is.
Kevesebbet
;Economics;Technology;Communication and media science;Computer science;Computer science and technology;
Chemistry and pharmacology of anticancer drugs
Thurston, David E.; Pysz, Ilona
2021
9781439853269
While drug therapies developed in the last 80 years have markedly improved treatment outcomes and the management of some types of cancers, the lack of effectiveness and side effects associated with the most common treatment types remain unacceptable.?However, recent technological advances are leading to improved therapies based on targeting distinct biological pathways in cancer cells.?Chemistry and Pharmacology o...
Többet
While drug therapies developed in the last 80 years have markedly improved treatment outcomes and the management of some types of cancers, the lack of effectiveness and side effects associated with the most common treatment types remain unacceptable.?However, recent technological advances are leading to improved therapies based on targeting distinct biological pathways in cancer cells.?Chemistry and Pharmacology of Anticancer Drugs?is a comprehensive survey of all families of anticancer agents and therapeutic approaches currently in use or in advanced stages of clinical trials, including biological-based therapies. The book is unique in providing molecular structures for all anticancer agents, discussing them in terms of history of development, chemistry, mechanism of action, structure-function relationships, and pharmacology. It also provides relevant information on side effects, dosing, and formulation. The authors, renowned scientists in cancer research and drug discovery, also provide up-to-date information on the drug discovery process, including discussions of new research tools, tumor-targeting strategies, and fundamental concepts in the relatively new areas of precision medicine and chemoprevention. Chemistry and Pharmacology of Anticancer Drugs is an indispensable resource for cancer researchers, medicinal chemists and other biomedical scientists involved in the development of new anticancer therapies. Its breadth of coverage, clear explanations, and illustrations also make it suitable for undergraduate and postgraduate courses in medicine, pharmacy, nursing, dentistry, nutrition, the biomedical sciences, and related disciplines. Key Features: Summarizes the fundamental causes of cancer, modes of treatment, and strategies for cancer drug discovery Brings together a broad spectrum of information relating to the chemistry and pharmacology of all families of anticancer agents and therapies Includes up-to-date information on cutting-edge aspects of cancer treatments such as biomarkers, pharmacogenetics, and pharmacogenomics Features new chapters on the "Evolution of Anticancer Therapies", "Antibody-Based Therapies", and "Cancer Chemoprevention" (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai
Komlós, John
2021
9789635730100
John Komlos, a Müncheni Egyetem professor emeritusa szemlélteti, hogy mennyire félrevezetők az olyan túlzottan leegyszerűsítő modellek, mint például a tökéletes verseny való életre történő alkalmazása. A kötet hasznos bevezető tudást nyújt a valódi piacok működésének megértéséhez, körüljárja az oligopóliumok helyzetét, a minimálbér tényleges hatásait, a szabadkereskedelem kétélű fegyverét, illetve számos más továb...
Többet
John Komlos, a Müncheni Egyetem professor emeritusa szemlélteti, hogy mennyire félrevezetők az olyan túlzottan leegyszerűsítő modellek, mint például a tökéletes verseny való életre történő alkalmazása. A kötet hasznos bevezető tudást nyújt a valódi piacok működésének megértéséhez, körüljárja az oligopóliumok helyzetét, a minimálbér tényleges hatásait, a szabadkereskedelem kétélű fegyverét, illetve számos más további módszert és folyamatot, amelyek során a közgazdasági modellek torzulhatnak. Kiemelkedő közgazdászok, pl. Kahneman, Minsky vagy Schumpeter munkáinak szintetizálásával a könyv továbbá bemutatja, hogy hogyan vegyük figyelembe az aszimmetrikus információból származó hatékonysági problémákat, a mentális torzításokat, a vagyon és a hatalom egyenlőtlen eloszlását, valamint a kereslet manipulálását. A könyv egy olyan emberarcú gazdaság lehetőségét vázolja fel, amely a GDP-növekedés folyamatos hajszolása helyett a méltóságteljes élet feltételeinek megteremtését tűzi ki célul mindenki számára.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Mikroökonómia. (p. 9-271.)
 • Üdvözöljük a mindennapi élet közgazdaságtanában. (p. 11-37.)
 • A piacok nem mindentudók és nem is mindenhatók. (p. 39-68.)
 • A kereslet tulajdonságai. (p. 69-94.)
 • A homo oeconomicus hihalt: a viselkedési közgazdaságtan alapjai. (p. 95-129.)
 • Az influenszerek és a fogyasztás. (p. 131-159.)
 • A vállalatok és a nem tökéletes verseny. (p. 161-177.)
 • A termelési tényezők jövedelme. (p. 179-225.)
 • A piacok felügyeletének, szabályozásának és ellenőrzésének esete. (p. 227-252.)
 • Mikroökonómiai alkalmazások a tantermeken belül és kívül. (p. 253-271.)
 • Makroökonómia. (p. 273-426.)
 • Makroökonómia I. rész. (p. 275-297.)
 • Makroökonómia II. rész. (p. 299-322.)
 • Makroökonómia III. rész. (p. 323-344.)
 • Nemzetközi kereskedelem: a nyitott gazdaságok makroökonómiája. (p. 345-361.)
 • A 2008-as pénzügyi válság. (p. 363-413.)
 • Következtetés: így működik a közgazdaságtan a valóságban. (p. 415-426.)
;Economics;
Világgazdasági körkép
Bost, François
2021
9789635730094
Emmanuel Macron 2018 januárjában tett kínai látogatásának fő küldetése az volt, hogy kifejezze Franciaország nyitottságát a 2013-2014 során indított "Egy övezet, egy út" kezdeményezéssel kapcsolatban. E geopolitikai jelentőségű eseménnyel párhuzamosan egyre növekednek a nagyszabású kínai programmal kapcsolatos kérdések is, például: a kínai Új Selyemút kezdeményezés vajon a globalizáció egy új szakaszának kezdetét ...
Többet
Emmanuel Macron 2018 januárjában tett kínai látogatásának fő küldetése az volt, hogy kifejezze Franciaország nyitottságát a 2013-2014 során indított "Egy övezet, egy út" kezdeményezéssel kapcsolatban. E geopolitikai jelentőségű eseménnyel párhuzamosan egyre növekednek a nagyszabású kínai programmal kapcsolatos kérdések is, például: a kínai Új Selyemút kezdeményezés vajon a globalizáció egy új szakaszának kezdetét jelenti? Vagy ez egy egyszerű hatalompolitikai kérdés, amelyet szigorú nemzeti érdekek vezérelnek? A jelen kötetben gazdasági adatok és geopolitikai folyamatok földrajzi szintézisén keresztül, naprakész statisztikai háttérrel megalapozva, a francia szerzők többek között e kérdésekre is válaszlehetőségeket ajánlanak.
Kevesebbet
;Economics;Geography and geological sciences;
A hat új üzleti szabály
Samuelson Judy
2021
9789635730483
Az üzleti élet mai ökoszisztémájába lépve alapvető szemléletváltást és egy újfajta üzleti vízió térhódítását tapasztaljuk. A vállalatok életét új törvényszerűségek vezérlik, értéküket például egyre inkább a hírnév, a bizalom és más megfoghatatlan tényezők határozzák meg, belátva, hogy a vállalati felelősség meghatározása az üzleti szféra határain messze túlmutat. Vállalati szinten vajon mi lehet a konkrét célunk m...
Többet
Az üzleti élet mai ökoszisztémájába lépve alapvető szemléletváltást és egy újfajta üzleti vízió térhódítását tapasztaljuk. A vállalatok életét új törvényszerűségek vezérlik, értéküket például egyre inkább a hírnév, a bizalom és más megfoghatatlan tényezők határozzák meg, belátva, hogy a vállalati felelősség meghatározása az üzleti szféra határain messze túlmutat. Vállalati szinten vajon mi lehet a konkrét célunk most, amikor a "növekedés maximalizálásának" gazdasági paradigmája már nem működik, és milyen szerep hárul a vezetőkre? Melyek a paradigmaváltás gyakorlati szintű megvalósításának legfontosabb eszközei? A változások megértéséhez az új, "láthatatlan" üzleti vezérelvek felismerése jelenti a kiindulópontot, ezek hordozzák a valódi értékteremtés és a fenntartható jövő kulcsát.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Mi az ára annak, ha figyelmen kívül hagyjuk a valódi értékteremtés új szabályait? (p. 15-31.)
 • A kockázatok újragondolása. (p. 33-57.)
 • Az üzleti célok kérdése. (p. 61-83.)
 • Újraértelmezett felelősség. (p. 85-101.)
 • A munkavállalók hangja. (p. 103-117.)
 • Amikor a tőke már nem számít szűkös erőforrásnak. (p. 119-137.)
 • Amikor maga a rendszer kerül veszélybe. (p. 139-161.)
 • Az előttünk álló út: a valódi értéket feltáró ösztönzők kialakítása. (p. 163-182.)
 • Tanításra érdemes gondolatok. (p. 183-194.)
;Economics;Technology;
Monoklonális antitestek vizsgálata kapilláris elektroforézissel

2020
9786067391718
A gyógyszerfejlesztésben jelenleg egy paradigmaváltás figyelhető meg. A kismolekulás gyógyszerek helyett egyre nagyobb számban jelennek meg a terápiás fehérjék, ezen belül is a monoklonális antitestek, amelyek számos, eddig gyógyíthatatlannak tűnő betegségekre jelenthetnek terápiás gyógyírt. A moonoklonális antitestek terápiába kerülése új kihívások elé állította az analitikusokat, hiszen ezen termékek nemcsak sok...
Többet
A gyógyszerfejlesztésben jelenleg egy paradigmaváltás figyelhető meg. A kismolekulás gyógyszerek helyett egyre nagyobb számban jelennek meg a terápiás fehérjék, ezen belül is a monoklonális antitestek, amelyek számos, eddig gyógyíthatatlannak tűnő betegségekre jelenthetnek terápiás gyógyírt. A moonoklonális antitestek terápiába kerülése új kihívások elé állította az analitikusokat, hiszen ezen termékek nemcsak sokkal bonyolultabb szerkezettel, de jelentős heterogenitással is rendelkeznek. Emiatt hatalmas igény van olyan összefoglaló munkákra, amely ezen vegyületek analitikájával foglalkozik. Jelen könyv célja a kapilláris elektroforézisen alapuló módszerek bemutatása, illetve ezen módszerek nyújtotta lehetőségek feltérképezése, a monoklonális antitestek jellemzésére. (A könyv hátlapjáról.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Jó közgazdaságtan nehéz időkre
Banerjee, Abhijit V.; Duflo, Esther
2021
9789633049921
Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo - közgazdasági Nobel-emlékdíjas szerzőpáros ? szerint minden szükséges tényező a rendelkezésünkre áll, hogy megoldjuk az emberiség előtt álló kihívásokat. Az erőforrások átgondolt elosztásához és felhasználásához azonban hiányzik egy jó közgazdaságtan. Rengeteg empirikus vizsgálatra építve meggyőzően érvelnek amellett, hogy olyan forradalmi szemléletváltásra van szükség a közgaz...
Többet
Abhijit V. Banerjee és Esther Duflo - közgazdasági Nobel-emlékdíjas szerzőpáros ? szerint minden szükséges tényező a rendelkezésünkre áll, hogy megoldjuk az emberiség előtt álló kihívásokat. Az erőforrások átgondolt elosztásához és felhasználásához azonban hiányzik egy jó közgazdaságtan. Rengeteg empirikus vizsgálatra építve meggyőzően érvelnek amellett, hogy olyan forradalmi szemléletváltásra van szükség a közgazdaságtanban, amely az emberek viselkedését, érzelmi és lelki reakcióit is figyelembe veszi. Meglátásuk szerint csakis az egymás kölcsönös tiszteletére épülő közös gondolkodással hidalhatjuk át a véleménykülönbséget, számolhatjuk fel a bizalmatlanságot, és bonthatjuk le a közénk emelt falakat.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Tegyük naggyá a közgazdaságtant! (p. 11-20.)
 • A cápa szájából. (p. 21-63.)
 • A kereskedelem kínjai. (p. 65-113.)
 • Preferenciák, igények és szükségletek. (p. 115-165.)
 • Vége van-e a növekedésnek? (p. 167-231.)
 • Mint béka a fazékban. (p. 233-252.)
 • Gépzongora. (p. 253-290.)
 • Legit.gov. (p. 291-305.)
 • Pénzt vagy gondoskodást? (p. 307-356.)
;Economics;Sociology and social policy;Politics;
Gyakorlati rinológia
Hirschberg Andor
2021
9789632267630
A rinológia az orr- és az orrmelléküregek patofiziológiájával és betegségeivel foglalkozó tudományág, amely a fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti szakma szerves része. Az elmúlt évtizedekben az alapszakma egyes ágai rohamléptekben fejlődtek, ezzel párhuzamosan a rinológia is komplex és önálló egységgé formálódott. Ennek megfelelően számos országban önálló társaság képviseli, hazánkban a fő egyesületen belül mű...
Többet
A rinológia az orr- és az orrmelléküregek patofiziológiájával és betegségeivel foglalkozó tudományág, amely a fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti szakma szerves része. Az elmúlt évtizedekben az alapszakma egyes ágai rohamléptekben fejlődtek, ezzel párhuzamosan a rinológia is komplex és önálló egységgé formálódott. Ennek megfelelően számos országban önálló társaság képviseli, hazánkban a fő egyesületen belül működő szekció irányítja a rinológiai tudományos életet. Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány nem látott napvilágot. Ezt a hiányt hivatott pótolni a Gyakorlati rinológia című szakkönyv, amely összefoglalja az "orrászat-"nak és határterületeinek legújabb ismereteit. Az anatómiai és patofiziológiai ismeretanyagot a vizsgáló eljárások ismertetése egészíti ki. A fejezetek között olvashatunk a rhinitisről, rhinosinusitisről, daganatokról és a septo-rhinoplasztikai alapelvekről. Az endoszkópos melléküreg-sebészet alapjai mellett tárgyaljuk annak gyermek-fül-orr-gégészeti vonatkozásait, az egyes melléküregek és speciális térségek sebészetének különlegességeit, az orrvérzés endoszkópos ellátását, a koponyabázis és a hypophysis sebészetét. Szerepel a fejezetek között a szövődmények ellátása, liquorfisztula-zárás és a könnytömlő endonasalis sebészete is. Nem marad el a kötetből a hagyományos, de korszerűsített külső és radikális műtétek taglalása sem. Megismerhetjük a könyvből a legújabb navigációs rendszereket, és több határterületi kérdéssel is foglalkozunk, amelyek érintik a tüdőgyógyászatot, az allergo-immunológiát, a szomnológiát, a szemészetet és a maxillo-faciális traumatológiát. Reményeink szerint a graduális és posztgraduális képzésben résztvevőknek, valamint a rinológia felől érdeklődő szakorvosoknak egyaránt hasznos és érdekes lesz a kötet. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Sürgősségi fogászat
Nagy Gábor; Fejérdy Pál; Kivovics Péter
2021
9789632268040
Fogorvosnak lenni jó. Jó, mert a fájdalmat csökkenteni, megszüntetni orvosi eszközökkel, hatékony beavatkozással felemelő orvosi hivatás. Jó, mert miközben megszüntetjük a fájdalmat, gyógyítjuk a beteget, belelátunk a társadalom minden zegzugába, és segíteni tudunk úgy, hogy közben nem kell kivonnunk a beteget a társadalomból, tovább tudja folytatni mindennapos tevékenységét, munkáját, elfoglaltságát. Jó, mert azo...
Többet
Fogorvosnak lenni jó. Jó, mert a fájdalmat csökkenteni, megszüntetni orvosi eszközökkel, hatékony beavatkozással felemelő orvosi hivatás. Jó, mert miközben megszüntetjük a fájdalmat, gyógyítjuk a beteget, belelátunk a társadalom minden zegzugába, és segíteni tudunk úgy, hogy közben nem kell kivonnunk a beteget a társadalomból, tovább tudja folytatni mindennapos tevékenységét, munkáját, elfoglaltságát. Jó, mert azonnali visszajelzést kaphatunk gyógyítómunkánk eredményességéről, a fájdalmas fog nem fáj tovább, a kellemetlen, fájdalmas nyálkahártya-elváltozás okozta panasz azonnal enyhül, a letört fog újra használható. A fogászati betegek leggyakoribb panasza a fájdalom, ebből adódóan a fogorvosi beavatkozások igen jelentős része sürgősségi fogászati beavatkozás. E sorok írója húsz éven keresztül, minden második vasárnap éjszaka az akkori Központi Stomatológiai Intézet ambulanciáján teljesített szolgálatot, és látta el a sürgősségi fogászati ellátásra szoruló betegeket. Az is megadatott, hogy mint a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatója bevezethettem a Sürgősségi fogászat tantárgyat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán mint a tantárgy első előadója, és most az olvasó kezében tarthatja a Sürgősségi fogászat című könyvet, amelyet olyan munkatársakkal szerkeszthettem, akik mindig példaképként álltak előttem. Remélem, mind az egyetemi hallgatók, mind a végzett kollégák haszonnal forgatják a könyvet, és olyan szeretettel fogadják és használják, mint amilyen szeretettel és örömmel mi készítettük. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Maxillofacialis anatómia
Fehér Erzsébet
2021
9789632264820
A rinológia az orr- és az orrmelléküregek patofiziológiájával és betegségeivel foglalkozó tudományág, amely a fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti szakma szerves része. Az elmúlt évtizedekben az alapszakma egyes ágai rohamléptekben fejlődtek, ezzel párhuzamosan a rinológia is komplex és önálló egységgé formálódott. Ennek megfelelően számos országban önálló társaság képviseli, hazánkban a fő egyesületen belül mű...
Többet
A rinológia az orr- és az orrmelléküregek patofiziológiájával és betegségeivel foglalkozó tudományág, amely a fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti szakma szerves része. Az elmúlt évtizedekben az alapszakma egyes ágai rohamléptekben fejlődtek, ezzel párhuzamosan a rinológia is komplex és önálló egységgé formálódott. Ennek megfelelően számos országban önálló társaság képviseli, hazánkban a fő egyesületen belül működő szekció irányítja a rinológiai tudományos életet. Évente számtalan szakkönyv jelenik meg világszerte ebben a témában, hazánkban azonban mindez ideig ilyen jellegű kiadvány nem látott napvilágot. Ezt a hiányt hivatott pótolni a Gyakorlati rinológia című szakkönyv, amely összefoglalja az "orrászat-"nak és határterületeinek legújabb ismereteit. Az anatómiai és patofiziológiai ismeretanyagot a vizsgáló eljárások ismertetése egészíti ki. A fejezetek között olvashatunk a rhinitisről, rhinosinusitisről, daganatokról és a septo-rhinoplasztikai alapelvekről. Az endoszkópos melléküreg-sebészet alapjai mellett tárgyaljuk annak gyermek-fül-orr-gégészeti vonatkozásait, az egyes melléküregek és speciális térségek sebészetének különlegességeit, az orrvérzés endoszkópos ellátását, a koponyabázis és a hypophysis sebészetét. Szerepel a fejezetek között a szövődmények ellátása, liquorfisztula-zárás és a könnytömlő endonasalis sebészete is. Nem marad el a kötetből a hagyományos, de korszerűsített külső és radikális műtétek taglalása sem. Megismerhetjük a könyvből a legújabb navigációs rendszereket, és több határterületi kérdéssel is foglalkozunk, amelyek érintik a tüdőgyógyászatot, az allergo-immunológiát, a szomnológiát, a szemészetet és a maxillo-faciális traumatológiát. Reményeink szerint a graduális és posztgraduális képzésben résztvevőknek, valamint a rinológia felől érdeklődő szakorvosoknak egyaránt hasznos és érdekes lesz a kötet. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Gyermek-fül-orr-gégészet
Hirschberg Jenő; Katona Gábor; Bach Ádám; Benedek Pálma; Csákányi Zsuzsanna; Gáborján Anita; Garay Zsolt; Gerlinger Imre; Hacki Tamás; Hirschberger Andor; Huszka János; Kiss Gabriella; Kovács Éva; Nagy Anikó; Pytel József; Rovó László; Sultész Mónika; Szirmai Ágnes; Tamás László; Tóth László
2021
9789632267661
Noha a XX. század elején már voltak kollégák, akik gyakorlatot szereztek a gyermekek fül-orr-gégészeti ellátása terén, a szakma igazi fejlődése, széleskörű önállóvá válása az utóbbi 20?30 évben ment végbe. Ebben az időszakban mutatott azelőtt soha nem látott fejlődést a gyermekkori laryngotrachealis rekonstrukció, az implantálható hallásjavító eszközök széles köre, beleértve természetesen a cochlearis implantáció ...
Többet
Noha a XX. század elején már voltak kollégák, akik gyakorlatot szereztek a gyermekek fül-orr-gégészeti ellátása terén, a szakma igazi fejlődése, széleskörű önállóvá válása az utóbbi 20?30 évben ment végbe. Ebben az időszakban mutatott azelőtt soha nem látott fejlődést a gyermekkori laryngotrachealis rekonstrukció, az implantálható hallásjavító eszközök széles köre, beleértve természetesen a cochlearis implantáció térhódítását és általánossá válását. A kommunikációs zavarok, a nyelési és alvási rendellenességek diagnosztikája és gyógyítása új lendületet vett. A fejlődési rendellenességek genetikai hátterének tisztázása, a plasztikai sebészeti módszerek integrálása, az endoszkópos technika általánossá válása szintén erre az időszakra esik. A társszakmák, mint a neurológia, a szájsebészet, az aneszteziológia, a képalkotó és labordiagnosztika, a bőrgyógyászat, a pszichológia, a logopédia és audiológia, a foniátria szintén hatalmas fejlődésen mentek át, és ez megjelent a gyermek-fül-orr-gégészettel közös betegellátásban is. Utoljára éppen 40 évvel ezelőtt jelent meg magyar szerző, Kollár Dezső tollából átfogó, a maga korában igen kitűnő tankönyv a medikusok, szakorvosjelöltek, szakorvosok számára. A fent leírt változások, az exponenciális fejlődés tette szükségessé, hogy a szakma összefogjon, és ismét megjelentessen egy korszerű, jól használható, teljességre törekvő tankönyvet. A szerkesztők és a szerzők bíznak benne, hogy ilyen munkát bocsátanak útjára az érdeklődő olvasók számára. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A gyermek-fül-orr-gégészet speciális kérdései.
 • Fülészet.
 • Audiológia.
 • Foniátria.
 • Rinológia.
 • Száj-, torok- és garatgyógyászat.
 • A gége és a tracheobronchialis rendszer.
 • Fej-, nyak- és nyelőcsőgyógyászat.
;;
Részleges, kivehető fogpótlások
Radnai Márta
2021
9789632263601
A fogászati implantátumok korában is sok beteg számára a részleges kivehető fogpótlás jelenti a megfelelő terápiás eszközt, ezért a fogorvostanhallgatók és fogtechnikusok képzésében ez a téma kiemelkedő fontosságú napjainkban is. A könyv az ilyen fogművek készítéséhez kíván elméleti alapokat és gyakorlati útmutatót nyújtani, magában foglalva a kivehető műfogsorok készítésének biológiai, statikai, funkcionális, any...
Többet
A fogászati implantátumok korában is sok beteg számára a részleges kivehető fogpótlás jelenti a megfelelő terápiás eszközt, ezért a fogorvostanhallgatók és fogtechnikusok képzésében ez a téma kiemelkedő fontosságú napjainkban is. A könyv az ilyen fogművek készítéséhez kíván elméleti alapokat és gyakorlati útmutatót nyújtani, magában foglalva a kivehető műfogsorok készítésének biológiai, statikai, funkcionális, anyagtani, esztétikai és prevenciós szempontjait. A tankönyv a hazai szakirodalom mellett a német és az angol szakirodalomra támaszkodik, azt saját tapasztalatokkal kiegészítve. Az elméleti háttér tárgyalását a különböző típusú kivehető fogpótlások készítésének klinikai és fogtechnikai lépései követik. Az anyagtani fejezet csak a kivehető pótlások készítésekor fontos szempontokat ismerteti röviden, nem tartalmaz minden fogászati anyagtani ismeretet. A könyv kitér a fogorvos fogtechnikus közötti információ áramlás fontosságára és az ellátás jogi kérdéseire is. A kötetben összefoglalt ismeretek minden bizonnyal hasznosak a gyakorló fogorvosoknak is, akik betegeik számára korszerű elvek alapján kívánnak olyan ellátást nyújtani, ami hosszú távon is sikeres. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Fascia, a testtartás szervrendszere
Pegán Attila
2021
9789632267739
A Fascia, a testtartás szervrendszere az első magyar nyelvű átfogó mű a kötőszövetről és azon belül is a fasciáról. Szakmai körökben egyre ismertebbé válnak a fascialis technikák, használatuk terjedőben van, mégis beható és rendszerezett ismereteket most először kapnak kezükbe a szakemberek és az egészségük iránt érdeklődő olvasók. Pegán Attila két évtizedes nemzetközi szakmai tapasztalattal a háta mögött vállalko...
Többet
A Fascia, a testtartás szervrendszere az első magyar nyelvű átfogó mű a kötőszövetről és azon belül is a fasciáról. Szakmai körökben egyre ismertebbé válnak a fascialis technikák, használatuk terjedőben van, mégis beható és rendszerezett ismereteket most először kapnak kezükbe a szakemberek és az egészségük iránt érdeklődő olvasók. Pegán Attila két évtizedes nemzetközi szakmai tapasztalattal a háta mögött vállalkozik arra, hogy végig vezesse az olvasót a fascialis rendszer hálózatán. A sejtek életének fascialis vonatkozásaitól, a szövetek alakításában játszott szerepén át az emberi testet a folytonosság és a részek közötti kapcsolatok új dimenziójába helyezi. Lehetőséget kínál ezáltal egy holisztikus nézőpont kialakítására, ahonnan az emberi test szerveződése és mozgása logikussá válik, és funkcionális értelmet is kap. A könyvben ritkán látható, impozáns képanyag segíti a fascia képi világának megismerését. Több tudományos terület, kutatási irányzat és a fő fascialis terápiák mellett bemutatja a világszerte ismert Anatomy Trains gyűjtemény speciális fotósorozatát és Dr. Jean-Claude Guimberteau élő szövetekről készített felvételeit is. A könyv részletesen tárgyalja a regionális anatómiát, az idegrendszer, az emésztő szervrendszer és a mozgás szervrendszer esetében is, ezért a könyv kisebb anatómiai atlaszként is megállja a helyét. A szerző elsődlegesen olvasmányos, ismeretterjesztő műnek szánja a könyvet, amelynek ott van a helye referenciagyűjteményként minden gyógyítással és emberekkel foglalkozó szakember és érdeklődő laikus könyvespolcán. Ahogy Thomas Myers is kiemeli a könyv előszavában: a kötet "megbízhatóan szintetizálja számos kutatási irányzat eredményét egy könyvben - ezzel sok időt és energiát spórolva az olvasónak! ... Akár érintéses terápiák gyakorlója, gyógytornász, pszichológus, edző, táncos vagy testnevelő tanár vagy, ez a könyv kitágítja a gondolkodásodat, és ha hagyod, azzal együtt a praxisodat is." (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
A betegek önrendelkezési joga
Hidvéginé Adorján Lívia; Sáriné Simkó Ágnes; Ohár Andrea
2021
9789632267883
A betegség, az életvégi ellátás, a haldoklás jogi, pszichológiai és pszichiátriai kérdéseire keresi a választ több évtizedes gyakorlata alapján a kötet három szerzője a bíró, a jogalkotó, és a pszichiáter-pszichológus szemszögéből. Bemutatják a jogi szabályozást, a tényleges gyakorlatot, ismertetik a külföldi megoldásokat, és számos konkrét esetet elemeznek. A betegellátás alapvető kérdése, hogy miként érvényesülh...
Többet
A betegség, az életvégi ellátás, a haldoklás jogi, pszichológiai és pszichiátriai kérdéseire keresi a választ több évtizedes gyakorlata alapján a kötet három szerzője a bíró, a jogalkotó, és a pszichiáter-pszichológus szemszögéből. Bemutatják a jogi szabályozást, a tényleges gyakorlatot, ismertetik a külföldi megoldásokat, és számos konkrét esetet elemeznek. A betegellátás alapvető kérdése, hogy miként érvényesülhet a beteg önrendelkezéshez való alapvető joga akkor, amikor a helyzete eleve korlátozza választási lehetőségeit. Dönthet-e az ellátás visszautasításáról? Kizárhat-e egyes beavatkozásokat? Rendelkezhet-e előre arról, hogy mit tehetnek és mit nem vele akkor, amikor már nem lesz megfelelő belátási képessége? Mi lehet az "élő végrendelet" (living will) tartalma? Miben különbözik ettől az előzetes jognyilatkozat? Milyen állapotban lehet érvényesen végrendelkezni? Melyek az eutanázia és palliatív medicina lehetőségei, korlátai? Hogyan hatnak a mentális betegségek a belátási képességre? Hogyan hat a gyógyszeres kezelés a belátási képességre? (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Vérlemezkegátló kezelés a kardiovaszkuláris gyógyászatban
Komócsi András
2021
9789632268019
Könyvünk célja áttekinteni a kardiológiai gyakorlatban alkalmazott gyógyszereket és azok különböző indikációs stratégiáit, ezzel segítve az evidencia alapú mindennapos alkalmazást. Mivel a véralvadás és a vérlemezkék funkciója és sok esetben az alkalmazott gyógyszerek hatásmechanizmusa átfedést mutat, ezért bár a véralvadásgátlás teljes részleteiben történő tárgyalása túlnyúlik a könyv határain, az aggregációgátlá...
Többet
Könyvünk célja áttekinteni a kardiológiai gyakorlatban alkalmazott gyógyszereket és azok különböző indikációs stratégiáit, ezzel segítve az evidencia alapú mindennapos alkalmazást. Mivel a véralvadás és a vérlemezkék funkciója és sok esetben az alkalmazott gyógyszerek hatásmechanizmusa átfedést mutat, ezért bár a véralvadásgátlás teljes részleteiben történő tárgyalása túlnyúlik a könyv határain, az aggregációgátlással kapcsolatos szempontok tekintetében igyekeztünk a véralvadási rendszer gyógyszerelését is tárgyalni. Az egyes gyógyszerek és indikációs területek tárgyalásánál alkalmazott egységes bemutatással, valamint a véralvadásgátló szerek együttes alkalmazásával és az egyes szerek közti váltás kérdéseivel kiemelten foglalkozunk. Reményeink szerint ez megalapozza, hogy a könyv megfelelő segítség legyen a gyakorló orvosok számára az aggregációgátlás területén történő eligazodáshoz. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Munkapiaci trendek - demográfiai és jóléti kihívások
Cserháti Ilona
2020
9789634931256
A kötet a hazai demográfiai helyzet adottságaira támaszkodva elemzi a fiatalok és az idősebb generációk hosszabb távú munkapiaci helyzetét, jólléti kilátásait. A flexibilis munkaformák és az automatizáció terjedésével mind a vállalatvezetési attitűdök, mind a szabályozási keretek gyökeresen átalakulnak, a sikeres felzárkózás kulcsa a digitálisan is képzett munkaerő, a rugalmas munkahelyek és a nemzetközileg is ver...
Többet
A kötet a hazai demográfiai helyzet adottságaira támaszkodva elemzi a fiatalok és az idősebb generációk hosszabb távú munkapiaci helyzetét, jólléti kilátásait. A flexibilis munkaformák és az automatizáció terjedésével mind a vállalatvezetési attitűdök, mind a szabályozási keretek gyökeresen átalakulnak, a sikeres felzárkózás kulcsa a digitálisan is képzett munkaerő, a rugalmas munkahelyek és a nemzetközileg is versenyképes jövedelem. A téma sokrétűsége és az egyes kutatási területek közötti számos kapcsolódási pont azt igényli, hogy a kérdéskört több oldalról szemügyre vegyük.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Kihívások a magyar népesedési folyamatokban a várható mortalitási és élettartam-pályák fényében, valamint ennek hatásai a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. (p. 15-80.)
 • Az élettartam-kockázat hatása a nyugdíjra. (p. 17-36.)
 • Magyar megyék népesség-előrejelzése. (p. 37-49.)
 • Fiatalok nyugdíjvárakozásai Magyarországon - kitekintéssel az OECD-országok lakosságának nyugdíjba vonulási és várható élettartam-trendjeire. (p. 50-68.)
 • A halandóságcsökkenés rotációja. (p. 69-80.)
 • A társadalom öregedéséből fakadó munkapiaci kihívások, az aktív idősödés perspektívái, részvételi esélyeik az új típusú foglalkoztatásban. (p. 81-148.)
 • Az idősebb munkavállalók munkavállalási igényeit meghatározó tényezők vizsgálata. (p. 83-100.)
 • Az idősebb magyar munkavállalók a platformokon keresztüli munkavégzésben. Esettanulmány és háttérelemzés. (p. 101-122.)
 • Az idősebbekkel szembeni diszkrimináció munkaerő-felvételkor. Tesztelési eredmények női jelentkezők esetében. (p. 123-148.)
 • A jövő kihívásaira reagáló magyar munkapiac. (p. 149-277.)
 • Mobilitás és méltányosság. Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásának okai és folyamata. (p. 151-167.)
 • Globalizáció - partnerség - vállalat. (p. 168-186.)
 • A távmunka perspektívái Magyarországon. (p. 187-204.)
 • Gazdasági szerkezet, munkaerőpiac, termelékenység - átrendeződés a koronavírus-válság után Magyarországon. (p. 205-235.)
 • A magyar orvostanhallgatók elvándorlási szándékainak befolyásoló tényezői. (p. 236-251.)
 • Szakmaválasztás és mikrocenzus. (p. 252-277.)
 • A munkával kapcsolatos percepciók. (p. 279-360.)
 • A jövő munkahelyével kapcsolatos elvárások/várakozások alakulása. (p. 281-297.)
 • Az időskori utazások költési szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon. (p. 298-318.)
 • A rugalmas munkaerőpiac mérőszámai a hivatalos statisztikában. (p. 319-335.)
 • Az időskorúak turisztikai foglalkoztatásának jóllét-orientált vizsgálata. (p. 336-350.)
 • A gazdasági fejlettség és a távmunka közötti kapcsolat vizsgálata Európában. (p. 351-360.)
;Economics;
Piacgazda(g)ság
Gilányi Zsolt
2021
9789634545620
Piacgazda(g)ság
Tartalomjegyzék
 • A társadalmi meggazdagodás tudományának alapjai. (p. 11-102.)
 • Tudományos eljárás. (p. 16-22.)
 • Változások ábrázolása: folytonos versus diszkrét idejű modellek. (p. 22-29.)
 • A priori az elméletalkotásban. (p. 29-33.)
 • Posztulátumok a társadalmi meggazdagodásról. (p. 33-67.)
 • Pénzrendszerek. (p. 67-102.)
 • Makro-OIKONOMIA. (p. 103-175.)
 • Értékelmélet és oikonomia. (p. 105-136.)
 • Számviteli megközelítés és oikonomia. (p. 136-166.)
 • Az öszvér: kísérlet az értékelmélet és a számviteli megközelítés ötvözésére. (p. 166-175.)
 • Makro-KHREMATISTIKÉ. (p. 176-204.)
 • Khrematistiké a pénzrendszerben: egyszerűsített Rosier-modell. (p. 177-189.)
 • Khrematistiké a termelő szférában. (p. 189-204.)
;Economics;
Az obezitás magatartástudományi vonatkozásai
Czeglédi Edit
2021
9789633311363
Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb jelentőségű népegészségügyi problémája. Prevenciója és hatékony kezelése optimálisan integratív és páciensközpontú szemléletben, élethosszig tartó multidiszciplináris gondozás keretében valósítható meg. Mindezt megnehezíti az elhízásnak az egészségügyi ellátórendszerben is megjelenő negatív megítélése, a kezelési együttműködésben mutatkozó problémák gyakorisága és a vissza...
Többet
Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb jelentőségű népegészségügyi problémája. Prevenciója és hatékony kezelése optimálisan integratív és páciensközpontú szemléletben, élethosszig tartó multidiszciplináris gondozás keretében valósítható meg. Mindezt megnehezíti az elhízásnak az egészségügyi ellátórendszerben is megjelenő negatív megítélése, a kezelési együttműködésben mutatkozó problémák gyakorisága és a visszaesésre való fokozott veszélyeztetettség. Éppen ezért az obezitás epidémiájának visszaszorításáért folytatott küzdelem sikerének előfeltétele az elhízással szembeni negatív attitűdök pozitívabbá formálása és az elhízással élő páciensek stigmatizációjának csökkentése. Mindezt elősegíti az obezitás komplex etiológiai hátterének megértése és a hatékony testsúlykontrollt nehezítő sokrétű tényezők megismerése. A páciensek kezelési együttműködésének növekedését hatékonyan támogathatja a folyamatos munkálkodás a motiváció növelésén, illetve szinten tartásán és az egészséges testsúlykontrollt szolgáló magatartásokat megcélzó készségfejlesztés. A kötet mindezen területeket érinti, az elméleti tudás mellett a mindennapi klinikai munka keretében is jól alkalmazható gyakorlati készségekkel ruházza fel a szakembereket, az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szegmensében. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Őszi kék
Csányi Vilmos
2018
9789632938196
Ismertető: Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer évig élhetnénk? Hogyan ad értelmet az ember saját pillanatnyi létének a földi élet végtelen folyamatában? Értelmezhető-e evolúciós szempontból a kultúra és a morál? Hogyan okoz tragédiát a legjobb emberi szándék is? Miért vágyakozunk mindig máshová, és miért keressük a kapcsolatot földön kívüli fajokkal, ha még a delfinekkel sem tudtunk egy jót beszélgetni? Csányi Vilm...
Többet
Ismertető: Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer évig élhetnénk? Hogyan ad értelmet az ember saját pillanatnyi létének a földi élet végtelen folyamatában? Értelmezhető-e evolúciós szempontból a kultúra és a morál? Hogyan okoz tragédiát a legjobb emberi szándék is? Miért vágyakozunk mindig máshová, és miért keressük a kapcsolatot földön kívüli fajokkal, ha még a delfinekkel sem tudtunk egy jót beszélgetni? Csányi Vilmos etológus és Géczi János író párbeszéde nem mindennapi intellektuális utazásra csalja el az olvasót. Két Homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. Két barát beszélget életről és halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk becsapásáról. Arról, ami fontos, és arról, amit sohasem érthetünk meg. "Mindig utálom, amikor az életemről kérdeznek" - mondja az interjú alanya. A kérdésekre adott válaszok azonban lépésről lépésre nemcsak a tudós elfogulatlan ítéleteit, de egy kivételes ember kivételes életének személyes fordulópontjait és meghatározó felismeréseit is felfedik az olvasó előtt.
Kevesebbet
;Literature;Biology and nature;
A rózsa labirintusa : egy örök jelkép nyomában
Géczi János
2020
9789632939476
Hogyan lett a virág az édenkert, majd a teremtés harmóniájának szimbóluma? Miért festettek rózsát a felvonulási épületre Knósszoszon? Milyen gyógyszerek alkotórésze volt különböző korokban és helyeken? És mi köze a rózsának az erotikához? A rózsa rejtvény, amely megfejtésre vár. A rózsa több egyszerű virágnál. Egyetemes szimbólum, amely a legkülönfélébb gondolatok és érzések kifejezését tette lehetővé. Keleti és ...
Többet
Hogyan lett a virág az édenkert, majd a teremtés harmóniájának szimbóluma? Miért festettek rózsát a felvonulási épületre Knósszoszon? Milyen gyógyszerek alkotórésze volt különböző korokban és helyeken? És mi köze a rózsának az erotikához? A rózsa rejtvény, amely megfejtésre vár. A rózsa több egyszerű virágnál. Egyetemes szimbólum, amely a legkülönfélébb gondolatok és érzések kifejezését tette lehetővé. Keleti és európai kultúrák tükörképe, szemet gyönyörködtető vagy épp elképesztő ábrázolások tárgya, mítoszok, mesék, szerelmes történetek főszereplője. A rózsa és a rózsát szemlélő ember egyedülálló története, Géczi János gazdagon illusztrált, források százait bemutató könyve nemcsak egy virág kultúrtörténetét, de önmagunk megértését is segítheti.
Kevesebbet
;History;Biology and nature;Arts;
Gyermeksebészeti vezérfonal
Pintér András
2021
9789632267982
Az elmúlt 10-20 évben a gyermeksebészetben - hasonlóan az orvostudomány egyéb területeihez - forradalminak mondható változások mentek végbe mind a kórismézés, mind a terápia területén. A modern képalkotó eljárások - ultrahang, kifinomult izotópmódszerek, MR, CT, PET-CT - korábban elképzelhetetlennek tűnő ismeretek birtokába juttatták a gyermeksebészeket. A "Gyermeksebészeti vezérfonal" újabb kiadása nem kis gyerme...
Többet
Az elmúlt 10-20 évben a gyermeksebészetben - hasonlóan az orvostudomány egyéb területeihez - forradalminak mondható változások mentek végbe mind a kórismézés, mind a terápia területén. A modern képalkotó eljárások - ultrahang, kifinomult izotópmódszerek, MR, CT, PET-CT - korábban elképzelhetetlennek tűnő ismeretek birtokába juttatták a gyermeksebészeket. A "Gyermeksebészeti vezérfonal" újabb kiadása nem kis gyermeksebészeti kézikönyv, hanem az adott volumen keretein belül segíti az olvasót az új kórismézési és gyógyítási lehetőségek megismerésében és alkalmazásában. A könyv talán szokatlan stílusával az internet rohanó világában is segítheti az olvasót az újszülöttek, a csecsemők és a gyermekek sokirányú sebészeti betegségeiben eligazodni. A következetesen azonos szerkezetű és didaktikus szemléletű fejezetekben könnyen tájékozódhat az Olvasó. Újdonság a harmadik kiadásban, hogy az első és második kiadásban szerepelt a gyermekortopédia és a gyermek-idegsebészet is. Az elmúlt években azonban ezek a területek önállóvá váltak, és már lehetetlen lett volna megfelelő mélységben tárgyalni azokat. A szerkesztők ajánlják a könyvet a magasabb évfolyamú orvostanhallgatóknak, egészségügyi főiskolásoknak, aneszteziológusoknak, fiatal gyermeksebészeknek, traumatológusoknak, nőgyógyászoknak, urológusoknak, ortopéd orvosoknak, gyermekaneszteziológusoknak, körzeti orvosoknak, körzeti gyermekorvosoknak és természetesen a gyermekgyógyászoknak. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Kiéhezve
Rybakov Igor Vladimirovič
2020
9789634474951
Hogyan lehetséges az, hogy egy, a kietlen orosz sztyeppékről érkező, szigetelésben utazó cég a Szilícium-völgy üdvöskéit is megszégyenítő növekedésre képes? Hogyan volt képes a korrupt tisztviselők és a könyörtelen maffia fojtogatásában két orosz egyetemista egy immár Kelet-Európa bevételére készülő vállalatbirodalmat építeni? A Szovjetunió 1991-es kimúlása után ... két fiatal fizikus egy, az egész orosz piacot le...
Többet
Hogyan lehetséges az, hogy egy, a kietlen orosz sztyeppékről érkező, szigetelésben utazó cég a Szilícium-völgy üdvöskéit is megszégyenítő növekedésre képes? Hogyan volt képes a korrupt tisztviselők és a könyörtelen maffia fojtogatásában két orosz egyetemista egy immár Kelet-Európa bevételére készülő vállalatbirodalmat építeni? A Szovjetunió 1991-es kimúlása után ... két fiatal fizikus egy, az egész orosz piacot letaroló és az innováció terén az Apple-höz, a Google-höz és a Facebookhoz mérhető céget hozott létre. Az üzleti karrierjüket feketézéssel kezdő alapítók gyorsan milliárdossá váltak, a TechnoNICOL pedig valóságos birodalommá nőtte ki magát, az általuk gyártott termékek mára háztartások tízmillióiban találhatók meg világszerte. A céget alig húszéves korában alapító Igor Ribakov önéletrajza egyedülálló betekintést kínál a mai Oroszország kialakulásába, a nyugati és a keleti üzleti kultúra közötti ellentmondásokba és az orosz módra kiharcolt sikerbe.
Kevesebbet
;Economics;Technology;Politics;
EKG a gyakorlatban
Hampton, John R.; Adlam, David
2021
9789632267623
Az EKG alapelvei egyszerűek, ugyanakkor egészséges egyéneknél és különböző kardiológiai vagy egyéb problémák fennállásakor is számos eltérő görbével találkozhatunk, ami azt a látszatot keltheti, hogy az EKG-elemzés egy bonyolult folyamat. Ez a könyv ezekkel a változatos EKG-eltérésekkel foglalkozik, példákkal illusztrálva a különböző abnormalitásokat. Mindenki számára ajánlott, aki már tisztában van az alapokkal, ...
Többet
Az EKG alapelvei egyszerűek, ugyanakkor egészséges egyéneknél és különböző kardiológiai vagy egyéb problémák fennállásakor is számos eltérő görbével találkozhatunk, ami azt a látszatot keltheti, hogy az EKG-elemzés egy bonyolult folyamat. Ez a könyv ezekkel a változatos EKG-eltérésekkel foglalkozik, példákkal illusztrálva a különböző abnormalitásokat. Mindenki számára ajánlott, aki már tisztában van az alapokkal, és szeretné az EKG-t a leghatékonyabban beépíteni a mindennapi klinikai gyakorlatba. Az EKG-elemzés azonban önmagában nem elegendő, az valójában a beteg kórtörténetének és fizikális vizsgálatának a kiegészítése. A betegek nem azért fordulnak orvoshoz, hogy róluk EKG készüljön, hanem vagy kontrollvizsgálatra jelentkeznek, vagy panaszaik okát keresik. Éppen ezért a könyv egyes fejezetei valós klinikai helyzeteket ismertetve tárgyalják az olyan kórképeket, mint a palpitatio, a syncope, a mellkasi fájdalom, a dyspnoe vagy más, nem kardiológiai állapotok. Minden fejezet elején találunk egy rövid leírást a beteg anamnéziséről és a fizikális vizsgálat eredményeiről, ezzel is hangsúlyozva, hogy az EKG az általános betegvizsgálatnak csak egy részét képezi. Bemutatjuk az ambuláns monitorozást és az új típusú eszközöket, de az egyre korszerűbb pacemakerek és defibrillátorok használatát is ismertetjük. Tisztázzuk az összefüggéseket a myocardialis infarctus okozta EKG-eltérések, a koronária-rendszer anatómiája és a szívizom károsodásának helye között. A könyv fő célja tehát az EKG-elemzés, és kevésbé részletezzük a betegellátás további lépéseit. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Gyermeknefrológia
Tulassay Tivadar; Szabó Attila
2021
9789632268002
Átfogó, a vese és a húgyutak betegségeit a klinikai gyakorlat szempontjából bemutató könyvet nem csupán a gyermekekkel, hanem a felnőttekkel foglalkozó nefrológusoknak is ajánljuk. Annál is inkább, mert a felnőttkori vesebetegségek egy része a gyermekkorban gyökeredzik. Az első fejezetekből megismerhetjük a vese anatómiáját, morfológiai és funkcionális fejlődését. Nagy hangsúlyt kapott a könyvben a vese élettani s...
Többet
Átfogó, a vese és a húgyutak betegségeit a klinikai gyakorlat szempontjából bemutató könyvet nem csupán a gyermekekkel, hanem a felnőttekkel foglalkozó nefrológusoknak is ajánljuk. Annál is inkább, mert a felnőttkori vesebetegségek egy része a gyermekkorban gyökeredzik. Az első fejezetekből megismerhetjük a vese anatómiáját, morfológiai és funkcionális fejlődését. Nagy hangsúlyt kapott a könyvben a vese élettani szerepe, a veseműködés diagnosztikája. A korszerű képalkotó eszközökkel és laboratóriumi módszerekkel már méhen belül kimutatható a vese és a húgyutak fejlődési zavara. Bár ezeknek még nem lehet mindegyikét orvosolni, de képet kapunk a beavatkozási lehetőségekről. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre több éretlen koraszülött marad életben. Ez örvendetes ugyan, azonban számos klinikai vonzata van. Közülük a leggyakoribbakat és a lehetséges kezelési módokat bőséges irodalmi hivatkozással alátámasztva ismerhetjük meg. A könyv összefoglalja mindazokat az akut és krónikus betegségeket, amelyek befolyásolják a vesefunkciót, a vérnyomást, a folyadék- és elektrolit-háztartást, illetve a szisztémás betegségekhez kapcsolódó vesekárosodást. A tizenhat fejezetből álló könyv elméleti és gyakorlati tudnivalókat egyaránt tartalmaz, a megértést mintegy háromszáz ábra segíti. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
GIS Cartography
Peterson, Gretchen N.
2021
9780367857943
"Since the publication of the bestselling second edition 5 years ago, vast and new globally-relevant geographic datasets have become available to cartography practitioners, and with this has come the need for new ways to visualize them in maps as well as new challenges in ethically disseminating the visualizations. With new features and significant updates that address these changes, this edition remains faithful ...
Többet
"Since the publication of the bestselling second edition 5 years ago, vast and new globally-relevant geographic datasets have become available to cartography practitioners, and with this has come the need for new ways to visualize them in maps as well as new challenges in ethically disseminating the visualizations. With new features and significant updates that address these changes, this edition remains faithful to the original vision that cartography instruction should be software agnostic. Discussing map design theory and technique rather than map design tools, this book focuses on digital cartography and its best practices. This third edition has completely new sections on how to deal with maps that go viral and the ethics therein; new presentation ideas; new features such as amenities, climate data, and hazards; the new Equal Earth projection; and vector tile design considerations. All chapters are thoroughly updated with new illustrations and new sections for datasets that didn't exist when the second edition was published, as well as new techniques and trends in cartography. New in the third edition: A true textbook, written with a friendly style and excellent examples explaining everything from layout design to fonts and colors, to specific design considerations for individual feature types, to static and dynamic cartography issues. Thoroughly updated with new features such as points of interest, climate data, hazards, and buildings; new projections such as the Equal Earth projection and the Spilhaus projection; and vector tile design considerations such as label placement techniques and tricks for making world-class basemaps. Includes over 70 new map examples that display the latest techniques in cartography. Reflects on new developments in color palettes; visualization patterns; datums; and non-static output media such as animation, interaction, and large-format cinematic techniques, that weren't available for the second edition. Defines and illustrates new terms that have made their way into the profession over the last few years such as story maps, flow maps, Dorling cartograms, spec sheets, bivariate choropleths, firefly cartography, Tanaka contours, and value-by-alpha. In this third edition, author Gretchen Peterson takes a "don't let the technology get in the way" approach to the presentation, focusing on the elements of good design, what makes a good map, and how to get there, rather than specific software tools. She provides a reference that you can thumb through time and again as you create your maps. Copiously illustrated, the third edition explores novel concepts that kick-start your pursuit of map-making excellence. The book doesn't just teach you how to design and create good maps, it teaches you how to design and create superior maps."
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Introduction.
 • Creative Inspiration.
 • Layout Design.
 • 4.,
 • Fonts.
 • Color.
 • 6.,
 • Features.
 • Static Maps.
 • Projections.
 • Zoom-Level Design.
;Other;
Milyen követ találtam?
Hochleitner, Rupert
2020
9786155723339
"Kedves ásványkedvelő barátunk! Könyvünkben megtalálható a 85 leggyakoribb ásvány, drágakő, kőzet és ősmaradvány (fosszília) leírása. Természetesen nem fogsz mindenre azonnal rábukkanni a környezetedben, de ha felkészülten indulsz a keresésükre, és tájékozódsz a kőzetekről, bizonyára találsz majd egy-két példányt magad is." Részlet a könyv bevezetőjéből
;Chemistry and chemical technology;Geography and geological sciences;
Közlekedési földrajz
Baráth Ferenc; Rimóczi Miklós
2020
"A tankönyv az általános közlekedési-földrajzi ismereteken túl a hazai és nemzetközi vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési útvonalakat tartalmazza. A páneurópai közlekedési folyosók (Helsinki-korridorok) témakörét egy teljes fejezetben mutatja be és kitekint a korszerű közlekedési, illetve szállítási módokra is." Kiadói ajánló
;Geography and geological sciences;Economics;Technology;
Saudi Arabia
Al-Matrafi, Mohamed bin Abdel-Hádi
2020
9786150075907
A könyv 2020-as megjelenése egybeesik a Szaúd-Arábiai Királyság G20-as elnökségével, valamint a Királyság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 25. évfordulójával. A könyv célja a Királyság közdiplomáciai szerepének megerősítése, történelmének, jelenének, civilizációs és fejlesztési vívmányainak, 2030-as jövőképének, és turisztikai pilléreinek bemutatása, a Királyságba látogató magyar fotog...
Többet
A könyv 2020-as megjelenése egybeesik a Szaúd-Arábiai Királyság G20-as elnökségével, valamint a Királyság és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 25. évfordulójával. A könyv célja a Királyság közdiplomáciai szerepének megerősítése, történelmének, jelenének, civilizációs és fejlesztési vívmányainak, 2030-as jövőképének, és turisztikai pilléreinek bemutatása, a Királyságba látogató magyar fotográfusok által készített képekkel illusztrálva.
Kevesebbet
;;
Bolygónk, vizeink, életünk védelme
Papp Lajos
2020
9789633188989
;Environmental science and education;Technology;
Nagyon kék könyv
Gévai Csilla
2020
9789631366426
"A Nagyon Kék Könyv egy gyerekeknek szóló, környezettudatos gondolkodást fejlesztő sorozat második kötete. Míg az első rész, a Nagyon Zöld Könyv általában beszélt a környezetvédelemről, addig a Nagyon Kék Könyv a víz témáját járja körbe: állapotát, múltját, jelenét és jövőjét. A szerző vallja, hogy egyetlen ember sem vonhatja ki magát az egyéni felelősség alól, ha a vizek állapotáról és jövőjéről van szó. Talán e ...
Többet
"A Nagyon Kék Könyv egy gyerekeknek szóló, környezettudatos gondolkodást fejlesztő sorozat második kötete. Míg az első rész, a Nagyon Zöld Könyv általában beszélt a környezetvédelemről, addig a Nagyon Kék Könyv a víz témáját járja körbe: állapotát, múltját, jelenét és jövőjét. A szerző vallja, hogy egyetlen ember sem vonhatja ki magát az egyéni felelősség alól, ha a vizek állapotáról és jövőjéről van szó. Talán e könyv néhány fiatal olvasót elindít majd olyan foglalkozások felé, amelyekről eddig talán sokan nem is hallottak. Ha e könyv hatására páran kedvet kapnak ahhoz, hogy egyszer majd ők legyenek a jövő vízügyi szakemberei, tengerbiológusai, fürdőorvosai, hidromérnökei, a szerző már elérte célját, hisz a jövőben egy- re több gondolkodó, kreatív elmére lesz szükség ezeken a szakterületeken is. Ezt a könyvet elolvasva talán még Greta Thunberg és az óceántisztító Boyan Slat is csettintene." Kiadói ajánló
Kevesebbet
;Environmental science and education;Geography and geological sciences;
Viral nanotechnology
Khudyakov, Yuri; Pumpens, Paul
2021
9780367658779
Viral nanotechnology presents an up-to-date overview of the rapidly developing field of viral nanotechnology in the areas of immunology, virology, microbiology, chemistry, physics, and mathematical modeling. Its chapters are by leading researchers and practitioners, making it both a comprehensive and indispensable resource for study and research. The field of viral nanotechnology is new and quickly expanding due t...
Többet
Viral nanotechnology presents an up-to-date overview of the rapidly developing field of viral nanotechnology in the areas of immunology, virology, microbiology, chemistry, physics, and mathematical modeling. Its chapters are by leading researchers and practitioners, making it both a comprehensive and indispensable resource for study and research. The field of viral nanotechnology is new and quickly expanding due to increasing demand of the applications already developed. The editors identify viral nanotechnology as a significant science that concerns itself with how to use the molecular modules that the distinctly different science of molecular engineering only constructs. The current potential applications of viral technology are manifold, with opportunities to revolutionize practices in photonics, catalysis, electronics, energy, biomedicine, health care, and public health. This book emphasizes using viral nanotechnology to improve health. A special emphasis is placed upon using viral nanotechnology for developing vaccines. In addition, it documents viral nanotechnology's use as a powerful tool for developing drugs and genetic therapies. There is also great potential in its use as a means for diagnostics, including the development of diagnostic reagents and novel imaging technologies for detecting disease and infectious agents.
Kevesebbet
;Biology and nature;Physics;
Parki narodowe
Olaczek, Romuald
2007
9788370735043
The Real Poland: National Parks - 23 Treasures of Nature, presents only a fragment our country, merely percent of its area. Twenty three spots on the map, like jewels scattered generously by Nature. You will see from the first pages of this book just how beautiful and prized, yet unknown, these places are. With the best Polish photographers we venture into the wild backwoods, cross boundless swamps and stern and o...
Többet
The Real Poland: National Parks - 23 Treasures of Nature, presents only a fragment our country, merely percent of its area. Twenty three spots on the map, like jewels scattered generously by Nature. You will see from the first pages of this book just how beautiful and prized, yet unknown, these places are. With the best Polish photographers we venture into the wild backwoods, cross boundless swamps and stern and obstinate mountains. We follow the traces of a pack of wolves; trace the flight of an eagle above a cliff-top. We bend over and examine a rare and endangered fern. And so we recognize the value of our national heritage and in doing so gain a better understanding of its worth and why we have to protect it.00023245
Kevesebbet
;Biology and nature;
Molecular biology
Craig, Nancy Lynn; Green, Rachel; Storz, Gisela; Greider, Carol; Wolberger, Cynthia; Cohen-Fix, Orna
2021
9780198788652
Molecular Biology: Principles of Genome Function offers a fresh, distinctive approach to the teaching of molecular biology. It is an approach that reflects the challenge of teaching a subject that is in many ways unrecognizable from the molecular biology of the 20th century - a discipline in which our understanding has advanced immeasurably, but about which many questions remain to be answered.It is written with s...
Többet
Molecular Biology: Principles of Genome Function offers a fresh, distinctive approach to the teaching of molecular biology. It is an approach that reflects the challenge of teaching a subject that is in many ways unrecognizable from the molecular biology of the 20th century - a discipline in which our understanding has advanced immeasurably, but about which many questions remain to be answered.It is written with several guiding themes in mind: A focus on key principles provides a robust conceptual framework on which students can build a solid understanding of the discipline; An emphasis on the commonalities that exist between the three kingdoms of life, and the discussion of differences between the three kingdoms where such differences offer instructive insights into molecular processes and components, gives students an accurate depiction of our current understanding of the conserved nature of molecular biology, and the differences that underpin biological diversity; An integrated approach demonstrates how certain molecular phenomena have diverse impacts on genome function by presenting them as themes that recur throughout the book, rather than as artificially separated topics.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Guyton and Hall textbook of medical physiology
Hall, John Edward; Guyton, Arthur C.
2021
9780323597128
"The world's foremost physiology textbook. Known for its clear presentation style, single-author voice, and focus on content most relevant to clinical and pre-clinical students, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Edition, employs a distinctive format to ensure maximum learning and retention of complex concepts. A larger font size emphasizes core information while supporting information, including...
Többet
"The world's foremost physiology textbook. Known for its clear presentation style, single-author voice, and focus on content most relevant to clinical and pre-clinical students, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Edition, employs a distinctive format to ensure maximum learning and retention of complex concepts. A larger font size emphasizes core information while supporting information, including clinical examples are detailed in smaller font and highlighted in pale lavender - making it easy to quickly skim the essential text or pursue more in-depth study. This two-tone approach, along with other outstanding features makes this bestselling text a favorite of students worldwide. Key features include : offers a clinically oriented perspective written with the clinical and pre-clinical student in mind, bridging basic physiology with pathophysiology ; focuses on core material and how the body maintains homeostasis to remain healthy, emphasizing the important principles that will aid in later clinical decision making ; presents information in short chapters using a concise, readable voice that facilitates learning and retention ; contains more than 1,200 full-color drawings and diagrams - all carefully crafted to make physiology easier to understand ; features expanded clinical coverage including obesity, metabolic and cardiovascular disorders, Alzheimer's disease, and other degenerative diseases." (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Essentials of internal medicine
Talley, Nicholas Joseph; Frankum, Brad; O'Connor, Simon
2021
9780729543125
Written by Nicholas J Talley, Simon O'Connor and Brad Frankum, this engaging and instructive text provides practical pathways to diagnosis and up-to-date strategies for implementing evidence-based treatments for prevalent conditions. Learn how to: identify what is clinically important understand and investigate disease create an effective strategy for treatment use technological diagnostic tools. ? This new edi...
Többet
Written by Nicholas J Talley, Simon O'Connor and Brad Frankum, this engaging and instructive text provides practical pathways to diagnosis and up-to-date strategies for implementing evidence-based treatments for prevalent conditions. Learn how to: identify what is clinically important understand and investigate disease create an effective strategy for treatment use technological diagnostic tools. ? This new edition of Essentials of Internal Medicine 4e describes established and trusted diagnostic techniques to equip students and trainees with the skills to succeed in their profession. The visually dynamic text offers a framework of knowledge covering core facts and addressing difficult-to-master topics such as: holistic approach to patient treatment the importance of diagnosis the physician's role in public health the physician as scholar. Key Features Contributions from expert clinicians leading the advancement of medicine globally Need-to-know ?clinical pearls' throughout each chapter Memory jog lists and tables Multiple choice questions with end-of-chapter answers and extensive explanations Enhanced eBook version included with purchase (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;;
Histology
Lowrie, D. J.,
2020
9781626234130
Histology: An Essential Textbook is a concise, multimedia study guide for medical students who need to learn the functions and related correlations of cells, tissues, and organs of the human body. Professor D.J. Lowrie, Jr. has written a unique and practical medical histology resource based on self-directed modules originally created to replace live histology laboratory sessions. This resource will help medical st...
Többet
Histology: An Essential Textbook is a concise, multimedia study guide for medical students who need to learn the functions and related correlations of cells, tissues, and organs of the human body. Professor D.J. Lowrie, Jr. has written a unique and practical medical histology resource based on self-directed modules originally created to replace live histology laboratory sessions. This resource will help medical students learn how to identify histological structures on slide preparations and electron micrographs. Short videos by the author, who demonstrates structures via digitized histology slides, provide additional guidance. Shorter, targeted concepts and brief explanations accompanied by numerous illustrations, self-assessment quizzes, and videos demonstrating key features of histological structures set this resource apart from existing, text-dense books.
Kevesebbet
;Medical sciences;
Kumar & Clark's clinical medicine
Kumar, Parveen June; Clark, Michael L.
2021
9780702078682
Now in its tenth edition, Kumar & Clark's Clinical Medicine is fully updated and revised under a new team of editors. Featuring new chapters covering: o Diagnosis: the art of being a doctor - helping readers to develop a confident clinical method in interactions with patients o Elderly medicine, frailty and multimorbidity o Public health o Surgery o Evidence-based medicine o Sepsis and the treatment of bacterial i...
Többet
Now in its tenth edition, Kumar & Clark's Clinical Medicine is fully updated and revised under a new team of editors. Featuring new chapters covering: o Diagnosis: the art of being a doctor - helping readers to develop a confident clinical method in interactions with patients o Elderly medicine, frailty and multimorbidity o Public health o Surgery o Evidence-based medicine o Sepsis and the treatment of bacterial infection o Haematological Oncology o Venous thromboembolic disease o Hypertension o Men's health Enhanced clinical skills content has been added to most chapters - helping readers tailor history-taking and examination skills to specific specialty-based contexts. Bonus online content - including self-assessment, common clinical and international cases, cardiovascular and respiratory audio material, clinical examination videos and bite-sized topic pages covering major conditions. Heavily revised throughout with smaller chapters to ease navigation, added introductions and system overviews included for most chapters. New to this edition Featuring new chapters covering: o Diagnosis: the art of being a doctor - helping readers to develop a confident clinical method in interactions with patients o Geriatric medicine, frailty and multimorbidity o Public health o Surgery o Evidence-based medicine o Sepsis o Haematological Oncology o Venous thromboembolic disease o Hypertension o Men's health o Obstetric medicine Enhanced clinical skills content has been added to most chapters - helping readers tailor history-taking and examination skills to specific specialty-based contexts.
Kevesebbet
;Medical sciences;
Lakhatatlan Föld
Wallace-Wells, David
2020
9789633247303
Mi vár ránk a Földön az elkövetkezendő harminc évben és utána? Aki a globális felmelegedéssel kapcsolatban elsősorban a tengerszint emelkedése miatt aggódik, az épp csak a felszínét kapargatja a lehetséges borzalmaknak. Mert a felszín alatt élelmiszerhiány, menekültválság, klímaháború és gazdasági hanyatlás rejlik. Vagyis rosszabb, sokkal rosszabb a helyzet, mint gondolnánk. A Lakhatatlan Föld "korszakalkotó mű" (...
Többet
Mi vár ránk a Földön az elkövetkezendő harminc évben és utána? Aki a globális felmelegedéssel kapcsolatban elsősorban a tengerszint emelkedése miatt aggódik, az épp csak a felszínét kapargatja a lehetséges borzalmaknak. Mert a felszín alatt élelmiszerhiány, menekültválság, klímaháború és gazdasági hanyatlás rejlik. Vagyis rosszabb, sokkal rosszabb a helyzet, mint gondolnánk. A Lakhatatlan Föld "korszakalkotó mű" (The Guardian), egyszerre vázlat a közeljövőről és elmélkedés azon, vajon milyennek látják majd ezt a jövőt azok, akik átélik: hogyan változtatja meg a felmelegedés a világpolitikát, a technológia és a természet jelentőségét, a kapitalizmus fenntarthatóságát és az emberi haladás irányát. A Lakhatatlan Föld szenvedélyes felhívás a cselekvésre. Most ugyanis, hogy a világ egyetlen lépésre van a valódi katasztrófától, ideje cselekednünk. Mert a felelősség a miénk.
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;Environmental science and education;
Eredetünk
Dartnell, Lewis
2020
9789632521336
"Amikor az emberiség történetéről beszélünk, nagy vezetők, népvándorlások és mindent eldöntő háborúk a főszereplők. De vajon maga a Föld hogyan határozta meg sorsunkat? Hogyan alakított bennünket? Mint minden fajt, minket is a környezetünk formál. Geológiai erők segítették evolúciónkat Kelet-Afrikában, a görög demokrácia a hegyvidékek miatt fejlődött ki, és ha térképre rajzoljuk az Egyesült Államok mai pártprefer...
Többet
"Amikor az emberiség történetéről beszélünk, nagy vezetők, népvándorlások és mindent eldöntő háborúk a főszereplők. De vajon maga a Föld hogyan határozta meg sorsunkat? Hogyan alakított bennünket? Mint minden fajt, minket is a környezetünk formál. Geológiai erők segítették evolúciónkat Kelet-Afrikában, a görög demokrácia a hegyvidékek miatt fejlődött ki, és ha térképre rajzoljuk az Egyesült Államok mai pártpreferenciáit, egy ősi tenger körvonalait kapjuk. Az ember története a geológiai és földrajzi erők története a lemeztektonikától és az éghajlatváltozástól a légkör és az óceán keringéséig. Mi a kapcsolat a Himalája és a Föld pályája, valamint a Brit-szigetek kialakulása között? Lewis Dartnell professzor több milliárd évvel visszavisz minket bolygónk múltjába, és megmutatja eredettörténetünket. Amikor elérjük azt a pontot, ahol a történelem természettudománnyá válik, kibontakozik mai világunk hatalmas összefüggés-hálózata, amely segíthet megfelelni az elkövetkező kihívásoknak. Az első termesztett növényektől a mai államok alapításáig az Eredetünk megmutatja, hányféleképpen hatott a Föld az emberi civilizációk alakulására." (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés (p.7-13).
 • Hogyan jöttünk létre (p.13-35).
 • Földrészek vándorai (p.35-61).
 • Biológiai kincseink (p.61-91).
 • A tengerek földrajza (p.91-119).
 • Miből építkezünk (p.119-145).
 • Fémes világunk (p.145-169).
 • Selyemutak és sztyeppei népek (p.169-197).
 • A világ szélgépe és a földrajzi felfedezések kora (p.197-231).
 • Energia (p.231-257).
 • Utószó(p.257-263)
;Biology and nature;History;Geography and geological sciences;Environmental science and education;
A digitális adatok geopolitikája
Cattaruzza, Amaël
2020
9786155884955
Digitálisadat-termelésünk sosem látott növekedésnek indult az elmúlt két évtizedben, jelentősen átalakítva nem csupán az államok közötti, de a magánvállalatok között húzódó viszonyrendszert is. Gondoljunk csak az amerikai technológiai óriásvállalatok (GAFAM) befolyásának növekedésére vagy a hackerek és a kiberbűnözés elterjedésére. A világ megismeréséhez eddig alkalmazott adatgyűjtési és elemzési módszereink ugyan...
Többet
Digitálisadat-termelésünk sosem látott növekedésnek indult az elmúlt két évtizedben, jelentősen átalakítva nem csupán az államok közötti, de a magánvállalatok között húzódó viszonyrendszert is. Gondoljunk csak az amerikai technológiai óriásvállalatok (GAFAM) befolyásának növekedésére vagy a hackerek és a kiberbűnözés elterjedésére. A világ megismeréséhez eddig alkalmazott adatgyűjtési és elemzési módszereink ugyanakkor egyre gyakrabban világítanak rá, hogy azok önmagukban nem képesek a valóságnak megfelelő képet festeni az utóbbi években kialakult világunkról. E kusza adatözön feldolgozása ma új technológiák (big data, mesterséges intelligencia) felhasználását kívánja meg - és ezek a nemzetközi porondon a hatalom eszközeivé váltak. Az új technológiák alkalmazása általánosságban véve társadalmaink politikai kormányzásának módjaira is hatással van.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Mit is nevezünk "adatnak"? (p. 15-47.)
 • Az adatok territorizációja felé. (p. 49-95.)
 • Kiállja-e a geopolitika az adatok próbáját? (p. 97-123.)
;Politics;Geography and geological sciences;Technology;
Rövid válaszok a nagy kérdésekre
Hawking, Stephen
2019
9789632521183
"A világhírű kozmológus, a világsikert aratott, Az idő rövid története írója ebben a zseniális, posztumusz munkájában az univerzum legátfogóbb kérdéseivel kapcsolatos gondolatait hagyja ránk. Hogyan kezdődött az univerzum története? Fennmarad-e az emberiség a Földön? Van-e másutt is intelligens élet a Naprendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e bennünket valamikor a mesterséges intelligencia? Rendkívüli pályafutása so...
Többet
"A világhírű kozmológus, a világsikert aratott, Az idő rövid története írója ebben a zseniális, posztumusz munkájában az univerzum legátfogóbb kérdéseivel kapcsolatos gondolatait hagyja ránk. Hogyan kezdődött az univerzum története? Fennmarad-e az emberiség a Földön? Van-e másutt is intelligens élet a Naprendszerünkön kívül? Túlszárnyal-e bennünket valamikor a mesterséges intelligencia? Rendkívüli pályafutása során Stephen Hawking kiterjesztette az univerzumra vonatkozó ismereteinket, és lerántotta a leplet a mindenség több nagy titkáról. Bár tudományos munkáiban a fekete lyukakkal, a képzetes idővel és a párhuzamos történelmekkel fog-lalkozott, így gondolatai sokszor a végtelen világűr legtávolabbi mélységeiben kalandoztak, Hawking mégis szilárdan hitt abban, hogy a tudománynak döntő szerepe van földi problémáink megoldásában. Most, amikor katasztrofális változásokkal nézünk szembe - az éghajlatváltozással, a fenyegető nukleáris háborúval és a mesterséges szuperintelligencia megjelenésével - Stephen Hawking az emberiséget foglalkoztató legsürgősebb kérdések felé fordította figyelmét. Messze szárnyaló, intellektuálisan felvillanyozó, szenvedélyesen érvelő és a szerzőjére jellemző humorral átitatott könyv a Rövid válaszok a nagy kérdésekre. A történelem egyik legkiválóbb elméje utolsó könyvében személyes véleményét fejti ki azokról a kihívásokról, amelyekkel emberi fajként szembe kell néznünk, és arról, merre tart bolygónk." Kiadói ajánlás
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Miért kell feltennünk a nagy kérdéseket?
 • Létezik-e Isten?
 • Hogyan kezdődött a világ?
 • Van-e másutt is intelligens élet az univerzumban?
 • Megjósolhatjuk-e a jövőt?
 • Mi van a fekete lyuk belsejében?
 • Lehetséges-e az időutazás?
 • Fennmarad-e az emberiség a Földön?
 • Gyarmatosítsuk-e a világűrt?
 • Túlszárnyal-e bennünket a mesterséges intelligencia?
 • Hogyan alakítjuk a jövőt?
;Other;
Az új Közel-Kelet
Gelvin, James L.
2019
9786155884238
A 2010-es évek elején kirobbant, arab tavasz néven ismertté vált tüntetés- és felkeléssorozat alapjaiban változtatta meg a Közel-Keletet. Függetlenül attól, hogy az események következtében egy rezsim megbukott, vagy éppen megszilárdította a hatalmát, a térség a korábbinál is instabilabbá, kiszámíthatatlanabbá és erőszakosabbá vált. A könyv - történeti kitekintéssel - bemutatja az elmúlt évtized változásait, és fel...
Többet
A 2010-es évek elején kirobbant, arab tavasz néven ismertté vált tüntetés- és felkeléssorozat alapjaiban változtatta meg a Közel-Keletet. Függetlenül attól, hogy az események következtében egy rezsim megbukott, vagy éppen megszilárdította a hatalmát, a térség a korábbinál is instabilabbá, kiszámíthatatlanabbá és erőszakosabbá vált. A könyv - történeti kitekintéssel - bemutatja az elmúlt évtized változásait, és felvázolja az "új Közel-Keletet" kirajzoló társadalmi, politikai és gazdasági összefüggéseket. James L. Gelvin, a University of California, Los Angeles történészprofesszora, a modern közel-keleti történelem egyik vezető kutatója, világosan szintetizálja a Közel- Kelet országaiban zajló drámai események mögött húzódó politikai és gazdasági okokat, nagy hangsúlyt fektetve ezen belül a szíriai folyamatokra. Bemutatja a közel-keleti folyamatokat meghatározó külpolitikai kontextust, illetve azt, hogy a rossz kormányzás, a stagnáló gazdaság, az elégtelen egészségügyi ellátás, az éghajlatváltozás, a népességnövekedés, a menekültügyi válságok, az élelem és a vízhiány, valamint a háború hogyan és miért jelent egyre nagyobb veszélyt a térségben élők biztonságára.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Az özönvíz előtt: a Közel-Kelet 1945 és 2011 között. (p. 15-37.)
 • Az arab felkelések és utóhatásuk. (p. 39-64.)
 • A szíriai dráma. (p. 65-95.)
 • Az ISIS felemelkedése és hanyatlása. (p. 97-125.)
 • Támogatók, helyettesítők és szabadúszók: az új Közel-Kelet nemzetközi kapcsolatai. (p. 127-151.)
 • Emberi biztonság az új Közel-Keleten. (p. 153-182.)
;Politics;Economics;
Tíz év múlva itt az éjfél

2020
9789635730087
Talán még sosem volt ilyen nagy szükség arra, hogy újragondoljuk útirányunkat - és talán ennyire sürgős sem - állítják a szerzők... A kötetben történetek, érvek és bizonyítékok elegyét olvashatjuk. Legfontosabb részeit azok az esetek képezik, amelyek feltárják számunkra az eddigi gondolkodásmódból fakadó következményeket, majd azon megoldásokat, amelyekkel aktívan befolyásolhatjuk a saját magunk és szűkebb közössé...
Többet
Talán még sosem volt ilyen nagy szükség arra, hogy újragondoljuk útirányunkat - és talán ennyire sürgős sem - állítják a szerzők... A kötetben történetek, érvek és bizonyítékok elegyét olvashatjuk. Legfontosabb részeit azok az esetek képezik, amelyek feltárják számunkra az eddigi gondolkodásmódból fakadó következményeket, majd azon megoldásokat, amelyekkel aktívan befolyásolhatjuk a saját magunk és szűkebb közösségeink, illetve vállalataink jövőjét.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Hogyan jutottunk a szakadék szélére? (p. 13-92.)
 • Aggodalmaink. (p.23-35.)
 • Egyenlőtlenség és a jólét válsága. (p. 37-50.)
 • Diszrupció és a technológia válsága. (p. 51-62.)
 • Bizalomvesztés és az intézményi legitimitás válsága. (p. 63-75.)
 • Polarizáció és a vezetés válsága. (p. 77-84.)
 • Életkor - a négy válság felgyorsítója. (p. 85-92.)
 • A válságok leküzdése. (p. 93-176.)
 • Stratégia: a gazdasági fejlődés újragondolása - Local First. (p. 97-108.)
 • Stratégia: a siker újragondolása - gyarapodás egy megroppant világban. (p. 109-122.)
 • Struktúra: a kudarcot vallott intézmények helyreállítása - az alapok megerősítése. (p. 123-134.)
 • Kultúra: a technológia megújítása - az innováció mint szociális jószág. (p. 135-145.)
 • Hatalmas és gyors - a halasztást nem tűrő problémák. (p. 147-162.)
 • Vezetés: a befolyás átalakítása - az ellentmondások kiegyensúlyozása. (p. 163-176.)
;Sociology and social policy;Economics;Technology;
Ügyfél
Takács Antal
2019
9786150057323
A könyvben gyűjtőfogalomként jelenik meg az ügyfél kifejezés, mert bár az egyes iparágakban eltérő megnevezést használunk (vásárló, vendég, páciens, utas), az alapvető helyzet azonos, szektortól függetlenül. Van valaki, aki hozzá akar jutni egy termékhez, vagy igénybe kíván venni egy szolgáltatást, és mi ezt akarjuk neki értékesíteni a vállalkozásunk üzleti eredményességének növelése érdekében. Ez a könyv nem arró...
Többet
A könyvben gyűjtőfogalomként jelenik meg az ügyfél kifejezés, mert bár az egyes iparágakban eltérő megnevezést használunk (vásárló, vendég, páciens, utas), az alapvető helyzet azonos, szektortól függetlenül. Van valaki, aki hozzá akar jutni egy termékhez, vagy igénybe kíván venni egy szolgáltatást, és mi ezt akarjuk neki értékesíteni a vállalkozásunk üzleti eredményességének növelése érdekében. Ez a könyv nem arról szól, hogy ezt hogyan tegyük, hanem arról, hogy mi történik ezután. Azaz, mi történik abban az esetben, ha az értékesítést nem egyszeri alkalomra tervezzük, és az ügyfeleinket hosszú-távon, érzelmileg elkötelezetten, magas szintű lojalitással szeretnénk megtartani, és ehhez az ügyfél-kapcsolatainkra, mint meghatározó tényezőre tekintünk. Tegyük még hozzá, mert fontos: mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy nem egy tetszőleges, automatizált informatikai rendszer megoldásait és funkcionalitását tekintjük az egyedüli lehetőségnek.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Ügyfélkapcsolatok a múltban. (p. 19-32.)
 • Az ügyfélkapcsolatok pszichológiája. (p. 35-90.
 • Azért, mert csak. (p. 93-106.)
 • Ügyfélélmény. (p. 109-145.)
 • Az értékesítés nem cél, hanem következmény. (p. 149-159.)
 • Mérni mindent, amit tudunk. (p. 163-171.)
 • Eszement ötletek. (175-187.)
 • Szervezeti kérdések az ügyfélélmény kapcsán. (p. 191-206.)
 • Egy izgalmas vállalati prezentáció meséje. (p. 209-210.)
;Economics;Technology;
Geofúzió
Csizmadia Norbert
2020
9789635730056
A globalizáció új korszakba lépett, a technológia, a tudás korszakába, valamint egy hosszútávú fenntartható növekedésre építő, eurázsiai korszakba. A 21. század nemzetközi viszonyai még összetettebbé és sokrétűbbé váltak, amelynek megértésében fontos szerepet játszik a földrajz. A geofúzió a csomópontokba szerveződő és funkcionális összekapcsolódást ábrázoló hálózati térképek szintézise, amelyek révén körvonalazha...
Többet
A globalizáció új korszakba lépett, a technológia, a tudás korszakába, valamint egy hosszútávú fenntartható növekedésre építő, eurázsiai korszakba. A 21. század nemzetközi viszonyai még összetettebbé és sokrétűbbé váltak, amelynek megértésében fontos szerepet játszik a földrajz. A geofúzió a csomópontokba szerveződő és funkcionális összekapcsolódást ábrázoló hálózati térképek szintézise, amelyek révén körvonalazhatók világunk új gazdasági és geopolitikai erőközpontjai. Hogyan tájékozódjunk a 21. század geofúziós világtérképén? Miért fontosak a földrajzi tényezők? Hogyan fedezhetjük fel a földrajz segítségével az új gazdasági és geopolitikai világrendet? Milyen szerepük lesz a globális városoknak az elkövetkező évtizedekben, és hogyan változik a versenyképességi rangsoruk? Hogyan formálja világunkat az összekapcsoltság? Mit jelent egy új, összekapcsolódó Eurázsia, és miért fontos ez az eurázsiai, fenntartható növekedésre építő korszak? Hogyan alakul világunk térszerkezete, és milyen geopolitikai modellekkel írhatjuk le ezeket? (Csizmadia Norbert geográfus, korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkára, majd 2013 márciusától a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt. 2016 óta a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány, majd pedig jogutódjának a PADME-nek az elnöke. A Hungarian Geopolitics (HUG) magazin főszerkesztője. A Magyar Földrajzi Társaság geopolitikai szakosztályának társelnöke, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.)
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A 21. század megismerésének térképe. (p.7-10).
 • 21 tétel a 21. századhoz: Tézisek a geoökonómiai új világrendhez. (p.10-18).
 • Bevezetés (p.18-22).
 • Fő kérdések (p.22-23).
 • A 21. század megismerésének módszerei (p.23-25).
 • A földrajz szerepe (p. 25-30).
 • A földrajz és a geopolitika kapcsolatrendszere (p.30).
 • A földrajz és a geopolitika interdiszciplináris kapcsolatrendszere (p.30-39).
 • A geopolitikai gondolkodás fejlődése és a geopolitikai iskolák (p.39-49). -Új funkcionális paradigma-A geoökonómiai gondolkodás (p.49-56).
 • Geopolitikai tényezők és struktúrák (p.56).
 • A geopolitikai tényezők osztályozása (p.56-115).
 • A geopolitikai tényezőkön alapuló geopolitikai struktúrák (p.115-144).
 • A 21. századi többközpontú gazdasági és geopolitikai világrend (p.144).
 • A geoökonómia korszaka (p.144-163).
 • A technológia kora: a nagy korszakváltás (p.163-172).
 • A városhálózatok kora: a globális városok jelentősége (p.172-202).
 • Hosszútávú, fenntartható növekedésre építő Eurázsia korszaka (p.202-228).
 • A geofúziók kora (p.228-238).
 • Epilógus:A járvány, amely megváltoztatta a világot (p.238-259).
;Geography and geological sciences;Politics;
Magyarország történeti államföldrajza
Hajdú Zoltán
2019
9789635310227
"A magyar állam története és az államhatárok tudatos ellenőrzése, védelme folyamatosan egybekapcsolódott. A gyepűrendszer, a határ(őr)vármegye, Erdély jelentős részben határvédelemhez kapcsolódó története, az ország déli határai mentén életre hívott mélységben tagolt bánsági védelmi övezet és végvárvonal, majd a Katonai Határőrvidék története messzire vezető hatásokat generált. A kiegyezés után a belső és külső ha...
Többet
"A magyar állam története és az államhatárok tudatos ellenőrzése, védelme folyamatosan egybekapcsolódott. A gyepűrendszer, a határ(őr)vármegye, Erdély jelentős részben határvédelemhez kapcsolódó története, az ország déli határai mentén életre hívott mélységben tagolt bánsági védelmi övezet és végvárvonal, majd a Katonai Határőrvidék története messzire vezető hatásokat generált. A kiegyezés után a belső és külső határok funkcionálisan eltérő tartalmat hordoztak. Az első világháborús vereséggel felbomló történelmi Magyarország ellenséges környezetben, alig védhető határok közé került. Magyarországnak szinte mindenkor volt nagyhatalmi szomszédja, de a második világháború alatti német és szovjet szomszédság csaknem végzetesnek bizonyult. A vesztes második világháború után az ország beilleszkedett a megosztott világ struktúráiba. A kettős vasfüggöny mind nyugat, mind pedig a Szovjetunió felé sajátos határvilágokat teremtett. A hidegháború után az átalakuló világban az ország határokra vetettsége sok szempontból megmaradt, ma is sajátosan jelentkeznek a NATO, illetve az EU határdimenziói az ország életében. A kötet a politikai földrajz hiánypótló műve, amely földrajzi megközelítésben dolgozza fel Magyarország államtörténeti fordulópontjait, sajátos korszakait
Kevesebbet
;Geography and geological sciences;History;Politics;
Mosses of the Northern Forest
Jenkins, Jerry
2020
9781501748615
The Northern Forest Region lies between the oak forests of the eastern United States and the boreal forests of eastern Canada. It is, collectively, one of the largest and most continuous temperate forests left in the world and, like much of the biosphere, it is at risk. This guide is an essential companion for those interested in stewardship and conservation of the region. With multi-image composite photos that a...
Többet
The Northern Forest Region lies between the oak forests of the eastern United States and the boreal forests of eastern Canada. It is, collectively, one of the largest and most continuous temperate forests left in the world and, like much of the biosphere, it is at risk. This guide is an essential companion for those interested in stewardship and conservation of the region. With multi-image composite photos that allow for unparalleled depth and clarity, this unique guide illustrates the myriad varied and beautiful?and often overlooked?mosses of the Northern Forest.
Kevesebbet
;Biology and nature;
Field guide to the wild flowers of the Western Mediterranean
Thorogood, Chris
2016
9781842466162
The Western Mediterranean is home to more than 10,000 plant species, which makes it one of the most important regions in the world for biodiversity. This book is the most comprehensive and up-to-date guide to Western Mediterranean wildflowers, covering southern Europe from the Portuguese Algarve to Italy, and Morocco to Tunisia in North Africa, along with all the islands in between. It features 2,500 plants, and i...
Többet
The Western Mediterranean is home to more than 10,000 plant species, which makes it one of the most important regions in the world for biodiversity. This book is the most comprehensive and up-to-date guide to Western Mediterranean wildflowers, covering southern Europe from the Portuguese Algarve to Italy, and Morocco to Tunisia in North Africa, along with all the islands in between. It features 2,500 plants, and its more than 800 line drawings and color photographs make it the ideal companion for field identification.
Kevesebbet
;Biology and nature;
The cell
Cooper, Geoffrey Mitchell
2019
9781605358635
Even the most experienced instructor can find teaching cell biology daunting, and most cell biology texts are bogged down in detail or background information. Lost in all the details are the more fascinating material and contemporary advances that represent this rapidly moving field. With so much to cover, creating a classroom around active learning may be difficult or nearly impossible. The Cell: A Molecular Appr...
Többet
Even the most experienced instructor can find teaching cell biology daunting, and most cell biology texts are bogged down in detail or background information. Lost in all the details are the more fascinating material and contemporary advances that represent this rapidly moving field. With so much to cover, creating a classroom around active learning may be difficult or nearly impossible. The Cell: A Molecular Approach endeavors to address those issues with succinct writing, incorporation of current research, a test bank that encourages critical thinking, and an active learning framework. With just enough detail for a one-semester, junior level course, the text presents fundamental concepts and current research, including chapters on genomics and transcriptional regulation and epigenetics, and new in-text boxed features on molecular medicine and key experiments. For instructors who want to flip their classrooms or just get students more engaged, The Cell: A Molecular Approach is the only cell biology text that is accompanied by an Active Learning Guide. This chapter-by-chapter playbook shows instructors how to create a dynamic learning environment with in-class exercises, clicker questions, and links to relevant media, animations, testing, and self-quizzing, all aligned with the new in-text learning objectives, wherever appropriate. This text provides the right level of detail, student engagement, and instructor support for the modern cell biology classroom.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Introduction to cells and cell research.
 • Molecules and membranes.
 • Bioenergetics and metabolism.
 • Fundamentals of molecular biology.
 • Genomics, proteomics, and systems biology.
 • Genes and genomes.
 • Replication, maintenance, and rearrangements of genomic DNA.
 • RNA synthesis and processing.
 • Transcriptional regulation and epigenetics.
 • Protein synthesis, processing, and regulation.
 • The nucleus.
 • Protein sorting and transport.
 • Mitochondria, chloroplasts and peroxisomes.
 • The cytoskeleton and cell movement.
 • The plasma membrane.
 • Cell walls, the extracellular matrix, and cell interactions.
 • Cell signaling.
 • The cell cycle.
 • Cell renewal and cell death.
 • Cancer. Introduction to cells and cell research.
 • Molecules and membranes.
 • Bioenergetics and metabolism.
 • Fundamentals of molecular biology.
 • Genomics, proteomics, and systems biology.
 • Genes and genomes.
 • Replication, maintenance, and rearrangements of genomic DNA.
 • RNA synthesis and processing.
 • Transcriptional regulation and epigenetics.
 • Protein synthesis, processing, and regulation.
 • The nucleus.
 • Protein sorting and transport.
 • Mitochondria, chloroplasts and peroxisomes.
 • The cytoskeleton and cell movement.
 • The plasma membrane.
 • Cell walls, the extracellular matrix, and cell interactions.
 • Cell signaling.
 • The cell cycle.
 • Cell renewal and cell death.
 • Cancer
;Biology and nature;
Civilisations from East to West
Dévényi Kinga
2020
9789635038473
The present volume introduces the world's great civilisations from the beginning of their formation to the first half of the twentieth century. The authors' purpose was to go beyond the events and write a book on the history of cultures and civilisations that also elucidates the background of contemporary events which might sometimes be difficult to grasp. The importance of this endeavour lies ...
Többet
The present volume introduces the world's great civilisations from the beginning of their formation to the first half of the twentieth century. The authors' purpose was to go beyond the events and write a book on the history of cultures and civilisations that also elucidates the background of contemporary events which might sometimes be difficult to grasp. The importance of this endeavour lies in that it comprises in one volume all the significant civilisations still existing in our days.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Introduction to Regional and Civilisational Studies. (p. 15-44.)
 • The far East. (p. 45-129.)
 • The Chinese Civilisation. (p. 47-85.)
 • The Japanese Civilisation. (p. 87-129.)
 • The Indian Subcontinent. (p. 131-184.)
 • The Middle East. (p. 185-285.)
 • Judaism. (p. 187-220.)
 • The Islamic Civilisation. (p. 221-285.)
 • Africa. (p. 287-325.)
 • Europe. (p. 327-408.)
 • Orthodox Christian Europe: The Russian Version. (p. 329-358.)
 • Western Christian Europe. (p. 359-408.)
 • America. (p. 409-470.)
 • The North American Civilisation. (p. 411-445.)
 • Latin America: An Interactive System of Civilisations. (p. 447-470.)
;History;
All the Birds of the World
Hoyo, Josep del
2020
9788416728374
For the first time ever, you can contemplate All the Birds of the World together in a single easy-to-use, fully illustrated volume. Created for a broad public, from novice birders to expert ornithologists and anyone interested in the spectacular diversity of birds, this book has something for everyone.
;Biology and nature;
Haemorheologiai alapismeretek
Németh Norbert
2020
9789633188750
?Napjainkra igen terjedelmes tudásanyag gyűlt össze a keringési rendszer anatómiájáról, élettanáról és kórélettanáról. Az erekben keringő vér elválaszthatatlan része e mechanizmusoknak, s bár a fenti idézetben foglaltakhoz képest ma már összehasonlíthatatlanul többet tudhatunk a vérről, mégis az áramlástani, rheologiai tulajdonságok számos megválaszolatlan kérdést vetnek még fel, amelyek a kutatómunkát mozdítják e...
Többet
?Napjainkra igen terjedelmes tudásanyag gyűlt össze a keringési rendszer anatómiájáról, élettanáról és kórélettanáról. Az erekben keringő vér elválaszthatatlan része e mechanizmusoknak, s bár a fenti idézetben foglaltakhoz képest ma már összehasonlíthatatlanul többet tudhatunk a vérről, mégis az áramlástani, rheologiai tulajdonságok számos megválaszolatlan kérdést vetnek még fel, amelyek a kutatómunkát mozdítják előre folyamatosan, újabb és újabb kérdést felvetve. Panta rhei... Jelen monográfia tartalmi hátterét a 2007/2008-as tanév óta minden szemeszterben tartott "Haemorheologiai alapismeretek" szabadon választható tárgy és PhD kurzus, a 2013/2014-es tanév óta tartott "Vér- és nyirokáramlás reológiája" kötelező tárgy (ÁOK OKLA) előadásanyagai, valamint a 2016-ban készült MTA doktori értekezés és az azóta megjelent releváns munkák adják. Ajánlom ezt a kötetet a fenti kurzusokra járó hallgatóknak, a véráramlással, mikrokeringéssel foglalkozó PhD hallgatóknak, s mindazoknak, akiknek figyelmét e téma, vagy valamelyik vetülete felkelti." (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
A taktikai sérültellátás alapjai
Gulyás Gábor
2020
9789633187289
A rendészeti / harcászati- és az orvostudomány egyaránt folyamatosan fejlődő és változó szakterületek. A szerző és a lektorok mindent elkövettek annak érdekében, hogy az oktatási segédanyag megjelenésekor mind rendészeti / harcászati szempontból, mind egészségügyi vonatkozásaiban szakmailag korrekt, hatályos és nemzetközi ajánlásokkal is koherens legyen. Fentiek tekintetében sem a szerző, sem pedig a lektorok nem ...
Többet
A rendészeti / harcászati- és az orvostudomány egyaránt folyamatosan fejlődő és változó szakterületek. A szerző és a lektorok mindent elkövettek annak érdekében, hogy az oktatási segédanyag megjelenésekor mind rendészeti / harcászati szempontból, mind egészségügyi vonatkozásaiban szakmailag korrekt, hatályos és nemzetközi ajánlásokkal is koherens legyen. Fentiek tekintetében sem a szerző, sem pedig a lektorok nem tudják azt garantálni, hogy az átadott tudásanyag minden tekintetben teljes körű és naprakész lesz folyamatosan. Az oktatási segédanyag kifejezetten a szerző által szervezett egészségügyi tréningeken (mely, nem biztosít végzettséget, ezáltal kompetenciát sem a későbbiekben bemutatásra kerülő esetleges emelt szintű beavatkozásokhoz) résztvevő állomány részére készült, továbbá a szakterület iránt érdeklődő és ebben tevékenykedő olvasók számára... (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;Public administration;
A transzgenerációs trauma és terápiája
Bakó Tihamér; Zana Katalin
2021
9789632267869
A könyv bemutatja a trauma transzgenerációs lélektani hatásait, a vele folytatott klinikai munkát, új elméleti keretet kínál a transzgenerációs trauma megértésére. A transzgenerációs atmoszféra olyan originális koncepció, mely lehetőséget ad számos ismert jelenség új elméleti keretben, egymással összefüggésben való megértésére, így értelmezhető benne a trauma első generációra kifejtett lélektani hatása; a transzmi...
Többet
A könyv bemutatja a trauma transzgenerációs lélektani hatásait, a vele folytatott klinikai munkát, új elméleti keretet kínál a transzgenerációs trauma megértésére. A transzgenerációs atmoszféra olyan originális koncepció, mely lehetőséget ad számos ismert jelenség új elméleti keretben, egymással összefüggésben való megértésére, így értelmezhető benne a trauma első generációra kifejtett lélektani hatása; a transzmisszió módja; a transzgenerációs trauma örököseiben megjelenő lélektani hatások és a terápiás sajátságok. A könyv fókuszában az egyének egész csoportját érintő kollektív társadalmi traumák lélektani hatásai állnak. Az egyéni trauma közvetlen mélylélektani hatásaiból kiindulva, a csoportban megélt trauma generációkon átívelő hatása felé haladva különös tekintettel foglalkozik a társadalmi környezet szerepével a trauma feldolgozásában, illetve a trauma továbbörökítésében. A könyv a pszichoanalitikus elméletek adta keretrendszerben foglalkozik általános lélektani folyamatokkal, nem célja aktuálpolitikai, társadalmi folyamatok elemzése. Az egyéni szintű lélektani folyamatokon keresztül azonban segítheti a napjainkban zajló társadalmi szintű folyamatok lélektani hatásainak jobb megértését, a jelenben születő transzgenerációs traumatizációt is. A transzgenerációs atmoszféra, gazdag klinikai anyaga és a módszertani javaslatai révén hasznos lehet a klinikumban dolgozó szakembereknek. Az atmoszféra mint elméleti koncepció ugyanakkor a pszichoanalitikus, pszichodinamikusan gondolkodó olvasón túl megszólítja valamennyi transzgenerációs traumával foglalkozó szakembert - például szociológusokat, filozófusokat, antropológusokat, történészeket, irodalmárokat - de akár a laikus érdeklődőt is. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;;
Pharmacology
Simmons, Mark A.
2021
9781626237384
The perfect pharmacology study tool for the classroom and examinations! Pharmacology: An Essential Textbook, Second Edition by Mark Simmons covers pharmacology facts and concepts necessary for success in the classroom and on board examinations. The clear and concise text presents important, clinically relevant pharmacology knowledge and concepts students must master. The updated edition includes the addition of n...
Többet
The perfect pharmacology study tool for the classroom and examinations! Pharmacology: An Essential Textbook, Second Edition by Mark Simmons covers pharmacology facts and concepts necessary for success in the classroom and on board examinations. The clear and concise text presents important, clinically relevant pharmacology knowledge and concepts students must master. The updated edition includes the addition of new drugs, a chapter on water and fatsoluble vitamins, a greater number of clinical questions, and a fresh design. Key Features Hundreds of full-color illustrations, beautiful infographics, and summary tables provide visual depictions of important concepts The succinct, bullet-point format focuses on must-master information Flow charts used to delineate drug effects make complex interactions between different cells and organs easier to comprehend Sidebars build on and integrate learning across the basic sciences and apply it to the clinical setting Nearly 200 board-style and factual self-testing questions with explanatory answers are ideal for exam practice An additional 200 questions and answers are available online at MedOne via the scratch-off code in the book This is an invaluable resource for medical and nursing school pharmacology courses, pharmacy school students, other health professionals studying pharmacology, and advanced undergraduate courses in pharmacology or pharmaceutical sciences. This book provides robust test prep for the USMLE® Step 1, COMLEX Level 1, NAPLEX, NCLEX and other licensing exams. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Hypertonia diagnosztika és terápia tömören
Szauder Ipoly
2021
9789632267845
A gyakorló orvos számára, mindennapi használatra - mintegy vademecumként - lényegre törően, röviden, a legújabb információkkal összegzi a hypertonia diagnosztikáját és terápiáját. A szerző, Prof. Dr. Szauder Ipoly, ismert kardiológus, hipertonológus, osztályvezető főorvos, European Cardiologist of ESC, Clinical Hypertension Specialist of ESH képesítésekkel. Négy évtizedes noninvazív kardiológiai munkásságában a s...
Többet
A gyakorló orvos számára, mindennapi használatra - mintegy vademecumként - lényegre törően, röviden, a legújabb információkkal összegzi a hypertonia diagnosztikáját és terápiáját. A szerző, Prof. Dr. Szauder Ipoly, ismert kardiológus, hipertonológus, osztályvezető főorvos, European Cardiologist of ESC, Clinical Hypertension Specialist of ESH képesítésekkel. Négy évtizedes noninvazív kardiológiai munkásságában a szívbetegségek és a magas vérnyomás összefüggéseinek elkötelezett kutatója, számos publikáció, szakkönyv szerzője, új diagnosztikai eljárások kidolgozója. Hiánypótló A gyakorló orvos számára, mindennapi használatra - mintegy vademecumként - lényegre törően, röviden, a legújabb információkkal összegzi a hypertonia diagnosztikáját és terápiáját. Újdonságok Kalkulátorok a kardiológia-hipertonológia számos területéről, ezek internetes elérésével: kardiovaszkuláris rizikó, szívelégtelenség, perioperatív rizikó stb. Diagnosztikus és terápiás tanácsok, kommentárok: hypertoniás szívbetegség, kronofarmakológiai kezelés, leggyakoribb terápiás hibák elkerülése, mono és (fix) kombinációk előnyei, hátrányai. Hasznos gyakorlati tanácsok A szerző gyógyító tevékenységéből "A szerző tapasztalata" című fejezetvégi kommentárokban. Diagnosztika Gyakorlati jelentősége miatt az eseti vérnyomásmérés és az ABPM, valamint az egyidejű EKG- és vérnyomás-monitorozás (Cardiotens,CardXplore) megfelelő alkalmazása-értékelése mellett felhívja a figyelmet, hogy mikor gondoljunk hypertoniára a magasnak mért vérnyomásértékek hiányában, amikor az eseti mérések nem utalnak hypertoniára, és sem a beteg, sem orvosa nem tudja még a betegség fennállását. Akár már régebb óta fennálló fel nem ismert hypertoniára utalhatnak a panaszok és tünetek, valamint az EKG és az echokardiográfiás szívterhelés jeleinek helyes értékelése. Szövődmények Különös tekintettel az alulreprezentált hypertoniás szívbetegség felismerésére-kezelésére. Terápia A leggyakoribb hibák és elkerülésük. Individuális, kronofarmakológiai aspektusú kezelés. Terápiarezisztencia felismerése és megoldása. A (fix)kombinációs terápiák előnyei-hátrányai. Multidiszciplináris szempontok a társbetegségek tekintetében. (Kiadói ismertető.)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Kardiotechnika
Wéber György
2021
9789632287852
Különleges szakma, a szívsebészet mellett kifejlődött, még az egészségügyi szakdolgozók körében is alig ismert kardiotechnikusi munkakör első hazai szakmai összefoglalóját tartja kezében az olvasó. Első magyar nyelvű könyvként ebben a témában az egyik cél nem lehetett más, mint az elmúlt 60 év szakmatörténeti összefoglalása. Ez tápláló gyökeret és büszke tartást adhat mindazoknak, akik ezt a speciális területet v...
Többet
Különleges szakma, a szívsebészet mellett kifejlődött, még az egészségügyi szakdolgozók körében is alig ismert kardiotechnikusi munkakör első hazai szakmai összefoglalóját tartja kezében az olvasó. Első magyar nyelvű könyvként ebben a témában az egyik cél nem lehetett más, mint az elmúlt 60 év szakmatörténeti összefoglalása. Ez tápláló gyökeret és büszke tartást adhat mindazoknak, akik ezt a speciális területet választják hivatásuknak. A könyv a további fejezetekben megpróbálja összegyűjteni azt a szakmai minimumot, amire az egyéni - és ha eljutunk végre odáig, akkor a reguláris - képzés során alapozni lehet a részletes elméleti és gyakorlati tudás megszerzését. Ajánlható ezért a könyv a pályakezdő kardiotechnikusokon kívül a szakvizsga előtt álló szívsebészeknek, a szívsebészeti betegellátás bármely szintjén résztvevő szakdolgozóknak, de minden bizonnyal sok érdekes információt találnak benne a szívsebészeti szakma gyakorlati mindennapjai vagy a szívsebészet-történet iránt érdeklődő laikus olvasók is. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Az érgyógyászat alapvonalai
Sótonyi Péter; Járai Zoltán; Menyhei Gábor; Nemes Balázs
2021
9789632267777
A tankönyv célja, hogy összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban hasznosítható legfontosabb információkat az érsebészet, az intervencionális radiológia és az angiológia területén. A szerzők az érbetegségek epidemiológiájával, etiopatológiájával, korszerű diagnosztikájával, kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos naprakész információkat szeretnének megosztani minden, vaszkuláris medicina iránt érdeklő...
Többet
A tankönyv célja, hogy összefoglalja a mindennapi klinikai gyakorlatban hasznosítható legfontosabb információkat az érsebészet, az intervencionális radiológia és az angiológia területén. A szerzők az érbetegségek epidemiológiájával, etiopatológiájával, korszerű diagnosztikájával, kezelésével és rehabilitációjával kapcsolatos naprakész információkat szeretnének megosztani minden, vaszkuláris medicina iránt érdeklődő vagy azzal hivatásszerűen foglalkozó szakemberrel. A tankönyv célközönségét a graduális képzésben érsebészet, radiológia, vaszkuláris medicina, belgyógyászati angiológia tárgyakat tanuló orvostanhallgatók, a szakképzésben érsebészet, angiológia, radiológia szakvizsgára vagy intervenciós radiológia licenc vizsgára készülő szakorvos jelöltek és rezidensek alkotják. A könyv a szakorvosok továbbképzésében is szerepet játszhat, és segítségül szolgálhat a megfelelő tudásszint fenntartásában. Az anyag az érgyógyászathoz közvetlenül kapcsolódó olyan szakterületeken, mint a családorvostan, sürgősségi orvostan, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, nefrológia, bőrgyógyászat is érdeklődésre tarthat számot. A könyv terjedelmében és szerkezetében is a tankönyv és a kézikönyv között helyezkedik el. Könnyen kézbe vehető és a mindennapokban is egyszerűen forgatható. Összefoglaló jellegű és elsősorban szemléletet szeretne átadni, kiemelve azokat az új irányokat, melyek a rohamosan fejlődő érgyógyászat területén különös fontossággal bírnak. A könyv tagolásával, egységes formátumával és a fejezetek végén kiemelt főbb mondanivalókkal is ezeknek a céloknak szeretne megfelelni. A fő hangsúlyt a könnyű átláthatóságra és a multidiszciplináris személetre kívánjuk helyezni. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
Gyakorlati sebkezelés
Daróczy Judit
2021
9789632267999
A bőrsebek gyakoriak. A szakszerűtlen sebellátás rendkívül költséges, és világszerte súlyosak az ellátási gondok. Szövődmények alakulhatnak ki, és az életet is veszélyeztető fertőzések keletkezhetnek. A sebkezeléshez szakértelem szükséges, és nem sorolható be egyetlen szakmába sem. Olyan szubspecificitás, amelynek sikeres gyakorlása multidiszciplináris együttműködést igényel. Szükséges ismerni a seb kialakulásána...
Többet
A bőrsebek gyakoriak. A szakszerűtlen sebellátás rendkívül költséges, és világszerte súlyosak az ellátási gondok. Szövődmények alakulhatnak ki, és az életet is veszélyeztető fertőzések keletkezhetnek. A sebkezeléshez szakértelem szükséges, és nem sorolható be egyetlen szakmába sem. Olyan szubspecificitás, amelynek sikeres gyakorlása multidiszciplináris együttműködést igényel. Szükséges ismerni a seb kialakulásának az okát, a patomechanizmust, ezáltal a pontos diagnózist. Az oki kezelés nélkül a helyi sebkezelés nem lehet eredményes. Sok esetben a bőrgyógyász, angiológus, sebész, diabetológus, infektológus, rehabilitációs szakorvos együttműködése nélkülözhetetlen lehet. A sebkezelésben jártas orvosok mellett a sebkezelő ápolók közreműködése is kívánatos lenne. Az otthonápolásban részt vevő szakemberekre is sok feladat hárulna. A könyv megírásának az a célja, hogy bemutassa a korszerű sebkezelés elemeit, az irányelvek követésének alapján. A különböző eredetű sebek bemutatásának gazdag képi illusztrációja, a kórtörténetek ismertetése, a kezelés elemeinek az analízise, az ellátás eredményeinek a tárgyalása elősegíti, hogy a sebkezeléssel foglalkozók "követhessék" az egyes eseteket. Ezzel az lehet az illúziónk, hogy a rendelőben vagy a betegágy mellett együtt konzultáljuk a beteg esetét, együtt látjuk el a sebeket. Megtárgyaljuk a kezelésben esetleg elkövetett hibákat. Minden esetnél kutatjuk a szakirodalom vonatkozó adatait, hogy azokat a további munkánkban felhasználhassuk. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Medical sciences;
A gyermekdiabetológia kézikönyve
Barkai László; Madácsy László
2019
9786155166433
Könyvünk a diabétesz egy különleges szegmenséről és betegcsoportjáról szól, a leginkább sérülékeny cukorbetegekről, a gyermekekről. A fiatalkori diabétesz incidenciája növekszik, de a jelenlegi diagnosztikus és terápiás lehetőségeinknek köszönhetően betegeink várható élettartama is jelentősen megnőtt. (Kiadói ismertető)
;Medical sciences;
Nagy gazdasági visszaesések a hosszú huszadik században
Solimano, Andrés
2020
9789635730070
A növekedés visszaesése súlyos következményeket hordoz a gazdasági tevékenységek, a beruházások és az életkörülmények szempontjából egyaránt. A 20. században és a 21. század elején több ilyen helyzet is adódott a világgazdaság történetében. Ezek jóllehet más és más társadalmi és politikai konstellációkban jöttek létre, azonban hatásukban egyaránt mély, ma is érzékelhető nyomot hagytak az országok és egy-egy makror...
Többet
A növekedés visszaesése súlyos következményeket hordoz a gazdasági tevékenységek, a beruházások és az életkörülmények szempontjából egyaránt. A 20. században és a 21. század elején több ilyen helyzet is adódott a világgazdaság történetében. Ezek jóllehet más és más társadalmi és politikai konstellációkban jöttek létre, azonban hatásukban egyaránt mély, ma is érzékelhető nyomot hagytak az országok és egy-egy makrorégió fejlődési ösvényén. Andrés Solimano, a Nemzetközi Globalizációs és Fejlesztési Központ (CIGLOB) alapítója és elnöke, valamint számos nemzetközi, fejlesztéspolitikában érdekelt szervezet meghatározó tagja. Jelen kötetében e recessziós időszakok és válságközeli helyzetek elemzését adja közre jövőorientált megközelítésben. Az ide kapcsolódó közgazdasági fogalmak magyarázatával a szerző feltárja, hogy a nagy recessziók milyen összefüggések mentén vezetnek politikai változásokhoz és az uralkodó gazdasági paradigmák újraértékeléséhez.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés. (p. 23-31.)
 • Recesszió és válság: elméletek és tapasztalatok. (p. 33-48.)
 • Az első világháború, az 1920-as évek hiperinflációja és a második világháború. (p. 49-86.)
 • Az 1930-as évek gazdasági világválsága. (p. 87-114.)
 • Stagfláció az 1970-es években, globalizáció és a 2008-2009-es pénzügyi válság. (p. 115-143.)
 • Két válság a huszonegyedik század elején: Lettország és Görögország. (p. 145-166.)
 • A szovjet típusú szocializmus és a posztszocialista átmenet. (p. 167-194.)
 • Gazdasági válságok Latin-Amerikában és Kelet-Ázsiában. (p. 195-229.)
 • Szintézis és interpretáció. (p. 231-237.)
;Economics;
A közgazdaságtan humanizálása
Smith, Vernon L.; Wilson, Bart J.
2020
9786155884917
A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy közel 250 évvel ezelőtt, a neoklasszikus közgazdaságtani irányzatok fokozatos előtérbe kerülésével párhuzamosan, a közgazdászok szem elől tévesztették az emberi érzések, gondolkodásmódok és a legjellemzőbb motivációk teljes skáláját. Vernon L. Smith és Bart J. Wilson azt állítják, hogy az Adam Smith-i modell társadalmi szolidaritása a 21. század gazdaságát is újrahumani...
Többet
A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy közel 250 évvel ezelőtt, a neoklasszikus közgazdaságtani irányzatok fokozatos előtérbe kerülésével párhuzamosan, a közgazdászok szem elől tévesztették az emberi érzések, gondolkodásmódok és a legjellemzőbb motivációk teljes skáláját. Vernon L. Smith és Bart J. Wilson azt állítják, hogy az Adam Smith-i modell társadalmi szolidaritása a 21. század gazdaságát is újrahumanizálhatja. Ha a gazdasági folyamatokhoz az emberi kapcsolatokat építő érzéseket, a bajtársiasságot és a jóhiszeműséget vesszük kiindulásként, akkor a jelenkor empirikus elemzési módszerei által a közgazdaságtan újra egy emberközpontú tudománnyá alakítható.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A közgazdaságtan humanizálása köti össze Adam Smith két világát. (p. 25-46.)
 • Szavak és jelentéseik Adam Smith világában. (p. 47-65.)
 • Magatartás a társas univerzumban. (p. 67-86.)
 • Frank Knight már indulás előtt megnyeri a lóversenyt. (p. 87-107.)
 • Axiómák és alapelvek az emberi magatartás megértéséhez. (p. 109-126.)
 • Megállapítások kontextusspecifikus cselekvés előrejelzésére. (p. 127-144.)
 • Helyénvalóság és szimpátia egy szabályok által irányított rendszerben. (p. 145-162.)
 • Felfedezések a bizalomjátékban. (p. 163-184.)
 • Az ultimátumjáték mint önkéntelen zsarolás. (p. 185-204.)
 • Új bizalomjátékok tervezése, előrejelzése és értékelése. (p. 205-228.)
 • A hagyományos játékelmélet formális struktúrájának felülvizsgálata. (p. 229-242.)
 • Narratívák a kísérleti közgazdaságtanban és a kísérleti közgazdaságtanról. (p. 243-272.)
 • Adam Smith programja az emberi társadalmi-gazdasági jólét tanulmányozására: a jótékonyságtól és az igazságosságtól A nemzetek gazdagságáig. (p. 273-286.)
;Economics;Philosophy;
Tanácsok a koronavírus megelőzéséhez
Zhang Wenhong
2020
9789632267814
A koronavírus-járvány kitörése az egész világ figyelmét felkeltette. Mindannyian hallunk híreket és álhíreket, félünk vagy túl könnyedén kezeljük a COVID-19 okozta helyzetet. Az biztos, hogy így vagy úgy mindenki találkozik a hétköznapi kérdésekkel: hogyan viselkedjünk a liftben, mikor és hányszor mossunk kezet, jelent-e fertőzésveszélyt, ha megsimogatjuk a szomszéd kutyáját, milyen maszk a legbiztonságosabb? Zhan...
Többet
A koronavírus-járvány kitörése az egész világ figyelmét felkeltette. Mindannyian hallunk híreket és álhíreket, félünk vagy túl könnyedén kezeljük a COVID-19 okozta helyzetet. Az biztos, hogy így vagy úgy mindenki találkozik a hétköznapi kérdésekkel: hogyan viselkedjünk a liftben, mikor és hányszor mossunk kezet, jelent-e fertőzésveszélyt, ha megsimogatjuk a szomszéd kutyáját, milyen maszk a legbiztonságosabb? Zhang Wenhong könyve ezekre ad hétköznapi, könnyen érthető válaszokat. Kitér az utcai közlekedéstől a légkondicionáló használatáig minden kérdésre, amely felmerülhet bennünk. A koronavíruson túlmutatóan ez egy olyan protokoll, amelynek elsajátítása további vírusok megjelenéséhez is iránymutató lehet. Az egyetlen módja a fertőző betegségek ellenőrzésének: megszakítani a fertőzési láncot. A járványügy kezelésének alapelvei azonban megkövetelik tőlünk, hogy a nemzeti megelőzési és ellenőrzési intézkedésekre való támaszkodás mellett mindannyian védjük magunkat, és aktívan együttműködjünk a járványellenes munkálatokban, így érhet véget hamarabb ez a csata. E könyv megírásának célja, hogy segítsen Önnek jobban megvédeni magát. Ha mindannyian megfelelően meg tudjuk magunkat védeni, akkor a fertőző betegségek nem képezhetnek zárt fertőzési hurkot, és az átviteli lánc megszakad. A koronavírus-fertőzöttség egy akut fertőző betegség, a vírusnak nincs krónikus hordozója. Mivel a vírusnak az ember nem természetes gazdatest, ezért az emberi szervezet 2?4 hét együttélés után biztosan elpusztítja a vírust. Ha a vírus nem képes megfertőzni másokat ez alatt az idő alatt (olyan intézkedésekkel, mint a maszkviselés és a rendszeres kézmosás), akkor elpusztul. Mindenképp legyőzzük ezt a tomboló betegséget. A fejlemények nem annyira jók, mint reméltük, de nem is annyira rosszak, mint képzeltük! Ha mindenki együtt dolgozik azon, hogy ne fertőzzön meg másokat, vagy maga ne fertőződjön meg, akkor a koronavírus hamarosan eltűnik az emberi társadalomból. Még mindig rengeteg a kérdés a felbukkanó fertőző betegségről, és a tudásunk róla napról napra gyarapszik. A könyv korlátozott írási ideje miatt hiányosságokat is tartalmazhat. Kérjük olvasóinkat, hogy éljenek kritikával és türelemmel, a könyv anyaga az orvostudomány 2020. februári ismereteire épül. (Kiadói ismertető)
Kevesebbet
;Biology and nature;Medical sciences;
Karrier-tanácsadás 4.0
Nohl, Martina
2020
9786156167019
A pályatanácsadáson azokat a kompetenciákat közvetítjük, melyek segítségével a szakmai átmenetek kezelhetők és lehetővé válik az új irány kijelölése. A kliensek megtanulják, hogyan alakítsák ki és tartsák meg foglalkoztathatóságukat. Arra bátorítjuk őket, hogy az aktuális életszakaszuknak és saját feltételeiknek megfelelő szakmai identitáson dolgozzanak. Martina Nohl pályatanácsadó és képző szakember, könyvében a ...
Többet
A pályatanácsadáson azokat a kompetenciákat közvetítjük, melyek segítségével a szakmai átmenetek kezelhetők és lehetővé válik az új irány kijelölése. A kliensek megtanulják, hogyan alakítsák ki és tartsák meg foglalkoztathatóságukat. Arra bátorítjuk őket, hogy az aktuális életszakaszuknak és saját feltételeiknek megfelelő szakmai identitáson dolgozzanak. Martina Nohl pályatanácsadó és képző szakember, könyvében a pályatanácsadással kapcsolatos elméleti alapokat és gyakorlati ismereteket mutatja be. Munkájában a hangsúlyt főleg a Zürich-mainzi pályatanácsadási modellre helyezi (ZML): ez ötvözi a pszichológiai tanácsadás alapelveit a szakmai tapasztalatokkal és speciális eszközökkel.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • Bevezetés a karrier-tanácsadás 4.0-ba. (p. 17-76.)
 • Tanácsadási kompetenciák és megközelítések. (p. 77-132.)
 • A ZML pályatanácsadás alapelveinek áttekintése. (p. 133-175.)
 • ZML pályatanácsadás a gyakorlatban: a befelé vezető út. (p. 177-269.)
 • ZML pályatanácsadás a gyakorlatban: a kifelé vezető út. (p. 271-357.)
;Economics;Technology;
A csoportdinamika gyakorlata
Antons, Klaus; Ehrensperger, Heidi; Milesi, Rita
2019
9789639493988
A csoportokkal és teamekkel különféle szakterületen dolgozó szakemberek ebben a könyvben sokrétű gyakorlati lehetőséget és csoportdinamikai munkamódszert találnak. A könyv az immár a 10. kiadást megért német mű alapján készült: bevált és hasznos segédeszköz mindazok számára, akik szociális területen, egészségügyben, képzésben, vezetőkkel és tanácsadó szakemberekkel való munkában maguk is munkacsoportokat és tanuló...
Többet
A csoportokkal és teamekkel különféle szakterületen dolgozó szakemberek ebben a könyvben sokrétű gyakorlati lehetőséget és csoportdinamikai munkamódszert találnak. A könyv az immár a 10. kiadást megért német mű alapján készült: bevált és hasznos segédeszköz mindazok számára, akik szociális területen, egészségügyben, képzésben, vezetőkkel és tanácsadó szakemberekkel való munkában maguk is munkacsoportokat és tanulócsoportokat vezetnek, csoportokat segítenek és kísérnek, vagy teamfejlesztést végeznek.
Kevesebbet
Tartalomjegyzék
 • A tanulási folyamat kezdete. (p. 43-81.)
 • Társas észlelés és megfigyelőképesség fejlesztése. (p. 83-122.)
 • Kommunikációs képesség és visszajelzés. (p. 123-169.)
 • Együttműködés és versengés. (p. 171-215.)
 • Csoportos döntéshozatal és ellentétek a csoportban. (p. 217-266.)
 • Szerepek, normák és a csoportban elfoglalt hely. (p. 267-296.)
 • Kritikus jelenségek és zavarok a csoportfolyamatokban. (p. 297-346.)
 • A csoportfolyamatok diagnózisa. (p. 347-406.)
 • Tanácsadói és intervenciós kompetenciák a csoportban. (p. 407-449.)
 • A tanulási folyamat lezárása és kiértékelése. (p. 451-486.)
;Sociology and social policy;
A vállalati ellenőrzés gyakorlata
Blumné Bán Erika; Salamon Péter; Volterné Csák Bernadett; Blumné Bán Erika
2020
9789633948705
A vállalati ellenőrzés gyakorlata
Tartalomjegyzék
 • Szabályozottság és annak ellenőrzése. (p. 19-55.)
 • A kockázatok elemzése és kezelése. (p. 57-62.)
 • A vállalati tevékenységek tipikus belső ellenőrzési feladatai. (p. 63-106.)
 • Az informatikai ellenőrzés, vagy IT audit. (p. 107-134.
 • Mintakollekció a vállalati tevékenységek ellenőrzésének dokumentálásához. (p. 135-234.)
;Economics;Public administration;Technology;

Utoljára frissítve: 2021-09-23, 00:43