A könyvtárhasználat általános szabályai

A könyvtár és szolgáltatásainak használatakor kérjük, az alábbiakat mindig tartsa szem előtt:

 • Az olvasójegyét csak saját használatra vegye igénybe, azt másnak ne adja át.
 • A könyvtári dokumentumokat és eszközöket felelősséggel használja.
 • Amennyiben nem kölcsönzött dokumentumot visz ki a könyvtárból, a könyvtáros jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A dokumentumok szövegét semmilyen módon ne emelje ki, azokban bejegyzéseket se tollal, se ceruzával ne tegyen.
 • Az elveszett vagy rongálódott dokumentumokban okozott kárt meg kell térítenie.
 • Mobiltelefonját és eszközeit mindenkor úgy használja, hogy azzal másokat ne zavarjon.
 • Vegye figyelembe, hogy a könyvtári tanulóhelyek száma véges. Amennyiben hosszabb ideig nem használja, ne foglalja le a tanulóhelyeket.

  unipass kép

  Az Élettudományi Könyvtárban a 30 percnél tovább felügyelet nélkül hagyott tárgyakat a könyvtáros összegyűjti és egy tasakban a helyszínen hagyja. Ezt követően a tanulóhelyet elfoglalhatja más.

 • A könyvtárba ételt ne vigyen be, italt csak zárható edényben (termosz, fedeles pohár stb).
 • A könyvtár területén előírt a helyhez illő csendes, egymás munkáját tiszteletben tartó viselkedés, a könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani. 
 • A könyvtárban elvárt a hely szellemiségének megfelelő, gondozott ruházat.
 • Tilos a dohányzás, az elektromos cigaretta használata, az alkohol- és drogfogyasztás.

unipass kép

A könyvtáros jogosult arra, hogy intézkedéseket tegyen a könyvtári fegyelmet szándékosan vagy rendszeresen megsértő olvasók esetében. Ha az olvasó a figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a szabályzatnak vagy a dokumentumot a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a Könyvtárból, a könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel és a Könyvtár főigazgatója 30 napon belül intézkedik. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg kizárhatja az olvasót a Könyvtár használatából. Az eset súlyosságát mérlegelve kártérítés megfizetésére kötelezheti, vagy büntető feljelentést tesz.

A DEENK könyvtárhasználati szabályzata >>

Frissítés dátuma: 2020.03.18.